Romans 13

Kara Ka'ene 'Ajohwi'ina Puna'i Vehunijina

Ea mapoka kavamanitia puni hahuneru hi'avara. Ijihuni maijaho harura kajija majikari pavejara kaivo Godira iji pijihajipo reju. 'Ene iviamaa rena hijujija Godira irechamianepo hiju. 'Enajihuna'e ea ka'ene kwaa ara 'ajohi'ina mama'ini jihipuni ira pataarohujija pu nimaa Godi pataaroha avajura'omo túna'i pu eha apehuna. 'Enakaivo ea ka'ene 'unama maaru vejujija pu ijí 'ajohi'ina kajija pajuhavura kaivo ea ka'ene sisea veji'inijija ijí 'ajoahi'ina kajaho juhavura. 'Enajihuna'e ja 'ajoahi'ina kajihi pajuha'i ve'avajaho puni ira hena ve'avara. 'Enareje ja pu pu'úmo hami hi'avara. Pura mama'ina ka'ene rejajaho Godira ura pu ijí renareje ja ni'ajihe 'ajoha'avarono ijihuna'e rejara. 'Enakaivo ja 'unama ka'ene sisei jihuniji ve'avajija ja pu juhahuna. Ijihuni maijaho pu pamajikaria parejihuna'e eha mihuna. Ijihuni maijaho Godira pu irechamiarena ea ka'ene sisea ve'avajija eha mi'avarono 'waramana. Puni ira kajija hene ve'avara. Ijihuni maijaho ja eha sisea apehuni jihuna'e avahuna pana kaivo ja 'unama mamaa hihunijihuni hahi ava'eja. Ijihuna'e ja takisia vejura. Ijihuni maijaho 'ajohai'inijija Godoni pwea kaukara ikihi ve'avarono irechamiana. 'Ene ea eha mi'avajija areri pura kaukara ka'ene vejuja'ina mi'avara. Ea ka'ene takisia apeji'inijihi puna'i takisia ve'avara 'ee kasitomu 'ime'avarono ve'avajaho 'imena'avara 'ee ea irá juhahunijaho juha'avara 'ee ea irahuni hura vehuna re'amajaho huni hura vehuna.

Kara Ka'ene Epuna'i Vehunijina

'Ene ea 'ahopuni chimua onuna'a pana'amana. 'Enakaivo ea 'aho pu'úmo oja ma'ara'avara. Ijihuni maijaho ea irara ijí venujaho varapijara 'warama ja'ina'e vene avanu. 'Enajihuna'e Godoni tamana kajara ijá 'wama Ja ea 'ahopuni napara patura'avara 'ee ea pina pa'anae kwa'amana. Ja nesa paape'avara. Ea 'aho'a parona'avara. 'Ene ea 'ahopuni uneunecha paituna'avara 'úmarena ijá 'warumana. Ike tamana 'aho'ijaho ike 'warama kehuni vaji navu. Ja ojono joni hahiji oja mihuja'ina'e ea 'aho'a oja mi'avara. 10 Ea oja mihujara ea 'aho'a sise'i 'ahihuna pana. Oja ma'aravujaho varapijara 'warumaji vene avaju. 11 'Ene vea ka'ene iviamaa renu ke kaha! Vea oma ka'ene jara notuhujaho are'ika'i 'urihuna niapenana. Ijihuni maijaho nú maranúhunaka núra marako nimaa rojajaho niroe turana paranu. 12 'Ene na'imajaho nipa'are'i venu kaivo vea hanahuna nitu'u renu. 'Enajihuna'e nú 'unama sisea ka'ene nutuvi'ini jihunijaho arehuna kaivo hanaji'ini jihuni nana'ejuri kukuijino 'eka same ohuna. 13 'Enajihuna'e uneunecha ka'ene ja vejujija ariramaa samaumaaru ve'avara. Areri ja veiri'i hijuja'ina'e ve'avara. 'Ene 'unama sisei jihuniji ahume toa sisea pai'avara 'ee 'uasa pave'avara 'ee toa sisea ine 'uasa vejuri 'unama ani ani'ina pave'avara 'ee pa'arahe 'ee pitena pave'avara. 14 'Enakaivo núni Natohwa ka'ene Jesu Keriso oni vaji hine 'ee joni hahijara itumuni 'unamijija pave'avara.

Copyright information for `MCQ