Colossians 4

Enim wu nuim mbᵾ nga kongun kindmant wu mbᵾ, rᵾp etᵾk, nokundᵾk kai itᵾi! Wi muⱡ kona ila enim nga wu nuim ei morᵾm. Ei nga enim pilik tᵾk mendᵾk, uⱡ mbᵾ itᵾi!

Man Ik Kᵾⱡ

Enim atinga rui uⱡ ei, ronduⱡ mundᵾk ambulk muⱡᵾi! Atinga rok ei kᵾn, Got kᵾn numan kai pendᵾk, angge nᵾk, atinga rᵾi! Enim atinga rok kᵾn, tᵾn nga pendᵾk atinga rangina, Got ndi, tᵾn nombuⱡa mam kai ti ora ndangga! Elim nga nombuⱡa rung ik ei, Kraist kᵾn mo ropa tetᵾm mbᵾ, nᵾmp nguimp. Ik ei nga nᵾmp kᵾn, na akup kan manga ila pet. Atinga rok kᵾn, na Rᵾnang Ik Kai ei, nᵾmp piral ndeimp nᵾk, atinga rundᵾi! Enim nga ruk ting ila, mondpa pili nᵾpili wamp mbᵾ kᵾn, pilik kongundᵾk muⱡᵾi! Kor muⱡi nambᵾlk, Rᵾnang Ik Kai ei nga, kongun pilik kelik indᵾi! Enim nga ik nᵾng ei, kun mba tᵾngᵾn itangga. I eng uⱡ ei ndi, namba wuldi ik mat, wamp mbᵾ kᵾn, om ndam, tᵾk rᵾk mint punt rok kai munding.

Pol Ndi, Tikikas Onesimas Raⱡ Tᵾpa Mundrum

Na kongun et uⱡ mbᵾ, Tikikus ndi, enim kᵾn int omba, timan ropa ngumba. Tikikus ei, tᵾn nga wu ᵾngᵾn mendpᵾⱡ ei, Nuim ei nga kongun wu kun kai, tᵾn kᵾn kongun rup ropa etᵾm. Uⱡ ei nga nᵾmp kᵾn, wu ei, enim kᵾn ngump mundunt. Tᵾn etᵾp mormun mel nant nimba kandpa, wote enim nimba ronduⱡ mundpa etmba. Wu Onesimas, Tikikus ni, wu ei kᵾn, tᵾp kup endᵾp mundᵾnt. Onesimas ei, tᵾn nga ᵾngᵾn wu kai ei, wote enim nga wu puⱡ ei. Wu raⱡ int enim kᵾn okᵾⱡ, ya ila penim uⱡ mbᵾ mel nᵾk, kai etᵾk nguinggil.

10 Kan manga ila na kᵾn, rup rop petᵾmbᵾⱡ wu Aristakas ndi, rawe ik kai mbᵾ, enim kᵾn nimba mundnᵾm. Wote, wu ti Mak, Banapas nga wu pam ei, enim kᵾn rawe etpa, ik kai mbᵾ nimba mundrum ku. (Wu ei, enim kᵾn om ndam, na unt enim ik man ngur ni mel rawe etᵾk tᵾi!) 11 Wote, wu ti Josuwa, mbi ti tek, Justus nᵾtmin ei ndi, rawe ik kai mbᵾ nimba mundrum ku. Jura wamp mbᵾ nga mondpa pili wu raldika kᵾⱡ, na kᵾn rup rok, Got nga wamp tᵾpa mumuk rui kongun ei nga etmin. Wote, na nga puⱡ orunga, ambulk pilik tᵾk rapᵾndᵾrmin. 12 Wote, wu Epapras ndi, enim kᵾn rawe ik kai mbᵾ, nimba mundnᵾm ku. Wu ei enim nga wu puⱡ ei, Jisas Kraist nga kongun endᵾtᵾm ku. Rᵾk rᵾk enim nga nᵾndpa atinga ronduⱡ mundpa ropa, Got waldpa, enim nga mondpa pili orunga, ronduⱡ pangga molk, Got nga pᵾtᵾm uⱡ mbᵾ mint, pep rok muⱡeing nimba etᵾm. 13 Na wu ei nga morum puⱡ orunga pilip kᵾn, akup nᵾndᵾnt ei, enim kᵾn, Leiyorisiya, Iropolis kona raⱡ nga wamp mormin mbᵾ nga pora, rak ndupa wu ei ndi, kongun ronduⱡ mundpa endᵾtᵾm. 14 Luk, tᵾn nga numan mondurmᵾn wu dokta ei kᵾn, wu Dimas raⱡ ndi, rawe ik kai mbᵾ, enim kᵾn nᵾk mundunmbil ku. 15 Tᵾn nga angmᵾn Leiyorisiya kona ila mormin mbᵾ kᵾn, wote amp Nimba nga manga ila, Got nga rapa tenda ila mormin wamp mbᵾ pora, tᵾn ndi, rawe ik kai mbᵾ, nᵾmp mundᵾnmᵾn ku.

16 Enim ya mon ei, kᵾmp rok, pora nduk kᵾn, wote Leiyorisiya kona ila rapa tenda ila wamp mormin mbᵾ, kᵾmp rok kᵾneing nᵾi! Ui ei kᵾn ku, enim ndi, Leiyorisiya wamp kᵾⱡ nga mon rok ngung ei, kᵾmp rᵾi ku. 17 Wote, wu Akipas kundᵾk, nᵾk mel, “Pilpa kai etpa Nuim ei ndi, kongun ngurum ei, ronduⱡ mundpa, etpa pora ndoimp ropa nimba pilpa etangga,” nitim. 18 Na nga ki mendpᵾⱡ kᵾⱡ ndi, mon ei ront. Rawe ik kai mbᵾ, na Pol kᵾn tepa onum. Na kan manga ila pet, tᵾk apra ndui nᵾndᵾi! Got nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, enim kᵾn kan piyangga!

Copyright information for `MED