John 16

Na uneunechakija ja 'waravu jihuna'e ja ani paruva'avara. Pu ja Sinakoku vaja roturihuna. Vea nituma rouna'omo rosa'eje ea irara ja 'ani'amajara vwiha'amajaho hu Godoni kaukara'e vene avanu ro'ena. Pu Amo pahena kame Na pahena pakivu jihuna'e pu ja ijá 'ahihuna. 'Enakaivo Na uneunechake ja 'waravu jihuna'e puni vei ro'amajaho pu ijá vehuna. 'Ejakamareje ja Nara 'waravukaho vwihahuna. Na anejijaho uneunechaka ja pa'waravuta. Ijihuni maijaho Na ja pu'úmo hijujihuna'e avajuta.

Godoni 'Aveni Jihuni Kaukaraijina

'Enakaivo Na iviamaa Godi ka'ene Na ranamiume roujihuni va'u. 'Eju'e ja ea pina A ichihi va'o? pa'wivu. 'Enakaivo Na uneunechakihi ja 'waravu jihuna'e joni oja vaja temuki rarenu. Na ja nimaa 'waravu. Ja maranihuni jihuna'e va'u. Ijihuni maijaho Nara pava'ujaho joni Ni'ajihi'ina parohuna. 'Enakaivo Na va'ujaho Na Hu ranave joni rohuna. Hura ro'amajaho Hura vejakame mwe'a kehuni ea pu sisei jihuni maa hehuna 'ee arira maijaho hehune 'ee 'otua vehuni 'unamijaho hehuna. Sisea puniji najahuni jihuni maijaho pu Na panimaa rojura. 10 Arimaiji najahuni jihuni maijaho Na Amo oni va'ura'omo ja Na kú'o pakihuna. 11 'Otua vehuniji najahuni jihuni maijaho mwe'a kehuni natohwijaho ni'otua vetiara. 12 Na uneunecha mapoka 'warahuna ura reniu kaivo ja iviamaa areria pa'ekahuni jihuna'e pa'waravu. 13 Godoni 'Avena ka'ene nimaa nimai ijara ro'amajaho Hura nimaa nimai jihunijaho maho'o najahuna. 'Ee Hu Huni vwiha ijaho pa'warahuna kaivo raka ka'ene Hu henujiru 'warame 'ee raka ka'ene mai'o rehuniji najahuna. 14 Hu Nara raka ka'ene na'uji 'eke ja 'wara'ama jihuna'e Nuni pinana 'urihuna. 15 Uneunecha maho'o ka'ene Amo Onijaho Nuna. Ijihuni hahi raka ka'ene Nunijija Hu 'eke ja najahuna.

Temuka 'Ee Temarijina

16 'Aha josu pare'eje ja Na pakihuna. 'Enareje kú'o 'aha josu'a pare'eje ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni va'ujihuna'e 'iamana. 17 'Ejume Huni tisaiporu 'ahopo 'aho'a ijá 'iava Hu 'warumu kajihuni maijaho irake? Na 'aha josu'a pare'eje ja Na pakihuna. 'Enareje 'aha josu'a pare'eje kú'o ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni va'ujihuna'e 'waravu 'úmujaho rakijihuna'e 'warumo? 'wavara. 18 'Ejume pu ijá 'wava 'Ú ikaho iraka'e rone 'warumo? Ikaho iraka'e rone 'aha josuna 'úmo? Hura raka ka'ene rona 'warumujaho nú puruva renu 'wavara. 19 Jesu kimajaho pu Hu apohuna kimarena Hu pu ijá 'iama Na ijá 'iavuta Na 'aha josu'a pa'are'eje ja Na pakihuna. 'Enareje 'aha josu'a pa'are'eje ja kú'o Na kihuna 'iavuta. 'Ena'omo ijí ja hina aposaravu raka? 20 Na ja nimaa nimaa 'waravu. Ja niramarume hine 'úchia 'ehuna. 'E'eje mwe'akaho hu mari'uhuna. 'E'eje ja niho'o temukama paranihuna. 'Enakaivo joni temuka kajaho ta'arohe temara'e rehuna. 21 Napari vea ka'ene hariha nahe'i venujaho hu niho'o haha hiamuna. Ijihuni maijaho hu vea ka'ene haha hihunijara roukame avanuna. Hu hariha naheju'e pa'arenujaho hura haha ka'ene hiamajaho pavwihanuna kaivo hariha ka'ene hura nahejume ikino mwe'i roajihuna'e temaranuna. 22 Ijihuni hahi ja iviamaa ija'ina temukamu. 'Enakaivo Na ja kú'o kive joni oja sonahihuna. 'Eje ea pina joni vaji temara ijaho paapena ruvahuna. 23 Ijí vea kajaho ja Na unenu'u pina paaporihuna. Na nimaa nimai ja 'waravu. Ja unenu'u 'aho'a'e Nuni ihi 'urahi'i Amo jari'avajaho Hu vajihuna. 24 Ja marako'a unenu'u pina Nuni iha pa'urahi'i jaririvara. 'Ena'omo ja jaririvakame Na vajihuna. 'Eje joni vaja temari niho'o rarena parahuna.

Mwe'a Ikehuni 'Unamiji Asihuniji'i Nahama 'Waramana

25 Na uneunecha ikijahija ja hai 'waravu kaivo vea mai'o rouna'omo rosa'eje Na kú'o ja haa pa'warahuna kaivo Na Amo oni vu'a samaumai ja 'warahuna. 26 Ijí vea kajara ro'amajaho ja Nuni ihi 'ahi jarihuna. 'Enakaivo Na ja ika'ina pa'iavu Nara Amo jonijihuna'e 'warahuna pa'iavu. 27 Amora ja oja mihu. Ijihuni maijaho ja Na oja mihe 'ee nimaa rojujaho Na Amo oni rena routa. 28 Na kahi Amo oni rena roe iki mwe'i routa. 'Ena'omo Na iviamai ike mwe'akaho areme kú'o kahi Amo oni va'u 'iamana. 29 'Ejume Huni tisaiporu ijá 'wava Hena! A iviamaa haa pa'waru'ika'i samaumai 'warumu. 30 Nú iviamaa heju. A uneunecha maho'o nihe parana jihuna'e ei pini unenu'u pina Aa'e aporahuna areria pa'ana. Nú ike henare'e A Godoni rena roaji nimaa roju 'wavara. 31 'Ejume Jesu eha vene pu ijá 'iama 'Ú ja iviamaa nimaa rojo? 32 Heha! Vea muka ka'ene roujaho iviamaa niro 'e'unana. Ijihuna'e ja ea mapoka ni'aha kwinu juhahe ani ani joni ara aneji va ranahuna kaivo ja Nanasu piranamihuna kaivo Na Nanasu pahihuna. Ijihuni maijaho Amora nú hu'úmuna. 33 Na uneunecha mapoka ikija ja ni'waravu jihuna'e ja Nuni vaji matauvi'ina apehuna. Ja iki mwe'i hijujaho ja sisei hiju kaivo ata kairasa'avara. Ijihuni maijaho mwe'akaho Nara ni asivuta 'iamana.

Copyright information for `MCQ