1 Corinthians 14

Muⱡnga Ei Ndi Kongun Kai Mbᵾ Ngorum

Enim ndi, wamp numan ngui uⱡ ei, rᵾk rᵾk ronduⱡ mundᵾk itᵾi! Muⱡnga Wingti ei ndi, kongun elpa elpa kᵾmp tᵾpa ngorum mbᵾ, numan kai pendᵾk, timin nᵾk pilᵾi! Wote, kongun kai mbᵾ nga kuimp tepa tetᵾm ei, Got nga pai nok ik ninding uⱡ ei. Wamp nam ti, ik nuim kan elpa tila, ik nᵾtᵾm ni, Got kᵾn ik ranggrᵾm wamp ti kᵾn, ik ni nandᵾtᵾm. Ei nambuⱡ emel, wamp ei nga ik nᵾtᵾm kᵾⱡ nga puⱡ ei, wamp ndi pora, pilik mbi ndui nandᵾrmin. Ik nuim kan elpa ila, ik nᵾtᵾm wamp ei, Muⱡnga Wingti nga ronduⱡ ila, Got nga uⱡ kupa, mo ropa tetᵾm mbᵾ nᵾtᵾm. Wote, wamp nam ti ndi, Got nga ik ei nᵾndᵾtᵾm ni ndi, wamp mbᵾ pora, tᵾpa rapundpa, mondpa pili orunga nimba ronduⱡ ngumba, etpa numan kai pendᵾtᵾm. Wamp nam ti, ik nuim kan elpa tila, ik nᵾtᵾm ni, el elim nga mendpᵾⱡ nimba rukᵾr tᵾtᵾm. Wote, wamp nam ti, Got nga ik pai nomba ik nᵾndᵾtᵾm ni ndi, Got nga rapa tenda ila wamp mbᵾ pora, tᵾpa rapᵾndrᵾm. Na nga numan ei ndi pᵾnt ei, enim wamp pora ik nuim kan elpa ila ik neing nᵾmp pᵾnt. Wote, na nga numan ti ndi, enim wamp mba pora, Got nga painui ik mbᵾ nindeing nimp pᵾnt ku. Ei nambuⱡ emel, wamp nam ti, Got nga ik nᵾndᵾtᵾm ni, kongun ronduⱡ kuimbal ei etᵾm. Uⱡ ei ndi, Got nga rapa tenda ila wamp mbᵾ pora, tᵾpa rapᵾndrᵾm. Wote, ik nuim kan elpa ila ik nᵾtᵾm wamp ni nga ik kᵾⱡ, ropᵾl rong ndam kapⱡa, wamp kᵾⱡ tᵾk rapᵾndᵾng ndam, wote i etᵾk ik ei, ropᵾl rom ndam, uⱡ ei ndi, Got nga ik ei, pai nok ning.

Wote, akup angmᵾn! Na int enim kᵾn omp moⱡᵾp, ik nuim kan elpa tila nint ndam, enim namba ik ei, pilik ting? Mbo ik kun ila nint ndam, Got ndi, na namba uⱡ ora ndurum. Wote, nanim pᵾt uⱡ, wote uⱡ akil tepa omba, pai nok ning ik mbᵾ kᵾn, Got nga ik mong ila, ik kupa mandpa petᵾm mbᵾ pora, enim kundᵾp namba piling. Ei mel ku, kowa pela mel, min pi nᵾpi ila, kinan mong kat, pilip kun iti natᵾp, ik nowa rung ndunt ndam, kinan ik mong kᵾⱡ namp etpa oip omba, kai itangga piling? Wote, wu el iting pilik, pikul ik ndurmin mel ei, ik ndurum wu ei ndi, ik ndupa, kai natᵾm ndam, wu nam el etmba ei nga unt tᵾpa kun etmba? Uⱡ ei mel ku, nim wamp nam ti, ik nuim kan elpa elpa mat ila nin ndam, nim nga nin ik mong kᵾⱡ, nam ndi pilpa, kai etpa tᵾmba? Ik nᵾtᵾn kᵾⱡ, nowa nᵾkᵾn, mᵾi ting ila tetᵾn. 10 Mᵾi kᵾmp tepa punum kona mbila pora, ik nuim kan elpa elpa nᵾtmin mbᵾ petᵾm mint. Wote, ik nᵾtmin mbᵾ nga ik puⱡ ei, pelinga mint nᵾtmin, wote ik ti nowa, ti natᵾtᵾm. 11 Wote, nim wamp nam ti, nim nga ik nin ei nga puⱡ ei, na pili nᵾpᵾnt ndam, ei wamp elpa ti, nᵾmp pilimp. Wote, wamp ei ndi, na wu elpa ti ku nimba pilmba. 12 Enim na pilip mor. Enim Muⱡnga Wingti nga kongun ronduⱡ gem ngurum mbᵾ, timin nᵾk, numan minal pendᵾtmin. Ei nga, Got nga rapa tenda ila wamp rak ndupa, ei nga kongun mat indimin nᵾk pilᵾi!

13 Nim wamp nam ti, ik nuim kan elpa mat ila nᵾtᵾn ndam, Got kᵾn atinga rana nin ik ei nga puⱡ ei, ropᵾl rokᵾn, wamp pora nᵾkᵾn ngui! 14 Na ik nuim kan elpa tila, atinga runt ndam, na nga muⱡnga ei mendpᵾⱡ, atinga romba. Wote, na nga numan ei, ronggᵾt elpa temba. 15 Uⱡ i etpa, mel ei nga, wote na itimp mel nant? Wote, na nga muⱡnga ila atinga runt ndam, wote na nga atinga runt ei nga puⱡ ei, nanim pilip kun itimp. Wote, muⱡnga ei nga ronduⱡ ila, kinan nint ndam, na nga kinan nint ei nga puⱡ ei, nanim pilip kun itimp ku. 16 Nim atinga rokᵾn, kinan nᵾkᵾn in mbᵾ, Muⱡnga ndi, ngurum ndam, nim nga wur ila moⱡum wamp ei, namp etpa, nim nga nin ik kᵾⱡ, “Kupa,” nimba, pilpa tᵾmba? Wamp ni, nim nga nᵾtᵾn ik kᵾⱡ, ama onunga kot pilpa ti natᵾtᵾm. 17 Wote, Got kᵾn angge nᵾkᵾn, atinga kai kat ruin ku. Ei wote, ᵾldᵾ ila wamp morum ni, ama on nga kot, tᵾpa rᵾpndi napᵾndrᵾm.

18 Na ndi, ui mbila, nuim kan elpa elpa mbᵾ minal nᵾmp, enim tᵾp mana ndur. Ei nga, Got kᵾn angge nᵾnt. 19 Wote, wamp mbᵾ kᵾn moⱡpᵾn, mbi paka rumin kona ila, ik nuim kan elpa elpa minal nᵾt mbᵾ, pendᵾp kelip, wamp pilik ting ei nga, ik mong 5 kat mint, pilip ekit tᵾp nimp et. Ei nambuⱡ emel, ik mong 10,000 mel nᵾt mbᵾ, pendᵾp kilimp.

20 Angmᵾn! Enim kangambuⱡa kel numan pilik muⱡi nᵾmbᵾⱡᵾi mon! Wamp ou numan pilik, uⱡ kit mbᵾ, kandᵾk ok tᵾk, kangambuⱡa kel ralk muⱡᵾi! 21 Unt Buk Wingti ila, mon rok ik ei, mel nᵾtᵾng,

“Nuim ei ndi, nimba mel, ik nuim kan elpa elpa nᵾtmin wamp kᵾⱡ nga keta ila, na ndi, na nga wamp ya kᵾⱡ kᵾn, ik nimp. Kona elpa wamp kᵾⱡ nga keta ila, na ik nimp. Ei wote, wamp ya kᵾⱡ, na nga ik pilik ti!” nᵾtᵾm.
22 Ei nga, akup tᵾn pᵾnmᵾn ei, ik nuim kan elpa elpa gem ngurum uⱡ ei. Got ndi, mondpa pili nᵾpili wamp mbᵾ nga, to rondpa ni nᵾndᵾtᵾm. Mondpa pili wamp mbᵾ mon! Wote, Got nga pai nok ik puⱡ ni uⱡ ei, Got ndi, mondpa pili nᵾpili wamp kᵾⱡ nga ngui ngᵾnggᵾrᵾm mon! Ei mondpa pili wamp mbᵾ nga, to rondpa ngurum uⱡ ei. 23 Wote, enim mbi paka rormin wamp mbᵾ pora, ok tenda etᵾk kᵾn, ila nga puⱡ mondᵾk, ik nuim kan elpa elpa mbila ning. Ei kᵾn, wamp wei wei etᵾk mondᵾk pᵾtmᵾn mbᵾ, muna mondpa pili nᵾpili wamp mat moⱡung ndam, enim kundᵾk, wamp kᵾⱡ kekilip ronmin ni nᵾning ei? 24 Wote, mbo wamp muna, mondpa pili nᵾpili wamp ei nga ti omba, mou ila muⱡangga kᵾn, Got nga pai nok ik puⱡ mbᵾ, nᵾng ndam, wamp ei nga uⱡ kit etᵾm mbᵾ, ei kᵾn pilmba. Wote pilpa tᵾm ik ei ndi, elim nga rukᵾr orunga, kᵾmp tangga pilmba. 25 Ei kᵾn, wamp ei, elim nga numan orunga, mo ropa pᵾtᵾm uⱡ mbᵾ omba, pena ila pemba. Ei kᵾn, mura koptᵾm ropa mondpa, Got nga mbi paka rondpa nimba mel, “Got ei kupa, int enim mondpa pili wamp kᵾⱡ nga ruk ting ila morum!” nitim.

Mbi Paka Kongun Mbᵾ Kun Mint Pangga

26 Ik kᵾⱡ nga, angmᵾn ik nᵾmp ᵾi rop kᵾn, ei mel nᵾnt? Enim ok tenda etᵾk, mbi paka rong ei kᵾn, wamp ti, kinan mat pilpa moⱡmba wamp ti, man ik mat pilpa moⱡmba, wamp ti, Got nga uⱡ ora ndum kat pilpa moⱡmba, wamp ti ndi, nuim kan elpa ila ik kat nimba, wote wamp ti ndi, ik nim kᵾⱡ ropᵾl romba. Uⱡ kᵾⱡ ndi, Got nga rapa tenda ila wamp mbᵾ pora, tᵾpa rapᵾndᵾmba. 27 Wote wamp tenda, raⱡ muna, raldika i etpa, nuim kan elpa ila ik nᵾng ndam, tᵾngᵾnda ni nandᵾk, unt ti nangga, wote ti nangga ei mel etᵾk mek pᵾi! Wamp ti ndi moⱡpa, ik nᵾng kᵾⱡ ropᵾl rangga! 28 Wote, ik ropᵾl ruing wamp ti, muⱡi nambᵾⱡᵾm ndam, wote nuim kan elpa ila ik nᵾtᵾm wamp ei, mou rong kona ila, raka nimba moⱡpa, ik nimba elim rukᵾr tᵾpa, wote Got kᵾn kun nangga!

29 Wamp raⱡ, muna raldika, Got nga pai nok, ik nᵾndᵾtmin wamp kᵾⱡ ik nangina, wamp wei moⱡung mbᵾ nᵾng ik ei, kum tek pilik, kᵾmp tᵾk muⱡing. 30 Ei kᵾn, wamp nam ti, ruk mou rong ila muⱡangga, Got ndi, uⱡ kat ora ndum ndam, unt anggilpa, ik nim wamp ei, raka nimba muⱡangga! 31 Enim wamp pora, Got nga ik ei, wamp tenda tenda nimba ti ndi mint, pai nomba nimba. I tangina kᵾn, wamp pora ik ei pilik, ronduⱡ tᵾk iting. 32 Got nga ik nᵾndᵾtᵾm wamp ei, elim nga muⱡnga orunga pilpa, kun etpa mint ik nangga! 33 Ei nambuⱡ emel, Got ei, wamp ropa kongundrᵾm Got ti mon, wote wamp tᵾpa mumuk rorum Got ei. 34 Mbi paka rormin kona mbila, Got nga wamp etmin ei mel amp mbᵾ, Got nga rapa tenda ila wamp mou rormᵾn kona mbila, ik ni nandᵾk, raka nᵾk muⱡeing. Mi ik ila nᵾtᵾm ei mel, amp mbᵾ kongun kuimbal muⱡi nᵾmbᵾⱡeing mon. 35 Ik na ti, pilik kun iti natᵾng ndam, amp mbᵾ, en enim mang kona mana tek, wamᵾl kᵾn wulding. Got nga rapa tenda ila wamp mou rong kona ila, amp ti, ik nim ndam, ei ⱡawa etmba.

36 Got nga ik ei, enim Korin wamp kᵾⱡ kᵾn, tepa ekit urum ei? Muna Got nga ik ei, enim wamp kᵾⱡ kᵾn, mendpᵾⱡ urum ei? 37 Wamp nam ti, elim Got nga nombuⱡa rung wu nimba, muna elim Muⱡnga Wingti nga kongun ronduⱡ gem ngurung ti, tep mor nim ndam, Nuim ei nga mi ik ei, ya mon ila rop ngont ei, kᵾmp tᵾpa pilpa, kai itangga! 38 Wote, na nᵾnt ik ei, tᵾpa roi ndum ndam wamp ei, wote enim ndi, elim tᵾk roi ndᵾi!

39 Ei nga, angmᵾn! Enim Got nga pai nok ik nᵾtmᵾn mbᵾ nga numan ila pendᵾk muⱡᵾi! Wote, ik nuim kan elpa ila nᵾtmin uⱡ ei, nᵾk rok kundi nᵾkᵾndᵾi! 40 Namba uⱡ eng mbᵾ pora, tᵾk kun mundᵾk, enim nombuⱡa mam tetᵾm ei mel etᵾk mek pᵾi!

Copyright information for `MED