John 15

Jesuho Aja Nimaijina

Na aja nimaa nimaa 'ee Nuni Omijaho juara anesura. Nuni anuama ka'ene 'ina parejajaho Hu 'eke ato'arumuna. Nuni anuama ka'ene 'ina rehunijija Hu hami 'uhue amairie 'ajohukame 'ina huri niho'o mapoka mapoka rehuna. Nara vu'a ka'ene 'waravujara vejume joni mwina nipa'arejara. Ja Nuni vaji hije Na joni vaji hijuma. Areri anuama ka'ene aja 'aha kaji naminuji taurina'ipisa 'ina pareja'a kaivo ijí aja 'aha kaji namina na'amaji'a rehuna. 'Ena'omo ja Nuni vaji hi'avajina vo ja 'ina parehuna. Na aja kaivo ja anuama. Ea ka'ene Nuni vaji hije 'ee Na huni vaji hi'ujaho hu 'ina mapoka rehuna. Na pa'a ja unenu pina areri pavehuna. Ea irara Nuni vaji pahinujaho hu areri anuama ato'aruve sarasahukame nianae 'eke veni jau'e rejuja'ina. Ja Nuni vaji hije Nuni ira joni vaji na'amajaho ja raka ura renauji jariri'avajaho Hu jona venahuna. 'Ejakamareje ja 'ina mapoka re'avajaho ijara Amo oni pinana 'urihuna. 'E'avajihuna'e ijara naja'amajaho ja Nuni tisaiporu. Areri Amora Na oja mihaja'ina'e Na ja 'u'o oja mihutakúne Nuni oja mihuri vajijino hi'avara. 10 Ja Nuni tamana veji'i hi'avajaho ja Nuni oja mihuri vajijino hihuna. Areri Nara Amo oni tamana hene venare'e Huni oja mihuri vajijino hijuja'ina'e hi'avara. 11 Ike uneunechakija Na ja ni'waravu jihuna'e Nuni temarijaho joni vaji nahuna. 'Eje joni temari niho'o rarena parahuna. 12 Ikaho Nuni tamanijina Nara ja oja mihuja'ina'e ja ea 'aho pu'úmo oja ma'ara'avara. 13 Ja napuhu jona nimaa nimaa oja miha para'avajaho ja puni hahijihuna'e kwamasa'avara. 14 Ja raka ka'ene Na 'waravuji ve'avajaho ja napuhu Nuna. 15 Na ja kú'o pwea pa'iahuna. Ijihuni maijaho pwea huni Natohwi venujaho pakamu jihuna'e pahehuna. 'Enaka'i Na ja napuhu Nune 'iahuna. Ijihuni maijaho raka ka'ene Amo una'i hejujaho Na ja ni'waravuta. 16 Ja Na iji papijihara kaivo Nara ja iji pijihuta. 'Ene Na ja irechamiu. 'Enakúne ja va'e 'ina mapoka re'avara. 'Ejakame joni 'ina kajija majama hihuna'e re'avara. 'E'ira'omo ja Nuni ihi 'urahe raka Amo jari'avajaho Hu ja vajihuna. 17 Ikija Na ja 'waravukúne ea 'aho pu'úmo oja ma'ara'avara.

Mwe'a Ikara Ichá'ina'e Tisaiporua Puna'i Vehunijina

18 Mwe'akaki eaka hijujipo ja sena'avajaho ja niheju ja'ina'e pu Na nimaraku'a seniva jihuna'e avaju. 19 Ja mwe'a kehuna re'ipisa ja hunijihuna'e hu ja oja miha'a. Ja mwe'a kehuni vajakino Nara ja iji pijihe 'ekauta. Ijihuna'e mwe'akaho ja senavu. 20 Nara vu'a ka'ene 'waravujaho vwiha'avara. Pwea huni Natohwiji'i areria pana. Pu Na sisei 'ahia ja'ina'e ja 'u'o sisei 'ahihuna. 'Enakaivo pu Nuni ira hena vejajija joni ira hena vehuna. 21 'Enakaivo Nuni ihijihuna'e pu ija'ina 'ahihuna. Ijihuni maijaho pu Godi ka'ene Na ranamiume roujaho paheju jihuna'e avahuna. 22 Na paroareje pu pa'wara'ipisa pu sisea paveja'a. 'Enakaivo iviamai pu puni sisea areri pavahahuna. 23 Ea ka'ene Na semujaho hu Nuni Omiji 'u'o semuna. 24 Na puni una'i ike ea areri pavehuni ja'ina ka'ene vejujaho Na ija'ina pave'ipisa pu sisea paveja'a. 'Enakaivo pu ki'eme Na ijí vejujihuna'e pu Na sename 'ee Nuni Omiji 'u'o senavu. 25 Pu ika'ina ka'ene vejajihuni maijaho Godi oni ira vaji 'waramajara roe nimaa re'amarono aranana. Ijaho ika'ina'e 'waramana Pu Na vu'a pa'a senamana. 26 'Enakaivo joni Ni'ajihi'ina ka'ene Nara Amo una'i rene ranave ro'amajaho Godoni 'Avena ka'ene nimaijina. Hu Amo una'i rena rohuni jihuna'e Hu Na rone 'warahuna. 27 'Eje ja 'u'o Na rone ea 'aho'a najahuni jihuni maijaho ja nú pu'úmo kami aneji rene hina apene roajihuna'e najahuna.

Copyright information for `MCQ