Revelation of John 4

Toronua 'Ee Akúpa 'Ahi Oja Mahunijina

Ijihuni túna'i na niri'i kamarene tatavuta. Na niri'i kavujaho akúpa 'ahi vwicha jaraa namana. 'E'ejume na ira amura hejujaho areri viati'ina puna'i 'umenani vajiji ika'ina 'warimana. Iki ajima roe Nara raka ka'ene ikehuni túna'i mai'o rehuniji najahuma 'wimana. Ni'aha kwinu na 'Aveni vaji hiji'i kavume akúpa 'ahi toronu nami'eme ea pina ijihuni 'aha kajine asuma hinana. Ea ka'ene ijihuni 'ahi asuma hinajaho areri jasipa (muna) satisi sa'ina. 'Ene toronu kajaho anuaki same tautihana. 'Ene ijaho emarori sa'ina renana. Toronu kajaho toronu 'aho'a mapoka (24) ijano same tautihara. 'E'eme ijihuni 'aha kajine eruta mapoka (24) ijihuni 'ahi hijajaho ateha sajasa'ini same koraunua ka'ene korutia vejajija puni húmata 'ahi sama hijara. Toronu vaja kaji rene vea pi'ime akúpa 'o'i vajame taratarai mahana. 'Ene naheha iropu no'o toronu una'i reji'i navara. Ijaho Godoni 'Avena iropu no'o kajihina. Toronu kajihuni una'ijaho soha sa'ina kajaho niho'o pavarime pavenana kaivo mane'a sa'ina renana. Toronu rira mu'oa 'ee rora kajaho unenu'a 'aho'a ka'ene mai'o hiji'ina no'ona no'o hine tautihara. Pu una'a túna'a nia ani reji'ina. Ijí uneka amurijaho raioni sa'ina. 'Ejume pinijaho purumakau sa'ina. Pinijihuni ni'urijaho emaa sa'ina. Túchamaijaho púrúha sa'ina. 'Ene ijí uneka ka'ene no'ona no'o mai'o hiji'inijija 'oi'oi taha iropu kwinu rukina. Puni taha hura hara nia ani reji'ina. 'Eju'e veiri'a na'ia pu ika'ina 'wavi'i hiju.

Godi Natohwa harusima'ura. Hu niho'o ariramaa! Hu niho'o ariramaa! Hu niho'o ariramaa! Hu nitama anejijaho ijí hinana'omo iviamaa ijí hinuna'omo Hu mai'o rohuna.
Ea ka'ene aneja púsa pa'ajara toronu 'ahi hi'eme uneka ka'ene mai'o hiji'inijipo Huni iha ahasirime ta'arohe temani 'wavi'i hijara. 10 'E'eje eruta (24) ijipo he'avajaho Ea ka'ene toronu 'ahi hinujihuni una'i ariha oja mahi'i puni koraunua nitehe Huni toronu una'i irechavi'i Majama Hiji'inijaho ika'ina 'wa'eja.

11 Oo núni Godi 'ee Natohwe A niho'o arerina'omo Oni iha ahasirime ta'arorahe harura 'ekahuna. Ijihuni maijaho Ara uneunecha maho'o vesihana. Ara oni ura ijí vena irechamana.
Copyright information for `MCQ