Hebrews 3

Jesuho Ni'ajúhi'ina Natohwa Ka'ene Mosisi Asimajina

'Enajihuna'e vwehu nuna ariramaa Godoni ehija ka'ene Godoni ari va'iro va'ukije Jesu Godoni Apasoru 'ee Ni'ajúhi'ina ni'iniji nú rona 'waravuji vwiha'avara. Hu Godi ka'ene Hu iji pijaha jihuna'i majama hami venuna. Areri Mosisira Godoni vu'a 'wavuri sei uneunecha mapoka ka'ene navuji majama hami venuja'ina venana. Mosisi oni pinana ka'ene ta'arohunijaho Jesuni pinana ka'ene ta'arohunijara niho'o ni'ima'ura. Areri ara mavarasa'ina ka'ene vejaji ta'arohujaho ea ka'ene ara kaji venaji ta'arohujara asima paranana. Ara kwinu kwino ea ka'ene ara veji'inijara venuna kaivo Godiho uneunecha maho'o Hu vesihana. 'Enakaivo Mosisiho pwearu rene Godoni sei majama hami 'ajohi'i venuna. Hu raka ka'ene kame henajaho túna'i ijija rona 'warahuna. Keriso ka'ene Godoni Harihijara majama hami Huni sea 'ajohuna. 'Ena'omo nú nimaa roji'i ija kisi 'unanama hina va'e uri use'avajaho nú sea kajina.

Godoni Ehipo 'Ojuta Hwena Hihunijina

Ijihuni hahi Godoni 'Avena ika'ina 'waramana.

Iviasi ja Huni ira he'avajaho
ja joni oja paveja kisina re'ama. Areri Isureri opo nechi riri Godina'i ninakarame 'ee pataarohe 'ee vena kavaja'ina pave'avara. Nechi'a kajine joni opipo Na pu ajihukivi'i pu hine Na vena kivara. Nara raka ka'ene ea areri pavehunaka juara mapoka mapoka (40) vaji vejujaho pu nikavi'i pataarorihara. 10 'Ejumakame Na ike amuja ka'ene hijukipo ajinivumakame Na ika'ina 'waravuta. Puni ojijaho veko veko nikwinu Na túchahehunijiruna. 'Ene raka ka'ene ve'avarono 'waravujaho pavejura. 11 Nuni sena vaji ika'ina 'waravuta. Pu niho'o Nuni tinia ka'ene 'ojuta hwena hihunijaho pava'e use'eja 'iavuta.
12 'Enakúne vwehu nuna hami vwiha'avara! Vejuro'ika'i joni oja sisea 'ee panimaa rojujara veje Godi ka'ene majama hiji'iniji túchaha'ejakúne vwiha'avara. 13 'Enajihuna'e iviasi 'warumu kaja'ina'e veku veko 'wame ni'ajara'avara. Vejuro'i joni vaji ea pina siseijara pisimie huni oja kisima'ura rehuna. 14 'Enavo nú ija kisi 'uname marako nú hami vejaja'ina'e hami vena va'e uri use'avajaho nú Jesu pu'úmo Huni uneunechijaho ahuma 'ekahuna. 15 Ruramare'e 'waravukaho parunami'avara.

Iviasi ja Huni ira he'avara. Ja joni oja paveje kisina re'ama. Areri Isureri opo ninakarame pataaroriha ja'ina pave'avara 'iamana.
16 Ea ijija irahipo Huni ira heji'i Godina'i ninakarame 'ee pataarohare? Ea ka'ene Ijipiti rene Mosisira aherama roajipo avajare? 17 'Ene ea irahipo juara mapoka mapoka (40) vajijaho Godi vejume ajimane? 'Ú ea ka'ene nechi'i sisea vejumakame kwamasahajine? 18 'Ee ea irahija'e Godi Huni sena vaji pu pava'e Huni tinia ka'ene 'ojuta hwena hihunijaho usehuna 'waramane? 'Ú Hu ea ka'ene Huni ira hene pavejujihi rona 'waramane? 19 Ijihuni hahi nú ivi'a kivujaho pu Huni 'ojuta hwena hihuni tinijaho pavahuna. Ijihuni maijaho pu Godi panimaa roju.

Copyright information for `MCQ