Ephesians 2

Kwamasahara'e Jesuni Vaji 'Urijara

'Ene ja sisea vaji hijajihuna'e ja kwamasahara. Ja nimako ijaho ike mwe'a kehuni 'unamijino 'urahe ojara. 'Ene 'avena sisea ka'ene ichutoa 'ajohu jihuni harura hari ojara 'ee hu ea ka'ene vu'ataa paheji'ini jihipuni vaji iviamaa kaukara venujina. Nú 'u'o puni vaja kajino nitama hine núni hahijihi puni ura ijí vejara. 'Ene núni hahijihuni ura 'ee núni vwiha sisesa ijipo rosamúa parajara. 'Ene núni kara ijija sisea ijihuna'e nú Godoni sena hari ea 'aho'a kajihi pu'úmo hijara. 'Enakaivo Godiho niho'o ni'ima'ura numiruvi'ina 'ee Hu ni'ima'ura oja mihi'ina. Ijihuna'e Hu nú oja múhana. 'Ene nú siseijara venume kwamasahara vo Hu venume nú Keriso pu'úmo ahuma mai'o hiju. Ijihuna'e maiji vwihaniajara vejume ja maraniana. 'Ene Godira venume nú Keriso'i pu'úmo ahuma 'urijara. 'Ene Jesu Keriso oni vajijino venume Godi pu'úmo akúpa 'ahi ahuma asuma hiju. 'Enajihuna'e Godiho Huni maiji vwihanii'ina ni'ima'ura ka'ene niho'o areri pamanura vehunijaho 'ee mamaa ka'ene núna'e venujaho Jesu Keriso oni vajijino vea túna'i najuhuna. Godira maiji vwihanúani vajijino ja nimaa rojajihuna'e maraniana. Ijaho jara joni harurijino vehuna pana kaivo Godira swara vene múhana. Ijaho kaukara'e ja vejakame ijihuna'e veje maranihuna panakúne ja ea pina jarika pare'amana. 10 Ijihuni maijaho nú Huni Isura'e Jesu Keriso oni vaji venuana. 'Ejakame kaukara mamaa ka'ene nitama Hura amairiaramaji ve'avarono venuana.

Keriso Oni Vaji Nikwisu'ina Rejara

11 Ijihuna'e vwiha'avara. Ja Jenitaru nimarako hahijihuni 'unamijino hijajaho ea ka'ene sisa 'uhuahi'ina 'wavura ka'ene emaapo iji haha sisa 'uhuahi'inijipo ja sisa pa'uhui'ina 'iavura. 12 Ja ma vwiha'aha. Vea kajiha kajaho ja Kerisoho raname karaa ani hijara 'ee ja Isureri puni vaja asinamiara. 'Ene ja raka ka'ene nahama 'waravajija suja 'ee raka ka'ene túna'i rehunijija ja puruva rena'eme hijara. 'Ene iki mwe'i Godi pahena pakavi'i hijara. 13 'Enakaivo ja ea ka'ene nimarako karori kaheri hijajija iviamai Jesu Keriso oni vaji Keriso oni 'aijara aherame nimaa roana. 14 Ijihuni maijaho Hu núni matauvi'inijina'omo Hura no'o 'eke ahuvume nú roe nikwinu'wi rejara. 'Ene vera ka'ene núa'e 'ahaume namajaho tirakunana. 15 'Ene Hura Huni haha 'ahi núra naka'e vetiaravara 'ee Jua puni varapa 'ee varapijara 'waramajaho 'ekume pa'arenana. 'Ene Huni ura ijaho ea no'ohe'i kajija 'ekaroe ahuma'e irechamie Jesuni matauvi'ina vajijino ea kwinu maiu'ina'e rena hi'avarono avanana. 16 'Ene Huni korosia 'ahi ea no'ohe'i kajija ahume kwinu'wi rejakivi'i Godi pu'úmo kú'o 'unama napura ve'avarono avanana. Ijihuni maijaho ijí korosia 'aha kajino pura naka'e veti'aravuri 'unamijaho 'anaume kwamana. 17 'Ene Hu roe ja ea ka'ene karori kaheri hijajija matauma hihuni vu'a 'warame 'ee ea ka'ene nini hijujija 'u'o matauma hihuni vu'a 'waramana. 18 'Ena'omo nú ja pu'úmo Huni vaji Godoni 'Avenijara venue Amo oni areri ma arira vahuna. 19 'Enajihuni hahi ja iviamaa suja 'ee apiora pana. 'Enakaivo ja Godoni ehi pu'úmo anesurijina 'ee Godoni kachi'ina rejara. 20 Ja Huni ara ka'ene apasorua 'ee poropetiepo najaha jihuni toi venajihina. 'Ene Jesu Kerisoho Huhusumano muna anesina ka'ene ijihuni toi vejajina. 21 Ijí ara kajaho Huni vaji vena ajivu'e Hura ahuma 'unanavu'e 'urina Temiporua akuavi'ina'e Natohwi jihuni vaji rene naminu. 22 'Ene Huni vaji ja 'u'o 'eke ahuma'e Godira Huni 'Aveniji'i hihuni ara'e venaana.

Copyright information for `MCQ