Romans 7

Napasinejuri Mina Veji'i 'Waravajina

Ehu núne ja ea ka'ene Mosisi oni tamana heji'inijija mai'o hijuri veijaho hine tamana venu venu va'o kwamasa'avajaho tamana kaji kú'o vehuna pa'arehune? Napari parua venujaho tamana ija'ina'omo napara kajaho paruaha kaji'i hina apena va'u va'u'e paruaha kajara kwamujino huni harura hari hinujaho pa'arenuna. 'Enavo paruaha hi'eje hu va'e parua pina ve'amajaho hu parua turavi'ina 'wahuna. 'Enakaivo napara kajihuni paruijaho kwa'eje parui pini hu 'wa'amajaho hu napara kajaho paturahuna. 'Enajihuna'e vwehu núne ja 'u'o venaume varapa huni harura hari hijajaho Keriso oni haha vaji kwamasahara. Ijihuna'e ja iviamai Keriso ka'ene kwama 'urinaji jaha hijujihuna'e nú Godoni 'ina renahi'ina'e rehuna. 'Ene nú hahijihuni 'unamijino hijajaho sisea ani ani varapijara vejume núni haha pwina vaji kaukara vejumakame nú kwamasahuni 'ina'e rejara. 'Enakaivo nú iviamaa varapijara 'uninamúajaho ni irechamúana. Nú ijí 'unama kajihuni hari hijujaho arevara. Ijihuna'e nú iviamaa 'Avenijihuni 'unama maiu'inijiru vehuna kaivo varapa sahasi jihuni 'unamijaho ni arevara.

Varapa 'Ee Sisea

'Ena'omo nú ichá'ina 'wa'eja? 'Ú Mosisi oni tamanijaho sisea raka? Niho'o pana. Mosisi oni tamanijara rakijara maa'e rakijara siseijaho najuhu. Na ijí itunavu kajaho sisea pavwihajuta kaivo tamana kajarahara 'warimajaho ea 'ahopuni uneunecha pakime itunahuna'e 'warumaji henarejo iji'a itunavujaho 'unama sisea kavuta. 'Enakaivo siseijaho varapa huni 'unamijino nuni vaji ruha apene veniume na sisea ani ani'ina ura renie itunimana. 'Enakaivo varapijara panamujaho siseijaho harura pa'ana re'ena. Vea ka'ene varapa paroani veijaho na mai'o hijuta kaivo varapi roani veijaho sisea mai'o hijume na kwavuta. 10 Na vwihajujaho varapijara veje na mamaa'e hi'eju rojuta kaivo na ivi'a hejujaho na kwahuna'e heju. 11 'Enakaivo siseijara varapa vajijino nuni vaji ruha apene pisivisivume ijihuni vaji 'aniume na kwavuta. 12 'Enakaivo tamanijaho akuavi'ine 'ee arimaa'e 'ee mamaa. 13 'Enajihuna'e varapijipo najahujaho siseijaho niho'o sisemaa'e rena paranu.

Ninakaraa Ka'ene Núni Vaji Namujina

14 Tamana kajaho kahino Godoni rena roana kaivo na haha rukine 'ee sisei jihuni pwea. 15 Nara raka ka'ene hene vejujaho na pahena kavu. 'Ene nara raka ka'ene ura ve'i 'ahiujaho na paveju. 'Enakaivo na hine iraka ka'ene na ura pareniuji veju. 16 'Enakaivo na uneunecha ka'ene ura pareniujihi hina vejujaho na varapiji'i nimaa vene avaju. 17 'Ena'omo nara iviamaa iraka ka'ene vejujaho na pana kaivo sisea ka'ene nuni vaji namujara veniu'e veju. 18 'Enajihuna'e na nihena kavu. Raka ka'ene nuni haha vaji navujija niho'o pina maa panamu. Na 'unama ariramaa ani ani samareje maaru ve'iro savura kaivo areria pareniu. 19 'Ene na ura maa ve'iro 'ahiujaho na hina sisea veju. 'Ene na sisea ura pave'iro 'ahiu vo na hina sisea veju. 20 'Ena'omo nara iviamaa iraka ka'ene vejujaho na pana kaivo sisea ka'ene nuni vaji namujara veniu'e veju. 21 Na varapakaho ka'eju'e nuni hia vajijino kaukara venu. 'Ene na mamaa ve'i 'ahiu vo siseijaho majama ijí na hu'úmo namu. 22 Nuni vajijaho Godoni varapa ka'ene namujaho na niho'o teamanima paranu. 23 Na ka'eju'e varapa pina kú'o nuni haha pwina 'ahopuni vaji name nuni vwiha iji'i ninakaramu 'ee veniu'e na sisei jihuni harura vaji hiju. 24 Na niho'o sisei haha hianime 'ee kwa'i 'ahi'eju'e hijukaho ea irara ni'aji'ena? 25 Jesu Keriso ka'ene nuni Natohwijara ni'ajihajihuna'e Godi teimani 'wavu. 'Ena'omo nuni vwiha ijaho Godoni varapi jihuni 'unamiji venu. 'Enakaivo nuni hahijaho sisei jihuni 'unamiji venuna.

Copyright information for `MCQ