2 Timothy 2

Jisas Nga El Wu Kupa

Ei kᵾn, na nga kang ei, nim Kraist Jisas nga wamp poⱡ ti uⱡ kai mbᵾ, ronduⱡ mundkᵾn ᵾmbᵾⱡi! Ik ei mek pukᵾn, wamp minal morung ila, nim man ngur ik nimbᵾ, mek pukᵾn wu kun kai, na nga ik ninding wu mat kundᵾk nana! Wu mbᵾ ndi, int puk, wamp mat mbo indeing.

Nim Kraist Jisas nga, el wu kupa muⱡin ei nga, mindil ou nduk nuin ei, na mindil tit ei mel tin. El wu ti, elim nga wu ou ei, numan kai pilangga nimba, wamp roldᵾnga mbᵾ kᵾn, mba kup iti natᵾtᵾm. Ei mel ku, nombuⱡa mam tᵾkᵾrᵾrᵾm wu ei ndi, nombuⱡa tᵾkᵾrᵾrmᵾn uⱡ mbᵾ nga, pep ropa etᵾm ndam, mba mel kai mbᵾ tᵾtᵾm. Ei kongun ronduⱡ mundpa etᵾm wu ni, rᵾng ou ndupa etpa mondpa, elim kᵾmp tepa norum. Na ik nint kᵾⱡ tᵾkᵾn mindi! Nuim ei ndi, nim tᵾpa rᵾpᵾndangga, ya uⱡ mbᵾ pilkᵾn, tᵾn nim Depit nga anda kouwᵾ wu Jisas Kraist koⱡpa, tikil rurum wu ei nga Rᵾnang Ik Kai nᵾndᵾt, wu ei nga tᵾkᵾn mindi! Ei nga, na rᵾnang ik kai nᵾt ei nga, na mindil ou ndup nont. Wote mat kᵾn, kindᵾp wamp na ni mel, na nga kᵾmp ki raⱡ kan ngormᵾn. Ei wote, Got nga ik ei, kan nguk pindi napᵾndᵾtmᵾn. 10 Na mindil nont ei, Got nga wi ropa titim wamp kᵾⱡ, Kraist Jisas nga etpa ti uⱡ ei, tᵾk uⱡ nga kᵾnt nga molk mint ping ei nga nᵾmp, na mindil ou ndup nont. 11 Ya ik ei kupa, tᵾn wu ei kᵾn, kuⱡmᵾn ndam, wote wu ei kᵾn ku, kont mbun muⱡmin. 12 Wote, tᵾn wu ei kᵾn, ronduⱡ mundpᵾn muⱡmᵾn ndam, tᵾn wu ei kᵾn ku, kona mbᵾ nukundmin. Tᵾn wu ei, pili napᵾtmin nimin ndam, wote wu ei ndi, tᵾn pili napᵾt ku nimba. 13 Wote, tᵾn enimp mondurmᵾn ndam, Got elim enimp mundi namᵾndrᵾm. Ei nambuⱡ emel, elim ndi, el elim ik kol ropa, ngui nganggᵾrᵾm!

Got Nga Kongun Wu Ei, Got Ndi, Kapⱡa Nilinga Morum

14 Nim nga wamp mbᵾ, ya ik kᵾⱡ kundkᵾn ni, wote Got nga kuimp keta ila ya ik roldᵾnga mbᵾ, ni nᵾning mon ni! Ik mbᵾ, ik kai mat mon, omba ik mbᵾ ndi, wamp ik pᵾlᵾng mbᵾ etpa kit mondᵾmba. 15 Nim kongun ei teng ndukᵾn itana, Got ndi, kᵾnangga kapⱡa itangga! Pipil kuⱡi nalkᵾn, Got nga ik kupa ei petᵾm mel, kun mbo indi! 16 Ik roldᵾnga mbᵾ, ok tᵾkᵾn muⱡi! Ik mbᵾ ndi, wamp mbᵾ nga numan orunga mepa, Got kᵾn nondpa pi napᵾrᵾm. 17 Ik i etpa mbᵾ ndi, wamp kᵾng ila pipi norum ei mel kapⱡa. Wu Imineyas kᵾn, Pilitas raⱡ, ik i etpa mbᵾ nga mbo endᵾtᵾmbil. Wu raⱡ ndi, ik kupa ei, tᵾk mbuⱡ ngokᵾⱡ, wamp ⱡoporpa oⱡa mul uⱡ ei, kor ekit urum ninimbil. Ik i etᵾk ninimbil ei ndi, wamp mat nga mondpa pili orunga, rok mbuⱡ mbaⱡ enmbil. 19 Wote, Got nga ik kupa ei, manga runga ku na ni mel, ronduⱡ mba petᵾm. Mel ti ndi, roka ndumba mel kapⱡa mon. Manga runga ku ila, mbi i etpa kat morum.

“Wu Nuim ei ndi, elim nga wamp mbᵾ, pilpa morum.” Wote, “ Wamp nam ti, elim wu Nuim ei nga wamp num ndam, wamp ei uⱡ kit mbᵾ wak rangga!” nᵾtᵾm.
20 Manga mam tila ming mat, gol kᵾn, silpa kᵾn mbᵾ ndi, etmin mbᵾ tetᵾm. Wote ming mat, nde kᵾn, ui kᵾn mbᵾ ndi, etmin mbᵾ tetᵾm. Mel mbᵾ nga mat kongun ronduⱡ mel mat iting ei nga tetᵾm. Wote, mel mat kongun wei wei mat iting mbᵾ nga tetᵾm. 21 Wamp ti, elim uⱡ kit mbᵾ pendpa kelpa, uⱡ kai mbᵾ mint em ndam, wamp ei, nu ming na ti, kongun ronduⱡ mbila kongun etmin ei mel kapⱡa. Etpa kai etpa eng nomba tiyangga kᵾn, manga Puⱡ Wu ei ndi, tᵾpa kongun kai mbila mundangga etmba.

22 Kang wamp mbᵾ nga numan meka rui mbila, ok tᵾkᵾn molkᵾn, omba uⱡ kun kai mbᵾ kᵾn, mondpa pili uⱡ ei kᵾn, wamp numan ngui uⱡ ei kᵾn, wote moⱡpa kundi uⱡ ei kᵾn, uⱡ kit iti natᵾk, Nuim ei nga tᵾpa rᵾpᵾndangga nᵾk, wi rok etmin wamp mbᵾ kᵾn, rᵾp rokᵾn pep rui. 23 Ik kit mat nᵾk, ik palk nᵾtmin uⱡ mbᵾ, wak rui! Ik i iti mbila, ik mura mel etᵾk etmin. 24 Nuim ei nga kongun wu ei, ik mura iti natᵾpa, wamp mbᵾ kᵾn uⱡ kai mbᵾ etpa, numan kai pilpa, popᵾⱡ mundi namᵾndpa, ik mbo wu kai ti muⱡangga! Wamp mat, elim nga ik tᵾk roi ndurmin mbᵾ, numan wang ndupa, tᵾpa kun tangga kᵾn, Got ndi, wamp mbᵾ etpa, numan ropᵾl rundangga, ik kupa ei, pilik mbi nduing. I etᵾk kᵾn, en enim nga numan mbo ingk ei pilik, wu kit ei nga kan ei, rok puⱡa rok, omba wu kit ei nga kindmant indi uⱡ ei, wak rok, Got elim kᵾn rukᵾr uing.

Copyright information for `MED