2 Thessalonians 3

Tᵾn Nga Nᵾk Got Kᵾn Atinga Rundᵾi!

Angmᵾn, ya mon ei pora nimba ila, enim tᵾn nga nᵾk, Got kᵾn atinga rangina, ya Wu Nuim ei nga ik mong kai kᵾⱡ, enim kᵾn tenim ei mel ku, kona wei mbila, kᵾmp kᵾm tepa ndaip nimba, kapⱡa etangga! Rᵾnang Ik Kai kᵾⱡ, mbi muⱡangga! Wote, ti pundmong wamp moⱡung kona mbila, Got ndi, tᵾn etpa tangga nᵾk pendᵾk, atinga rᵾi! Enim pᵾtmin ni, wamp puⱡi, Got nga Rᵾnang Ik Kai kᵾⱡ, mondᵾk pili napᵾtmin ni ka!

Wote, Wu Nuim ei, uⱡ kupa mbᵾ mint etᵾm. Ei ndi, enim ronduⱡ ngumba rᵾp itangga! Wote wu kit ei ndi, enim omba, ti nᵾtangga! Tᵾn Nuim ei ndi, numan ronduⱡ nguⱡnga pᵾnmin ei, enim iteing nitmin uⱡ nimbᵾ etmin. Ni mel ku, akup itᵾi nᵾnmin uⱡ mbᵾ, etᵾk mint muⱡᵾi!

Nuim ei ndi, enim nga numan orunga tᵾpa kun mundangga, Got nga wamp kaimp kul uⱡ mbᵾ kᵾn, wote Jisas mbun titim mel ku, enim mbun tᵾnmin ei pilik, mbi nduk kᵾn, ronduⱡ mundᵾk muⱡᵾi!

Wamp Pora Kongun Itᵾi!

Angmᵾn, Nuim Jisas Kraist nga mbi ila, enim kᵾn ronduⱡ mundpᵾn ik ti nᵾnmin ei, angmᵾn mat, tᵾn ndi, molk kai mundeing nimbun ik man ngurmᵾn mbᵾ, pep rui narᵾk, enimp mondᵾk enmin wamp mbᵾ kᵾn, ruⱡ etᵾk muⱡᵾi! Enim pilik pora nduk mormin ei, tᵾn enim kᵾn rᵾp rop murmᵾn ni kᵾn, tᵾn enimp mundi nᵾmᵾndᵾrmin ni mel, enim uⱡ ei mel ku itᵾi! Enim rᵾng na mat, tᵾn ngorung ndam, wei ti nᵾtᵾtmᵾn mon, mel ti ngumbun ku titmᵾn. Tᵾn rumbuldi, rᵾnggilmᵾ raⱡ, kongun nduip nduip ngumbun itmin ei, wamp ti etpᵾn mbun ngui ngᵾngmin pilpᵾn itmin. Tᵾn enim nga rᵾng na mbᵾ, wei noⱡmina ei, wote iti nᵾtᵾtmᵾn. Ei nambuⱡ emel, enim kongun etᵾk, rᵾng neing nimbun etpᵾn ora ndurmᵾn. 10 Unt, enim kᵾn murmᵾn ei kᵾn, tᵾn enim kundpᵾn nimba mel, “Wamp nam ti, kongun iti natᵾm ndam, rᵾng nui nᵾnangga, mon!” nᵾtmᵾn.

11 Tᵾn i nitmin ei nambuⱡ emel, enim mormᵾn ruk ting ila, wamp mat kongun iti natᵾk, enimp mondᵾk wamp mat nga etmin uⱡ mbila, rok nde pendᵾk andᵾrmin ila kandᵾp nᵾtmᵾn. 12 Nuim Jisas Kraist nga mbi ila, wamp kᵾⱡ kᵾn, ronduⱡ mundᵾp nᵾnmᵾn ei, ropa nde ti wamp mbᵾ, koⱡ etᵾk molk, rᵾng mbᵾ, en enim kongun etᵾk kandᵾk tᵾk neing.

13 Wote angmᵾn, enim uⱡ kai mbᵾ iting ei nga, enimp mundi nᵾmᵾndᵾi! 14 Enim int mormin ila wamp nam ti, ya mon ropᵾn ngonmᵾn ik ei, pep rui narᵾm ndam, wamp ei kandᵾk ok, tᵾk muⱡangina, elim pipil kuⱡangga! 15 Wote, wamp ei tᵾk, enim nga el rui wamp mel rundi nᵾndᵾi! Enim nga wamp ᵾngᵾn mel randᵾk, man nguk itᵾi!

Na Nga Memp Ik Ei

16 Moⱡpa kundi uⱡ mbᵾ nga puⱡ petᵾm Wu Nuim ei ndi, enim ui mbila rᵾk rᵾk namba uⱡ eng mbila, moⱡpa kundi numan ei ngangga! Wote Nuim ei, enim kᵾn muⱡangga mint!

17 Na nga ki ei ndi, mon ya ei ront! Na Pol ei ndi, enim kun rawe ent. Ei kᵾn, na nanim mon ror mbila pora, tip timal mel etᵾp, mbi ror ei mel ront.

18 Nuim Jisas Kraist nga wamp poⱡ ti uⱡ mbᵾ pora, enim kᵾn kan piyangga!

Copyright information for `MED