Ephesians 3

Porura Kaukara Ka'ene Jenitaru Puna'e Venajina

Ikehuni hahi na Poruho ja Jenitarue punijihuna'e Jesu Keriso oni tipurea. Godoni maiji vwihani'ini jihuni kaukara ka'ene jonijihuna'e na mihajaho ja nihejara. Hema ka'ene vejume núnuna'a samaumaa renajaho na ni marako ma'uako vene 'waravujina. 'Ena'omo ja ijí ta'avari vajijino Keriso oni hema ka'ene nara hena kavujaho ja hena kahuna. 'Ene ijaho emaa puni harihija 'ee amuhija 'aho'a ka'ene nimarako hijajija panajahana. 'Enakaivo iviamaa Huni apasorua ka'ene akuavi'ina 'ee poropetia ka'ene 'Avena vaji hiji'ini jihipuna'i vejume samaumaa renana. Hemijaho ikena Godoni vu'a maa maiu'ina vajijino Jenitaru Isureri opu'úmo ahume aachi'a ka'ene nahama 'waramajaho 'ekahuna. 'Ee Jesu Keriso oni vu'a maa maiu'ina vajijino haha nikwinu Huni pwina'e rejara. Godoni swara ka'ene maiji vwihani'ina ka'ene na mihaji'o 'ee harura ka'ene nuni vaji kaukara venujara ijí vu'a maa maiu'ina kaji rone 'warahuna'e rejuta. Na ea maho'o ka'ene nimaa roji'ina puni vaji túchamaa ijina vo ike maiji vwihani'inakaho na mihana. 'Ene Keriso oni vaji uneunecha mapoka mamaa ka'ene areri pamanura vene 'warahunijija Jenitaru naja'urono vajihana. 'Ejakame hema ikehuni kaukara ka'ene nitama Godoni vaji nesi namajaho veje samaumaa re'amarono Hu uneunecha maho'o venana. 10 'Ejakame Godoni vwiha mamaa mapokijija iviamaa veje sosi vaja 'ee 'ajohai'ina 'ee mama'ina ka'ene ichutoi hijujihi puni una'a samaa rehuna. 11 Ikaho Godira Jesu Keriso ka'ene núni Natohwi jihuni vaji majama aneja púsa pa'ana'e Hura ura renaja'ina'e venana. 12 'Ena'omo nú Hu nimaa rojuri vajijino paju'i kaivo matausahe arira maiji Huni una'a va'u. 13 Ijihuni hahi na ja 'waravujaho nara jonijihuna'e sisei hijujaho ja paki'eje joni oja veje areri paretiama. Ijihuni maijaho ijija joni hura vene ta'arorahuna.

Kerisora Oja Ka'ene Múhajina

14 Ikehuni hahi na Amo oni una'i nitupari savuta. 15 Kachi'ina mapoka ka'ene akúpi 'ahi hijura 'ee mwe'i hijura puni iha huni vaji 'ekura. 16 'Ene Hura Huni uneunecha mapoka ka'ene pinana rukinijija ja vajihuna. 'Ejakame Huni 'Aveni jihuni harurijara harura mihe ni'ajihe joni oja vaja areri renaama. 17 'Ejakame Kerisoho jara nimaa ro'avari vajijino joni oja vaji hi'amana. 'Ejakame oja 'ekara'avari vajijaho niho'o chinuma same areri rena'a parani'amana. 18 'Ejakame ja areri Godoni ehijijihi pu'úmo maho'o oja 'ekaravujaho hena kahuna. Ichá'ina ka'ene oja 'ekaravujara ikikahia jorane 'ee ira ichá'ina'e rausahana 'ee ikikamia huna joranajaho hena kahuna. 19 'Ene Kerisora oja múhajaho hena kahuna. Ijara henaka asitaha paranana. 'Ena'omo ja maho'o Godoni henaka ijara itu'onahe areri renahuna. 20 'Ena'omo harura ka'ene núni vaja kaukara venujara raka ka'ene nú vwihane 'ee Godi jarima 'warahunijaho ijí Harura kajara niho'o asima paranuna. 21 Godiho sosia vaja 'ee Jesu Keriso oni vaja 'ee ea maho'o hina apena va'ujihi puni vaja aneja púsa pa'ana'e ta'arohuna. Ameni.

Copyright information for `MCQ