Revelation of John 17

Papirani Ruarahunijina

'Ene Godoni 'ona oji'ina ka'ene iropu no'o tevua iropu no'o 'ekajihipuni vaji 'ona oji'ina kwinu ika'ina 'warimana Iki roa! 'Ejakame napara ka'ene ni'ima'ura 'uasa veji'ina ka'ene toa mapoka 'ahi hinu jihuni eha siseiji najahuma. Mwe'a ikehuni kiniepo va'e hu hu'úmo 'uasa vejura. 'Ene mwe'a ikehuni ehija huni 'uasa vejuri 'wainiji inare'e nanamiura 'wimana. 'Enarena 'ona oji'ina kajara na 'Aveni vaji aherima apenie nechi'i va'ana. 'Eji'i na kavujaho napara pina hanuha amapu'ura 'ahi asuma hinana. Hanuha kajaho húmata iropu no'one 'ee atana iropu ropuna. 'Ene iha sisesa eru ani rena namana. Napara kajaho ateha avi'ina 'ee amapu'uri apúsamana. 'Ene huni haha sarira e'ajaramajaho korutia muna mavarasa'imaa 'ee perua ijí sarira 'enana. Huni ija tahi korutia kapusijaho hura 'uasa venujihuni sisemai 'ee sakahijara itu'o'una namana. 'Ene huni varipata 'ahi hema iha ika'ina vejara Papirani niho'o ni'ima'ura. Hu 'uasa venuni ohe 'ee mwe'a kehuni sisee maiji venuni oha 'wame vejara. 'Enarena napara kajaho na ka'eme Godoni ehija 'ee Jesuni vu'a 'waravi'ini jihipuni 'aa ine nanamana. 'Ejumakame na ijí kamarejo niho'o ni'ima'ura vwihajuta. 'E'eme Godoni 'ona oji'ini ijá 'wima A irakijihuna'e vwihano? Na iviamaa naparijaho 'ee hanuha ka'ene húmata iropu no'one 'ee atana iropu ropu ijihipuni hema vu'ijihuni maa 'warahuna. Hanuha ka'ene kamajaho hu marako hinana kaivo iviamaa pahihuna'omo túna'i ma'oa ka'ene tiha pa'aji ro ajimareje va'e eha sisea apehuna. 'Eje mwe'a kehuni ehija ka'ene mwe'akaho mai'o paveji'ini puni iha majama hihuni puka vaja paveji'inijija hanuha kajara kwama 'urinaji kamareje niho'o oja hwa'usahuna. Ikaho vwiha ka'ene vwiha maa vwihaji'ini jihuni vu'a. Húmata iropu no'ohe'ijaho huri'a ka'ene napara kajara asuma hinajihina. 10 Huri'a kajija kinia iropu no'ona. Kinia iropu nirejume paranana. 'Ene kinia kwinu iviamaina. 'Enavo kinia pinijaho mai'o pareji'ina. 'Ena'omo hu re'amajaho 'aha josu'a parena hi'ena. 11 Hanuha ka'ene marako hinana kaivo iviamaa pahinujaho hu iropu no'opisujina. Hu kinia iropu no'o ijihipu vare'ina'omo 'u'o va'e eha sisea apehuna.

Remuijara Asitahajina

12 'Enakaivo atana iropu ropu a kimajihuni maijaho kinia iropu ropuna. 'Enakaivo pu mai'o ea pa'ajoahara vo pu hanuhi jihuni harura ka'ene pu pu'úmo vea oma kwinu kinia rehuniji mihana. 13 Kinia kipo vwiha kwinu vwihanareje puni harura 'ee ea 'ajo'ahuni harura ijá hanuhiji mahuna. 14 Pu Remuijihi pu'úmo ajira vehuna vo Remuijara pu asitahuna. Ijihuni maijaho Hu natohwe puni Natohwa 'ee kini epuni Kinia. Ea ka'ene Hu hu'úmo rejajija iji pijihajine 'umenajine 'ee Hununa'i hami veji'inijina. 15 'Ene hu ijá 'warimana A toa ka'ene ki'eme napara 'uasa veji'inijara ijihipuni 'ahi asuma hinajaho ea mapokijihine ea ani ani'inijihine kwaa ani ani'ine 'ee ira ani ani'inijihina. 16 'Ene atana iropu ropu 'ee hanuha ijí a kimajaho pura napara ka'ene 'uasa veji'inijaho sena'ena. 'Ejakame pura veje hu temume 'ee ateha jahekunahe maisu nami'eje huni haha puama ine veni aporuve re parahuna. 17 Godira puni ura ijí kivi'i mihumakame pu vwiha nikwinu vwihaji'i Huni ura ijí vejara. 'Ena'omo pu ea ka'ene 'ajoahunijaho hanuhiji vajahara. 'Ejakame Godoni iri 'waramajara nimaa re'amarono avajara. 18 'Enakaivo napara ka'ene a kamajaho ara natohwa ni'ima'urijina. 'Ena'omo ara natohwa kajara mwe'a kehuni kinijija 'ajoahuna.

Copyright information for `MCQ