Hebrews 1

Godoni Vu'a Huni Harihijihuni Vaji 'Waramajina

Nitama Godira vea ani ani'inijino Huni vu'a 'unama ani ani'inijino poropetia 'waravumakame amuhu núna najahara. 'Enakaivo ike vea túchamaikaho Hu Huni Harihi jihuni vaji nú 'warumana. 'Ene Godira aachi'a maho'okaho Huna'e rehuna nahama 'waramana. 'Ene Huni vaji 'u'o mwe'a vene 'ee uneunecha maho'okaho vesihana. Godi Hu ichá'inijaho Hariaha ija'ina'omo Hu najuhana. Hariahijara raka ka'ene venajaho Godi ija'ina venuna. 'Ene Huni harurijino uneunecha mapoka ka'ene maira 'wara'eme rejajija Hu 'uninamiu'e puni tiniji navura. 'Enavo Hu kwama núni sisea sovume paranajaho akúpa huni Godi ni'ima'uri jihuni ija mana'inija'i tinia ka'ene Hu ta'arohuniji asuma hinana.

Godoni Harihijihuni Nimaa Nimaijina

Hu niho'o Godoni 'ona oji'ina asitaha paranana. 'Ene Huni ihijaho ni'ima'ura 'ona oji'ina puni iha asitahana. Godiho Huni Hariha ijá 'wama

A Nuni Hariha. Iviasi Na Oni Oma reju 'wamana.
Ija'ina'e 'ona oji'ina pina pa'waramana. 'Ene kú'o Godi ijá 'wama

Na Huni Oma reje Hu Nuni Hariha rehuna 'wamana.
Godira vea ka'ene Huni Hariha ranavume iki mwe'i roani veijino Godi kú'o ika'ina 'waramana.

Veje Godoni 'ona oji'ina maho'o Hu oja ma'avara 'wamana.
Hu Huni 'ona oji'ina rone ika'ina 'waramana.

Hu Huni 'ona oji'ina hwasisia sa'ine 'ee Hu pu venae Huni pwea vena harura puna'i rehuna 'iamana.
'Enakaivo Huni Hariha rone ika'ina 'waramana.

Oo Godi! Oni toronuijaho majama nama apena va'una. Oni kini huni harurijaho Oni ariramaa vajijino najuhu.
A iraka ariramaiji oja mahu. 'Enavo siseijija A senamuna. Ijihuni hahi Godi, Oni Godijara 'werua ka'ene teamanama parahunijino A useta'ika'i ea 'aho'a pausetiana 'wamana.
10 'Ene kú'o ika'ina 'waramana.

A Natohwa! Mwe'a kehuni anejijaho Ara venana. 'Ene akúpa 'ee uneunecha ka'ene navujija Oni isura.
11 Pu pa'are'eja vo A majama hina apena vahuna. Pu ateha puna'i sahasa rehuna. 12 Ara pu ateha puna'i tahuahuna. Pu atehapo siserasahu ja'ina'e pu 'u'o siserasahuna. 'Enakaivo A ani'ina parehuna vo A majama ija'ina hina apena vahuna 'wamana.
13 'Enakaivo Hu Huni Hariha ijá 'wama

Nuni ija mana'inija'i asuma hi'eje Na Oni naka Oni mumora hari irechahuna wamana.
Ija'ina 'ona oji'ina pina pa'waramana.
14 'Enavo 'ona oji'inijija pu ma pwea. Pu 'avena'omo Godira irechamiu'e ea irahipo maranihuna apejajihi 'ajoahura.

Copyright information for `MCQ