Philippians 4

'Unama Najahujina

Ijihuni hahi vwehu nune na ja oja mihi'ina ka'ene nara kihuna ura reni'inakije ja nuni temare 'ee nuni kuraunua. Na oja mihi'inakije Natohwijihuni vaji kisima'ura'e rene hami nami'avara. Na Uotia'o Sinitike'o 'ejahie 'waravukúne Natohwi jihuni vaji ahuma mamaa'e hi'avara. Ehu nune nuni napura nimaa nimaa'e na a jariravujaho naparakija ni'aji'amana. Pura vu'a maa maiu'ini jihuna'e na hu'úmo vea kisina apeji'inakúne ni'aji'amana. 'Ene Karemeniti 'u'o ni'ajahe 'ee pu nuni ehija 'aho'a ka'ene na pu pu'úmo kaukara veji'ina ka'ene puni iha majama hihuni puka vaji navujija ni'ajihara. Natohwi jihuni vaji na'ia mapoka temarasa'avara. 'Ene na kú'o ijá 'iavo Temarasaha 'iavu. 'Ene veje joni oja ka'ene masuani ajuarasahe hiji'inijaho ea mapoka hena ki'avara. Ijihuni maijaho Natohwijaho nikehu nimaina. 'Enakúne unenu'u 'aho'a pavwihane temuka'avara kaivo ja uné raka ura rena'avajaho siporua 'one ja iraka ura renaujija teamana'eje Godi jarima 'wara'avara. 'Ene Godoni matauvi'ina ka'ene uneunecha maho'o asitaha ranamajara Jesu Keriso oni vaji joni oja 'ee vwihijija 'ajoha'amana. Túchamaijaho vwehu nune irakijara nimaa'e 'ee irakijara hura vejura 'ee irakijara arire 'ee irakijara ariramaa'e 'ee irakijara mavarasa'ina'e 'ee irakijara iha mamaa 'urihuna 'ee unenua 'aho'a mamaa areri ta'arorahuna ijákajihuni toi joni vwiha ijija irecha'avara. Uneunecha iraka ka'ene jara nununa'i henakame apene 'ee nuni vaji kivaji manura pirame ve'avara. 'Ejakame Godi ka'ene matauvi'inijaho ja pu'úmo hi'amana.

Godoni Swariji Teimani 'Wa'avara

10 'Enakaivo na Natohwi jihuni vaji ni'ima'ura'e temarajujaho ja iviamaa kino jara na vwihaniujaho kú'o 'uname na vwihanii'ina'e rejara. Nimaa ja na vwihaniura vo vea paapenare'e avajura. 11 Na unenu 'aho'a ura reniakame 'warahuna pana. Ijihuni maijaho na nihena kavu ichá'ina'e na niijara teamani'eje hihuna'e kavuta. 12 Na ichá'ina'e uneunecha pa'a hihunijaho henakame 'ee uneunecha rukina'e rene hihunijaho hena kavuta. 'Ene uneunecha mapoka vajijino na ichá'ina'e túi'eje hihunijaho kame 'ee matuni'eje hihunijaho kavuta. 'Ene uneunecha mapoka renihunijaho kame 'ee pivuji'i hihunijaho kavuta. 13 'Ene uneunecha maho'o Huni vaji Hura harura mi'eje na areri ve'eju. 14 'Enavo ja mamaa'e vene nara pivujuti vajijaho ni'ajihara. 15 'Ene ja Piripai orakija 'u'o ojono nihena kavu. Mai'o amura'e na vu'a maa maiu'ina ike najahareno na Masatonia arema va'ujaho sosi pini na ni'ajihareje vajihuri 'unamijino vajihe 'ee 'ekahuna pana kaivo jara jajasumanu vajihura. 16 Ijihuni maijaho na Tesaronaika hine pivujujaho ja ni'aha mapoka'e swara ni'ajihara. 17 'Ene jara swara vaji'avarono 'unama same avahuna pana kaivo jara vajihuri 'unamijara joni eha ka'ene jara apehunijara mapoka re'amarono avajuta. 18 'Enakaivo uneunecha maho'o areri 'ekuta. 'Enareno ijipo mapoka'e areri renihara. 'Ene jara Ipapirotaitasina'i irechavajija na ni 'ekuta. Ijija swara mamaa ka'ene amua mamaa Godi teamama parahunijihi vejara. 19 'Enajihuna'e nuni Godijara jara iraka ka'ene pivujujija Huni uneunecha ka'ene Huni ari navujino Jesu Keriso oni vaji areri maho'o vajihuna. 20 'Ene iviamaa núni Godi 'ee núni Omijihuni pinanijaho aneja púsa pa'ana'e Huna. Ameni.

Túchamaa 'Ajoramajina

21 'Ene Godoni ehija maho'o Jesu Keriso oni vaji 'ajora'amana. 'Ene vwehija ka'ene na hu'úmo hijujipo ja 'ajoravu. 22 Godoni ehipo maho'o 'ajoravu'e 'ee Sisa oni kachi'inijipo 'ajoravu. 23 'Ene Natohwa Jesu Keriso oni vaji maiji vwihani'inijaho joni 'avenijihi pu'úmuna.

Copyright information for `MCQ