John 14

Jesuho Amo Oni Vahuni 'Unamijina

Joni oja paveje tura'avara kaivo ja Godi nimaa rone Na 'u'o nimaa ro'avara. Nuni Omijihuni ara ruha mapoka navu. Ija'ina pana'ipisa Na ija'ina pa'waravu'u. Na va'e joni ruha amairi'i va'u. Na va'e joni ruha amairiareje Na vukúo roe onuno ja aherama vahuna. 'Eje Nara hi'ujano ja 'u'o hihuna. 'Unama ka'ene Nara va'uji vuhuni 'unamijaho ja niheju 'iamana. 'Ejume Tomasi ijá 'wama Natohwe Ara kwaa ka'ene va'u kajaho nú paheju. 'Ena'omo nú ichá'ina 'unama kajaho he'eja? 'wamana. 'Ejume Jesura ijá 'wama Na 'uname 'ee nimaa nimaa 'ee majama hihunijina. 'Ena'omo ei pini 'unama ani'ina venareje Amo uni rohuna areri pana kaivo nikwisu Nuni vajaruna. Ja Na hena ki'ipisa ja Amo 'u'o hena kava'a. Ja iviamaa Hu nikame 'ee heju 'iamana. 'Ejume Piripura ijá 'wama Natohwe Amo najuha. 'Eje ijara nú areri renuama 'wamana. Jesu hu ijá 'wama Piripu Na ja pu'úmo jora hijuta kaivo rakijihuna'e ja mai'o Na pahejo? Ea ka'ene Na kivujija Amo nikavu kaivo rakijihuna'e a Amo najuha 'wimo? 10 Amoho Nuni vaji hiju'e Na Amoni vaji hijujaho ja panimaa roju'u raka? Vu'a ka'ene Nara ja 'waravujaho Nuni vwihajaho pana kaivo Amo ka'ene Nuni vaji hinujara Huni kaukara vene avanu. 11 Na Amo oni vaji hiju'e Amora Nuni vaji hinujaho nimaa ro'avara. 'Enakaivo ja ike panimaa ro'avajaho kaukara ka'ene Nara vejujija nimaa ve'avara. 12 Na nimaa nimai ja 'waravu. Ea irara Na nimaa roni'amajaho kaukara raka ka'ene Na vejuja'ina hu 'u'o vehuna. 'Ene kaukara ka'ene Nara vejukija asitahareje mama'ina vehuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni va'ujihuna'e 'waravu. 13 'Ena'omo ja raka Nuni ihi 'urahe jariri'avajaho Na vehuna. Ijihuna'e Amo uni pinana Hariahoni vaji 'urihuna. 14 Ja uné raka Nuni ihi 'urahi'i jariri'avajaho Na vehuna.

Godoni 'Aveniji Nahama 'Waramajina

15 Ja oja Na mi'avajaho ja Nuni tamana veji'i hihuna. 16 'Eje Na Amo jarivakame Hura joni Ni'ajihi'ina pina mihe Hu ja pu'úmo majama hihuna. 17 Godoni 'Avena ka'ene nimaa nimaijaho mwe'akaho Hu niho'o paapehuna. Ijihuni maijaho mwe'akaho Godi pahene pakavu jihuna'e paapehuna. 'Enakaivo Hu ja pu'úmo joni oja vaji hinujihuna'e ja Hu niheju. 18 Na ja 'oja epuna'i pairechamihuna vo Na joni rohuna. 19 'Enakaivo Na iki ma'uako hihuna kaivo ea ka'ene mwe'aki hijujija pakimamaa pakihuna kaivo ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na majama hijuja'ina'e ja 'u'o ija'ina majama hihuna. 20 Vea kajino ja hehuna. Na Amo oni vaji hiju'e ja Nuni vaji hiju'e Na joni vaji hiju. 21 Ea ka'ene Nuni tamana hena venujaho hu Na oja miha avanana. Ea ka'ene Na oja mihujaho Amora hu oja mahe Na 'u'o hu oja mahuna. Na ichá'inijaho hu nahuna 'wamana. 22 'Ena'omo Jutasi Isikariati pana kaivo Jutasi pinijara ijá 'wama Natohwe rakijihuna'e A ichá'inijaho nú naju'i kaivo eaka mapoka ka'ene mwe'aki hijujaho panajaho? 'wamana. 23 'Ejume Jesura eha vene ijá 'wama Ea irara Na oja mi'amajara Nuni ira hena vehuna. 'Eje Amora hu oja mahuna. 'Eje Nú huni roe pu pu'úmo hihuna. 24 Ea ka'ene Na oja pami'amajaho hu Nuni ira pahena pavehuna. Ijí ira ka'ene ja hejakaho Nuni ira pana kaivo Amo ka'ene Na ranamiume roujihuni ira. 25 Na ikijahija ja pu'úmo iviamaa hiji'i 'waravu. 26 'Enakaivo joni Ni'ajihi'inaka Godoni 'Avenijaho Amora ranave Nuni iha 'ahi ro'amajara uneunecha mapoka najahune 'ee Hura Nara 'waravujaho veje ja vwihahuna. 27 Na matauvi'inijaho jonuna'i ranavu. Nuni matauvi'inijaho Na ja mihu kaivo mwe'akara ja vajihu ja'ina pana. 'Eje ja paveje joni oja tura'i 'ahi'avara 'ee paju'avara. 28 Ja nihe'eju'e Na ijá 'ivo Na va'ura'omo Na kú'o joni rohuna. Ja Na oja mi'ipisa ja teamanava'a. Ijihuni maijaho Na Amo oni va'u. Amoho natohwa kaivo Na Hu paasivuta. 29 Ijaho mai'o re'iro venu kaivo Na ni'waravuta. Ijihuni maijaho ijara re'amajaho ja kama nimaa rohuna. 30 Na 'aha josu'a ja pu'úmo vu'a pa'wahuna. Ijihuni maijaho mwe'a kehuni natohwa rou. 'Enakaivo huni harura pina Nuni vaja pa'ana. 31 'Enakaivo Amora 'warima ja'ina Na vejura. Ijihuni hahi mwe'akara henujaho Na Amo oja mahu. 'Enakúne 'urija va'ajiva 'iamana.

Copyright information for `MCQ