1 Corinthians 11

Na Kraist nga kitip kandᵾp pep ror ei mel ku, enim na ent uⱡ mbᵾ mel, kandᵾk pep rᵾi!

Manga Wingti Ila Amp Mbᵾ Nga Uⱡ Iting Mbᵾ Mel

Na enim kᵾn kai pᵾnt, ei nambuⱡ emel, enim na pilik mbi nduk, wote enim ik mbo indᵾt uⱡ mbᵾ, kandᵾk tᵾk pep rok etᵾk mormin.

Wote, ik ti enim pilik teing nᵾmp nᵾnt ei, wu nga peng ei Kraist. Wote, amp nga peng ei wu. Wote, Kraist nga peng ei Got. Wu nam ti ndi, wamp moⱡung tila atinga romba muna, Got nga painui ik kat nimba ila, peng wᵾna mondpa, em ndam, elim nga wu peng Kraist ei nga mbi ei, etpa kit mondᵾmba. Wote, amp nam ti, wamp moⱡung kona tila, peng kum rui narᵾpa, atinga romba muna, Got nga ik kat nimba em ndam, amp ei ndi, elim nga wam etpa pipil kundrum. Amp ei nga uⱡ ⱡawa em ei nga pipil ei, amp ti, peng pek ropa, wei mondpa pipil korum ei mel kapⱡa. Amp ti, elim nga peng ei, kum rui narᵾm ndam, peng ndi kᵾⱡ, pek rangga! Wote, amp nam ti, elim nga peng ndi kᵾⱡ, pek romba, ei nga pipil em ndam, peng ei kum rangga! Wu mbᵾ, peng kum ruing mel kapⱡa mon! Nambuⱡ emel, wu ei, Got elim ronduⱡ mba, mon purum ei mel, pilpa wengᵾndupa to ropa mim itim. Wote amp ei, wu ei nga ronduⱡ petᵾm ei mel, to ropa mim itim. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, wu mim itim ei, amp ei nga kᵾng ila ekit tᵾpa, mim iti nᵾtᵾtᵾm mon! Wu ei nga kᵾng ila, amp ei mim itim. Wote Got ndi, amp ei nga pilpa keⱡ rondpa, wu ei mim iti nᵾtᵾtᵾm mon! Got ndi, wu ei nam kᵾn, tᵾp kup indimp nimba kᵾn, amp ei mim itim. 10 Uⱡ puⱡ ei kᵾn, wote anggelo mbᵾ nga nindpa kᵾn, amp ei, wam nga ronduⱡ ila mana orunga morum uⱡ ei, tᵾpa ou ndupa kᵾn, elim nga peng ei kum rangga!

11 Wote, akup Nuim ei kᵾn mormᵾn puⱡ orunga ndi, pepa kᵾn, amp ndi, wu wak ropa, elim mendpᵾⱡ moⱡmba mel kapⱡa mon! Wote, wu ei ndi, amp ei, wak ropa, elim mendpᵾⱡ moⱡmba mel, kapⱡa mon ku. 12 Ei nga, uⱡ puⱡ ila, unt Got ndi, wu ei nga kᵾng ila, amp ei mim itim. Ei mel ku, amp nga kᵾng ila wu metmᵾn. Uⱡ mbᵾ, Got elim kᵾn tepa orum. 13 Amp ti, peng kum rui narᵾpa, Got kᵾn atinga romba, ei kapⱡa mon ei? En enim nga numan orunga, kᵾmp tᵾk waldᵾk pilᵾi! 14 Tᵾn wamp nga ik nimbun uⱡ enmin mbᵾ ndi, el elim ndi, enim waka ndupa, wu peng kandᵾⱡ metmin mbᵾ, kapⱡa mon nᵾtmᵾn. Ei wote, amp peng kandᵾⱡ orum ni, kai nᵾk pᵾtmin. Nambuⱡ emel, Got ndi, amp mbᵾ peng panda reing nimba kᵾn, peng kandᵾⱡ piyangga, nimba itim. 16 Ei nga wote, wamp nam ti ndi, ik mbᵾ el rop mondᵾp nimp nin ndam, elim pilpa kai itangga! Tᵾn kep, wote Got nga rapa tenda ila wamp mbᵾ kep, uⱡ elpa mat, mondᵾp pili napᵾtmᵾn.

Nuim Ei Nga Rᵾng Mong

17 Man ik merᵾng orunga, enim nᵾmp nguimp ent uⱡ ei, na enim kaip nᵾndᵾp ik ti, ni nanᵾnt. Ei nambuⱡ emel, enim mbi paka rundᵾmᵾn nᵾk, ruk ok, mou rormin ei kᵾn, uⱡ ⱡawa mat ou ndupa etmin. 18 Ik ti, na kuimp tek nᵾtᵾng pit ei, enim Got nga rapa tenda wamp nᵾk ok, mou rormin ku. Ei wote, enim nga ruk ting ila, ik petᵾm, oi rok tᵾk mormin. Ei na pᵾnt ei, ik mat kupa mel enim. 19 Ei nambuⱡ emel, tᵾn mbi paka rormᵾn uⱡ ei, pilip kun etmin. Wamp mat, Got kᵾn oi kan pendᵾk mormᵾn wamp kᵾⱡ, i kᵾmp tᵾpᵾn, kandᵾk kun itmin. 20 Ei kᵾn, enim wamp ok, tᵾk tenda etᵾk, mou rormin ei kᵾn, enim Nuim ei nga Rᵾng Mong nuing ei nga ui nawᵾrmᵾn mon. 21 Ei nambuⱡ emel, enim rᵾng normin ei kᵾn, wamp ti nga nukᵾndi nakᵾndᵾk, elpa elpa mek ormin ei mel ku noⱡnga, wamp mat kump kun kuⱡina, mat nu nok kekilip rormin. 22 Enim mang kona nu nok, rᵾng nok iting manga mat mon ei? Muna Got nga manga wingti ei, mel nuwa ti nᵾk pilik, rᵾng mek ui nawᵾrmᵾn wamp mbᵾ etᵾk, pipil kunding pilik etmin ei? Enim uⱡ etmin ei nga, etᵾp nimp mel nant? Enim kaip nindimp ei? Ei kapⱡa mon, ei ka!

23 Na ik kᵾⱡ, nuim ei kᵾn pilip tᵾp, enim kᵾn mbo indᵾt. Nuim Jisas rumbuldi Juras ndi, ruk murum ni kᵾn, bret ti tᵾpa ambuⱡpa, Got kᵾn angge nimba, wote puk ropa, nimba mel, “Ya ei, na nga kᵾng ei, enim nga nᵾmp ngunt. Uⱡ ei, enim etᵾk kᵾn, na tᵾk mindᵾi!” nitim. 25 Rᵾng mong nok pora nduⱡungina kᵾn, uⱡ tenda ei ku etpa, nu wain ming ei, oⱡa tᵾpa, nimba mel, “Ya nu ming ei, na nga mema ei morum. Got nga nimba mᵾi rui uⱡ kont ei, enim kᵾn ent. Ui mbila rᵾk rᵾk uⱡ ei mel ku etᵾk kᵾn, na pilik mint itᵾi!” 26 Ui mbila rᵾk rᵾk bret ei nok, nu ming ila nu nok etᵾk kᵾn, Nuim ei nga kurum ik ei, nᵾndᵾk muⱡangina mba, elim om ui ei kᵾn, kandᵾk teing.

27 Ei kᵾn, wamp nam ti ndi, elim nga orunga pilpa kai iti natᵾpa, Nuim ei nga kᵾng ei kᵾn, mema ei kᵾn, tᵾpa nom ndam, wamp ei ndi, Nuim ei nga kᵾng ei kᵾn, mema ei kᵾn, etpa kit mondᵾmba ei nga, wamp ei, uⱡ kit etᵾm. 28 Ei nga, wamp pora kuimp tek, en enim nga orunga pilik kai etᵾk kᵾn, wote bret ei, tᵾk nok, nu ming ila, nu nok itᵾi! 29 Ei nambuⱡ emel, wamp nam ti, Nuim ei nga kᵾng ei kᵾn, mema ei kᵾn, mel raⱡ nga puⱡ ei, pilpa kun iti natᵾpa norum ei, Got nga wamp kᵾmp tᵾtᵾm uⱡ ei, elim ndi, rukᵾr tᵾtᵾm. 30 Nambuⱡ emel, uⱡ puⱡ ei nga, enim nga ruk ting ila, wamp ou ndupa, ronduⱡ pi napᵾⱡnga kᵾn, kui kandᵾk tᵾtmᵾn, wote wamp mat kormin. 31 Ei kᵾn, tᵾn nga orunga, unt kᵾmp tᵾpᵾn, kai imᵾn ndam, Got ndi, tᵾn nga uⱡ ⱡawa ti, kᵾni nakᵾnᵾm ndam, tᵾn kᵾmp ti natᵾmba. 32 Wote, tᵾn uⱡ ⱡawa enmin mbila, Got ndi, kᵾmp tᵾpa kandpa, tᵾn etpa kit mondum ndam, uⱡ ila, tᵾn elim nga kangambuⱡa mel tᵾmbᵾⱡ ropa, tᵾpa kun mundrum. Uⱡ ei etpa kᵾn, tᵾn mᵾi kona wamp mbᵾ kᵾn kunda, kit muⱡi nᵾmbᵾⱡeimin nimba etᵾm.

33 Ei nga, angmᵾn enim mou rok, Nuim ei nga rᵾng mong ei, nuing ei kᵾn, ᵾngᵾnᵾl mat ui nawᵾng ndam, nᵾk ndᵾi mint. 34 Wote, wamp nam ti, kump kun rom ndam, mang kona rᵾng nomba wangga! Nambuⱡ emel, wamp ruk ok, mou rong ila wamp ei, Got ndi, kᵾmp ti nᵾtangga. Uⱡ mat tetᵾm mbᵾ, na int enim kᵾn omp kᵾn, tᵾp kun mundeimp.

Copyright information for `MED