1 Corinthians 12

Muⱡnga Wingti Nga Kongun Ronduⱡ Mbᵾ Ngorum

Angmᵾn! Akup enim Muⱡnga Wingti ndi, wei gem ngorum uⱡ ei nga, enim kᵾn, punt rop kundᵾp nimp ent. Ei nga, enim nga numan ⱡawa mat pileing ndam, wak rok, ik kupa ei, pilik kai itᵾi! Enim pᵾnmin ye! Enim unt mbi paka rui narᵾk, mbo wamp mendpᵾⱡ morung. Ei kᵾn, enim got kol ropa, ik ni nandᵾtmᵾn mbᵾ kᵾn, mbi paka rondrᵾng. Ni kᵾn, mel mbᵾ ndi, enim mepa mba nombuⱡa mam kit ila purum. Ei nga, akup enim pilik kai itᵾi! Got nga Muⱡnga ei, wamp ti kᵾn moⱡpa, ik mbo indangga kᵾn, “Jisas ei kit muⱡangga!” ni nanᵾmba! Wote, wamp nam ti ndi, “Jisas Ei Wu Nuim,” kapⱡa ni nanᵾmba, mon! Muⱡnga Wingti ei ndi, ik ei mbo rundangga mint nimba.

Muⱡnga ei ndi, kongun ronduⱡ elpa elpa mbᵾ kᵾmp tᵾpa tᵾndᵾtᵾm. Ei nga Muⱡnga tenda ei ndi, moⱡpa ngorum. Got nga kongun indimin ei nga, nombuⱡa mam elpa elpa mbᵾ tetᵾm. Ei wote, Wu Nuim tenda morum ei nga mint kongun indimin. Ei nga, kongun iting ei nga ronduⱡ, elpa elpa mbᵾ tetᵾm. Wote, Got tenda ei ndi, moⱡpa kᵾn, wamp mbᵾ pora, kongun iteing nimba, ronduⱡ ngorum.

Muⱡnga Wingti ei ndi, elim nga ronduⱡ ei, wamp tenda tenda nimba, kongun etpa oⱡa tilinga kᵾn, wamp pora tᵾpa rapᵾndrᵾm. Muⱡnga Wingti ei ndi, Got nga pilpa kungᵾndi kai mat, wamp mbᵾ kᵾn, tenda tenda nimba ngorum. Wote, Muⱡnga tenda ei ndi ku, wamp mat kᵾn, Got nga numan mbo kai mat, wamp mat kᵾn neing nimba, mbo rondrum. Wote, Muⱡnga tenda ei ndi ku, wamp ti, mondpa pili uⱡ ila ronduⱡ nguⱡnga, wote wamp ti, kui wamp mbᵾ, etpa wang ndangga nimba, ronduⱡ ngorum ku. 10 Muⱡnga ei ndi, wamp ti, uⱡ rᵾpndi mat tangga nimba, ronduⱡ ngorum. Wote wamp ti, Got nga pai nomba ik nᵾndangga nimba, ronduⱡ ngurum. Wote, wamp ti kᵾn, Muⱡnga kai muna kit ei, kᵾmp tᵾpa pilangga nimba, ronduⱡ ngorum. Wote wamp ti, Muⱡnga ei ndi ku, ik nuim kan elpa elpa mat nangga nimba, ronduⱡ ngorum. Wote wamp ti, ik nuim kan elpa mbᵾ nga ik puⱡ mbᵾ, nimba ekit ndangga nimba, ronduⱡ ngorum ku. 11 Muⱡnga tenda ei ndi, uⱡ mbᵾ pora etᵾm. Ei nga, elim nga numan pᵾtᵾm ei mel pep ropa, wamp ti kongun ronduⱡ mbᵾ, nguimp nimba pᵾtᵾm wamp ei, ngorum mint.

Kᵾng Tenda Ila Mel Ou Ndupa Ropa Kundrum

12 Kraist ei, wu tenda ei mint moⱡnga, kᵾng ila mel puⱡi ropa kundrum ndam kep, kᵾng tenda kᵾⱡ tepa morum. 13 Uⱡ to ei mel ku, Jura wamp kep, wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ kep, wote kongun kindmant wamp kep, wei mormin wamp mbᵾ kep, tᵾn wamp pora, Muⱡnga Wingti tenda ila mint nu tᵾpᵾn, akup kᵾng tenda ila mormᵾn. Wote, Muⱡnga tenda ei ku, tᵾn nga numan orunga morum.

14 Kᵾng ingk kᵾⱡ, mel tenda ti ndi, pepa mint, kᵾng kᵾⱡ rᵾⱡi naⱡᵾrᵾm mon! Mel puⱡi pepa kᵾn, kᵾng ingk ei ekit orum. 15 Wote, kᵾmp ei ndi, elim ei nimba mel, “Na ki ti mon ei nga, kᵾng ila rop kundᵾp muⱡimp mel mon!” nitim. I nilinga ndam, ei kapⱡa mon! Kᵾng tenda ei nga kᵾmp ei, kapⱡa moⱡmba mint. 16 Wote, kum ei ndi, nimba mel, “Na mong waⱡ ti mon ei nga, kᵾng ila rop kundᵾp muⱡimp mel mon!” nitim. I nilinga ndam, ei kapⱡa mon! Kᵾng tenda ei nga kum ei kapⱡa moⱡmba mint. 17 Wote, kᵾng tenda ila mong waⱡ ei, mint pelinga ndam, ik etpa pilinga mel nant? Wote, kum ei mint pelinga ndam, mel mbᵾ mura etpa pilinga, mel nant? 18 Wote, ei mel ku, Got ndi, elim nga numan pᵾtᵾm ei mel pep ropa kᵾn, kᵾmp, ki na, kum na mel elpa elpa mbᵾ mim etpa, kᵾng tenda ila ropa kundpa mundrum. 19 Wote, kᵾmp ei mint pelinga ndam, wamp kᵾng kupa ei, ekit ui nawᵾⱡnga mon! 20 Ei kᵾn, Got elim itim mel ku, kᵾmp, ki, kum na mel elpa elpa kᵾⱡ, kᵾng tenda ila mint ropa kundrum.

21 Ei nga, mong waⱡ ei ndi, ki ei kundpa, nimba mel, “Na nim rukᵾr ti natᵾnt!” nimba muna, peng ei ndi, kᵾmp ei kundpa, nimba mel, “Na nim rukᵾr ti natᵾnt!” nimba ye! 22 Kᵾng kᵾⱡ nga mel tenda ti, pi napilinga ndam, ei kapⱡa mon! Tᵾn nga numan ei ndi, pilpᵾn kᵾn, tᵾn nga kᵾng ila nga mel ronduⱡ ti, pi napᵾtᵾm nᵾmp pᵾtmᵾn ni, kᵾng ila pi napilinga ndam, kᵾng ei pᵾkᵾ kai muⱡi nambᵾⱡnga! 23 Wote, kᵾng nit mat, ronduⱡ pi napᵾtᵾm, nᵾmp pᵾtmᵾn. Ei wote, aldpa ambᵾⱡᵾp pilpᵾn, rᵾp etᵾp kai mondurmᵾn. Wote, wamp kᵾni nakᵾndᵾrmin kᵾng nit ei, rᵾp etᵾp kai mondurmᵾn. Ei kᵾn, kᵾng nit kai mat rᵾp iti natᵾtmᵾn ei mel etmᵾn. 24 Got elim ndi, kᵾmp ki, mong waⱡ, kᵾng nit elpa elpa kᵾⱡ, etpa tᵾpa kᵾng tenda mim itim. Kᵾng tenda ei nga mat, mbi ti mon! Ei nga, minal tᵾp ou ndᵾmin nimba itim. 25 Ei nga, kᵾng ila ruk oi ropa uⱡ ti, pi napᵾtᵾm mon. Wote kᵾmp, ki, kum, kᵾng elpa elpa kᵾⱡ, kᵾng tenda ila rakundᵾk ti ndi, ti rᵾp etpa kai monduⱡnga mormin. 26 Ei nga, kᵾng nit ti, mindil tᵾtᵾm ndam, kᵾng kᵾⱡ pᵾkᵾ mindil tᵾtmᵾn. Wote, kᵾng nit ti, mbi morum ndam, kᵾng kᵾⱡ pᵾkᵾ mbi morum.

27 Ei nga, akup enim wamp mormin ei, Kraist nga kᵾng tenda ei, wote nim wamp tenda tenda ei, ruk ting ila kapⱡa morᵾn mint. 28 Got nga rapa tenda ila wamp, kongun ei mel, Got ndi, kᵾmp tᵾpa ngorum. Ei nga, nombuⱡa rung wu kᵾⱡ kuimbal mormin. Wote, ik painui wamp kᵾⱡ moⱡina, wote merᵾng ila ik mbo wamp mbᵾ mormin. Kona ila nga nondpa ila, uⱡ rᵾpndi etmin wamp kᵾⱡ moⱡina, wote ila merᵾng orunga molk purmin ei, kui wamp etᵾk tᵾtmin. Wamp tᵾk rapᵾndᵾrmin, muna man ik nᵾtmin. Ik nuim kan elpa nᵾtmin, i kongun mbᵾ nga tepa orum. 29 Nombuⱡa rung wamp muna, ik painui wamp muna, ik mbo wamp mormin, kongun elpa elpa kᵾⱡ, wamp pora ndi, iti natᵾtmin mon! 30 Uⱡ rᵾpndi iting muna, kui wamp etᵾk ting muna, ik nuim kan elpa ning muna, ik nuim kan elpa nᵾtmin mbᵾ nga puⱡ ei nᵾk para nduing. Uⱡ mbᵾ nga ronduⱡ ei, wamp pora etᵾk, kapⱡa in ti nandᵾtmᵾn. 31 Wote, enim nga numan ei ndi, ronduⱡ puk, kongun ronduⱡ mbᵾ ting ei nga pilᵾi! Wote, akup enim nombuⱡa mam kai kun ti, waka nduimp ent.

Copyright information for `MED