Galatians 3

Mi Ik Ei Kᵾn, Mondpa Pili Ik Ei Kᵾn

Enim Galesiya wamp kupᵾr kᵾⱡ ye! Jisas Kraist nde peta ila kurum uⱡ ei nga, enim kᵾn ropᵾl mapᵾl ropᵾn etpᵾn ik mbo ronduⱡmina, kandᵾk pilik poⱡ ndurᵾng ni, wamp nam ndi, enim etpa tᵾpa mundrum! Na ndi, enim kᵾn, wuldi ik tenda ei, namp pilᵾi! Mi ik ei, pep rok molk, Got nga Muⱡnga ei tᵾtᵾng muna, Rᵾnang ik kai ei kum tek, mondᵾk pilik tᵾtᵾng? Enim ropa kupᵾr mundᵾmba mel kapⱡa mon ye! Enim unt, Got nga Muⱡnga ila puⱡ mondᵾk kongun etᵾk pora ndurum. Akup wote, en enim nga ronduⱡ ila, kongun etᵾk pora nduing pilik enmin ei? Enim wei nᵾma mbun mindil mbᵾ tᵾtᵾng ei? Wote, na pᵾnt ei, wei nᵾma etᵾng nᵾmp pili napᵾnt! Enim Got ndi, Muⱡnga ngumba, wote uⱡ rᵾpndi na mat enim kᵾn etᵾm. Uⱡ ei, mi ik mbᵾ nga enim pep roⱡmina, ngurum muna, Rᵾnang Ik Kai ei kum tek mondᵾk pilingina ngurum?

Buk Wingti kᵾⱡ nga ik mong kat ndi, Aparam nga nᵾndᵾtᵾm ni nimba mel, “Wu ei Got kᵾn mondpa pitim. I itim ei nambuⱡ emel, Aparam nga mondpa pili uⱡ ila, Got ndi kandpa, wu kun kai ei nimba elim rukᵾr titim,” nᵾtᵾm. Enim akup pilik mbi ndᵾi, wamp namin kat, mondᵾk pil-ing ndam, wamp kᵾⱡ Aparam nga wamp pundun kᵾⱡ. Unt Buk Wingti kᵾⱡ ndi, uⱡ ti tᵾpa, kuimp ndupa kᵾndrᵾm ei, Got ndi, wamp rᵾⱡaip elpa kᵾⱡ, mondpa pili uⱡ ila, elim kᵾn, kai muⱡing. Ei nga, Rᵾnang Ik Kai ei ndi, Aparam kᵾn tᵾpa kuimp tepa nitim ei ndi, nimba mel, “Nim nga wamp rᵾⱡaip kᵾⱡ ila, Got ndi mᵾi kona wamp mbᵾ pora, memp ting,” nᵾtᵾm. Aparam Got kᵾn mondpa pitim uⱡ ila, Got ndi memp pendᵾtᵾm. Ei mel ku, nim wamp nam ti, mondkᵾn pin ndam, Got ndi, memp pendᵾmba ku.

10 Wamp namin mat, mi ik ila mendpᵾⱡ pep rormin mbᵾ, Got nga popᵾⱡ ei nga mana orunga moⱡmba. Buk Wingti ila nimba mel, “Wamp nam ti, Mi ik kᵾⱡ rᵾk rᵾk teng ndui nandᵾm ndam, Got nga popᵾⱡ ei nga mana orunga morum.” 11 Akup pilip mbi ndonmᵾn ei, wamp ti mi ik kᵾⱡ pep ropa, wote Got kᵾn kun muⱡi nambrᵾm. Ei nambuⱡ emel, Buk Wingti ei ndi, nimba mel, “Wamp nam ti ndi, mondpa pili uⱡ ila mendpᵾⱡ, Got kᵾn tem ndam, wamp ei, Got nga kuimp keta ila kont moⱡmba,” nᵾtᵾm 12 Wote, mi ik kᵾⱡ ndi, mondpa pili uⱡ ei kᵾn, uⱡ ti etmba mel mon. Buk Wingti ei ndi, nimba mel, “Wamp nam ti mi kᵾⱡ ndi, nᵾtᵾm ei mel mendpᵾⱡ pep rom ndam, ila ku kont moⱡmba,” nᵾtᵾm..

13 Wote Kraist ndi, mi ik kᵾⱡ nga popᵾⱡ orum ila tᵾn etpa titim. Popᵾⱡ ei, tᵾn tilimina, ei mel elim titim. Ei nambuⱡ emel, Buk Wingti ei ndi, nᵾtᵾm ei mel, “Wamp nam ti ndi, nde peta ila pendᵾk rok kondurmin ei, Got nga popᵾⱡ ei tᵾtᵾm.” 14 Kraist uⱡ ei itim ei ndi, akup wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ, kapⱡa Got nga memp Aparam nguimp nitim ei ting. Wote, tᵾn Kraist nga wamp rᵾⱡaip mbᵾ, kapⱡa mondpa pili uⱡ ila, Got nga Muⱡnga Wingti nguimp nimba mᵾi rurum ei kapⱡa timin.

Mi Ik Kᵾⱡ Kᵾn Got Nga Nimba Mᵾi Rurum Ik Ei Kᵾn

15 Angmᵾn, tᵾn wamp nga pep muⱡ orunga ik ti, tou tᵾndᵾp nimp ent ei, ya wu raⱡ, muna wamp rᵾⱡaip raⱡ i etpa, uⱡ mat itmin nᵾk, orunga orunga raⱡ pilik kapⱡa etᵾk, mi tetmin ei kᵾn, wamp ti ndi, mi tetmin ei ropa puⱡa ropa, wote tᵾpa wᵾlᵾ mondpa ik ti, ni nandᵾtᵾm mon. 16 Ei nga, akup Got elim Aparam kᵾn, elim nga kangambuⱡa pundᵾn mbᵾ kᵾn, uⱡ kai mat wote indimp nimba mᵾi ropa nimba ngurum. Buk Wingti ei ndi, kangambuⱡa ou ndupa to tᵾndpa nimba mel, “Nim nga kangambuⱡa pundun mbᵾ,” i ni nᵾndᵾtᵾm mon. Buk Wingti ei ndi, wamp tenda ti, to tᵾndpa nitim ei nimba kᵾn, “Nim nga wamp pundᵾn ei,” nitim. Ei kᵾn, Kraist kundpa nitim. 17 Na ik nᵾnt ei nga, ik puⱡ ei ya ei, Got nga uⱡ itimp nimba mᵾi rurum uⱡ ei, ambᵾⱡᵾp gi nduimp nimba, mi titim. Pana 430 omba puⱡnga, Moses mi ik ngurum kᵾⱡ ndi, Got nga nimba mᵾi rurum uⱡ ei kᵾn mi titim. Uⱡ raⱡ kapⱡa ropa puⱡa ropa, wote tᵾpa mundpa uⱡ ti iti natᵾmba. 18 Mi ik pep rui uⱡ ila, Got ndi, tᵾn mel mbᵾ ngurum ndam, elim nga ik nimba mᵾi rurum ila, tᵾn mel ti, ti natᵾtmᵾn. Wote, uⱡ ei mon, Got elim nga wamp kaimp kul uⱡ ila, Aparam kᵾn nimba mᵾi rurum ei nga pep ropa kᵾn, uⱡ ei Aparam ngurum.

19 Ei nga, nambuⱡ emel, mi ik kᵾⱡ rok pendᵾtᵾng? Mi ik kᵾⱡ ndi, wamp nga uⱡ ⱡawa etmin mbᵾ, tᵾpa mot ndupa, wote kapⱡa tepa mba, Got nga nimba mᵾi rurum. Ik ti, Aparam nga pundᵾn ei, ekit wangga nitim. Mi ik kᵾⱡ, Got nga anggelo mbᵾ ndi, rok ngorung ei wu ti wamp kᵾn Got kᵾn raⱡ nga ruk ting ila murum. 20 Wote ruk ting ila murum wu ei, wamp ti elpa nga kongun iti natᵾtᵾm. Got tenda ei nga kongun etᵾm.

Mi Ik Kᵾⱡ Etpa Petᵾm Mel Nant

21 Ei nga, mi ik kᵾⱡ ndi, Got nga nimba mᵾi rurum ik mbᵾ, tᵾpa pei mundi nᵾmᵾndrᵾm, mon ei? Ei mon, ama mon! Wote, mi ik ti ndi, wamp etpa kont mul uⱡ ei nguⱡnga ndam, mi ik kᵾⱡ ndi, kapⱡa wamp mbᵾ etpa, Got nga mong ila kun kai mbᵾ moⱡina. 22 Wote, Buk Wingti ei ndi, nimba kᵾn, mᵾi kona wamp mbᵾ pora, uⱡ kit mbᵾ nga ronduⱡ ei ndi, tepa pora ndurum. Ei nga, mel kai ti nguimp nimba mᵾi rurum ei, Jisas Kraist kᵾn mondpa pili uⱡ ei kᵾn, wamp mat mondᵾk piling wamp mbᵾ, nguimp nitim. Moⱡpᵾn oⱡmina, wote mondpa pili uⱡ ei, ekit urum. 24 Ei nga, mi ik kᵾⱡ ndi, tᵾn rᵾp etpa oⱡnga, wote Kraist urum. Wote, ila Kraist kᵾn mondpa pili uⱡ ila, tᵾn etpa Got nga kuimp keta ila, wamp etpa kun kai kᵾⱡ mondᵾmba ei nga itim. 25 Akup mondpa pili ui ei, ekit onum ei kᵾn, mi ik kᵾⱡ ndi, tᵾn kan ngumba rᵾp etmba mel kapⱡa mon.

26 Mondpa pili uⱡ ila, enim Kraist kᵾn moⱡina, Got ndi, enim etpa, elim nga kangᵾmᵾl mbᵾ nᵾtᵾm. 27 Enim Kraist kᵾn nu tᵾtᵾng wamp mbᵾ, Kraist nga uⱡ kai mbᵾ, tᵾk wal pᵾki mel pakrᵾng. 28 Ei nga, enim Jura wamp mbᵾ kep, wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ kep, muna kan ila petmin mbᵾ kep, wei mormin wamp mbᵾ kep, amp na, wu na mbᵾ pora, Kraist Jisas nga mbi ila, enim wamp tenda kᵾⱡ mint. 29 Enim Kraist nga wamp kat ndam, enim Aparam nga wamp pundᵾn kᵾⱡ, wote Got nga nguimp nimba ik mᵾi rurum mel mbᵾ, kapⱡa ting mint.

Copyright information for `MED