Acts 28

Moruta Mamaa Va'e Usevajina

'Ejume pu mamaa roe amari ajivara. Nú iji'a hena kavajaho ijí mutumutua kajihuni ihijaho Morutana 'wavura'e hejara. 'Ejume ijí ara kaji'urijipo nú hami hami 'ahúara. 'Ene nehi pina atuatuma jihuna'e pu vena jae roe nú aheruma va'ume nú ijí rori hijara. 'Ejume pu nú 'ajoruvara. Porura vena mwene iramana'omo tapara ijihuni vaji hi'eme apena va'e veni aporuvume vena kajihuni ohoi rejuma aseha ru'e'une Poru oni ija 'ahi mwatuma utiha namana. 'Ejumakame ara kajiupo ka'eme tapara kajara Poru oni ija 'ahi mwatunanama kurima navuma kamareja pu aneja vene ijá 'wava Nimaa eakara ea 'aniu'e kwamasahara kaivo hu soha vaji roakaho unenu'u pina pare'eme hami roana kaivo mamaijaho pamaka'eje hu mai'o hihuna 'wavara. 'Enakaivo hu tapara kajaho ahaijiuvume va'e veni renana kaivo hu unenu'u pina parenana. 'Ejumakame pu vwihajajaho hu kwa'ena ronareja pu 'ajoha hina apene va'ajaho huni ija pahwene 'ee pa'ona kwamana. 'Ejumakame pu vwihajajaho hu godi 'wavara. Kwaa ka'ene núra useva kajaho ea natohwa ka'ene Pupiriasina 'wavujihuni mwe'a. 'Ena'omo hura nú aheruma va'e huni sei irechamúe hami 'ajohu'i hi'eme na'ia no'opisu pa'arenana. 'Enakaivo ijí ea kajihuni omijaho atami 'uname huni haha ohoa ani rene tea arihe ijá venana. 'E'eme Porura va'e huni siporua 'one 'ee huni ija ea kajihuni húmata 'ahi ranamahume ea kajaho maranana. 'Ejumakame ea mapoka ka'ene mutumutua kaji'ura ka'ene atami 'uniravi'inijija nianaa apene huni roume maraniara. 10 'Enajihuna'e pu núni hura vene 'ee mavarasa veji'i hinuva'o sisima pina roume nú va'iro vejumakavi'i raka ka'ene núra pivusahajija maho'o vajúhara.

Moruta Rene Romu Va'ara

11 'Enakaivo nú masapa no'opisu ijí ara kajino hi'eme vea ka'ene asiasia 'anauni veijino nú Arekisanituria opuni sisima ka'ene hwaharisina puni urania navi'inijaho ijí mutumutua kajino namana'omo ijihuni 'ahi ajima va'ara. 12 Nú va'e ara iha Serakusi usevara. 'Enareja nú ijino na'ia no'opisu hijara. 13 'Enareja nú Serakusi are'i kaivo 'urina va'e Rijiami va'ara. 'Ena'omo ijihuni sú'uhijino asiasia kama'i ikiki hwasihumakavi'i nú 'urine Putiori va'iro va'eme na'ia no'o pa'arejara. 14 'Enareja ijí ara kajino Godoni ea 'aho'a piunivara. 'Enareja nú ijino pu pu'úmo na'ia iropu'a no'ohe'i hi'avarono 'waruvume hijara. 'Enareja iji'a Romu va'ara. 15 'Ejume Godoni ea ka'ene Romu hijajijahija ijí henareja Apiasi oni maketia 'ee Hoteru no'opisu namijuji rene nú piurihe roara. 'Ejume vea ka'ene Porura pu kimajaho niho'o Godi teimani 'wame oja sonanana.

Poru Romu 'E'unana

16 Nú va'e Romu usevajaho Poruho huhusumano sorutia pini 'ajoha'eje hihuna'e 'waravara. 17 'E'eme vea no'opisu pa'are'eme Porura Jua puni ea ka'ene urani'inijija 'umenaume pu roe ahuma hijumakivi'i hu aneja vene ijá 'iama Ehu nunakije na ehu nuna ea 'aho'a pasise'i 'ahiuta. 'Ee emahu núpuni tamana 'aho'a papataarohuta kaivo pu na Jerusaremi tipura apenie Romu puni ija 'ahi ranamiara. 18 Pu na apenia Romu mihumakame pu hejajaho nara unenu'u pina sisea vejakame pu na 'ania kwahuna pahenareja ranamie vahuna ura renaara. 19 'Enakaivo Jua kajija Romu opuni ira pata'arohumakame nuni 'unama pa'arenana. Ijihuna'e na Sisa 'waravakame hura nuni vu'a kaji he'ena 'iavuta. 'Enakaivo nara ehu nunijihi unenu'u pina vetihuna pana. 20 Ijihuni hahi na ja kivi'i vu'a ijí 'wara'iro 'waravume ja iviasakaho roajivara. Isureri opo raka ka'ene túna'i reje kahuna ka'ene vwihaji'i hijujihuni hahi senia ikaho na kamorivara 'iamana. 21 'Ejume pu hu ijá 'wava Jutia ea 'ahopo oni vu'a rone pasi veja rohuna pane 'ee núni ehija 'ahopo iki roajimareje nahama 'waruhuna pa'ane 'ee oni vu'a sisea rone 'warahuna pana. 22 Nú ea ikihi puni vu'a ani'ina'e 'wamape ojukame nú ura oni vwiha ijí he'i 'ahúu 'wavara. 23 'E'ikaivo vea ka'ene vu'a kaji 'wahunijaho iji pijahara'omo vea kaji apejumakavi'i ea mapoka nianae apena roe sea ka'ene hura hinaji roara. Hu Godoni arijihuni maiji najahe 'ee Mosisi oni tamana tahe najahe 'ee poropetia puni vu'a taha vejakame pu Jesu nimaa ro'avarono 'warama avanana. Hu vea sú'u sú'u rene vu'a 'warama va'e vea nutu 'o'unaji aremana. 24 'Ejume ea 'aho'a nimaa rojume ea 'aho'a nimaa parojara. 25 Pu paavacharame vai ve'eme Poru ijá 'iama Godoni 'Avenijara vejume poropeti Aisea oni vaji nimaa amuhu núna 'warama ijá 'iama 26 Va'ajime eakihi ijá 'warahuna. Ja niho'o hehuna kaivo ijihuni maa pahena pakahuna. 'Ene ja niho'o hine kihuna kaivo ijihuni maa pakihuna. 27 Ijihuna'e eakija puni oja kisina rene puni ataa pa'arena'e 'ee nia pa'areja jihuna'e pu pahehune pakihune pavwihanareje ta'arohe roe Nara veje pu maranihuna 'iamana. 28 'Ena'omo na ura ja hami hami ataa apúsame hehuna. Godoni vu'a ka'ene ea ni'ajihunijaho Hu iviamaa ranavu'e Jenitaru puni vaja 'u'o va'una'omo pu 'u'o hehuna 'iamana. 29 Hu ira kaji 'waravume pa'arejume Jua 'urina vai'i pu nakarama apene va'ara. 30 'E'eme hu juara no'ohe'i sea ka'ene hura 'imenajino hinana. 'Enare'e erapo hu ka'i roujaho hu 'ajorama nirisamuna. 31 'Ene hu Godoni arijihuni maiji najahe 'ee Natohwa Jesu Keriso oni vu'a najahuna. 'Eju'ukame ea pina hura vu'aka 'waramujaho pararejura.

Copyright information for `MCQ