Galatians 4

Wote, na ik nᵾmp ngont mbᵾ i etpa mel, kang etpa ti, tipam nga mel mbᵾ tᵾpa ambuⱡmba ei, elim on nga kot nduimp rui nᵾri ei nga aldpa omba, kongun kindmant wamp ni mel morum. Kang ei, tipam nga ui to ropa pinditim. Ei wote, kandpa tᵾmba ei nga, unt kang kel kᵾn rᵾp wamp na, wu ou na mbᵾ ndi, rᵾp etmin. Ei mel, tᵾn pora i etpa ku, mᵾi kona namba uⱡ tetᵾm mbᵾ ndi, kan nguⱡnga, kangambuⱡa kel mel murmᵾn. Wote, ui kupa ei, ekit urum ei kᵾn, Got elim nga kangᵾm ei, ngumba mundrum. Mᵾi kona amp ti nga kangᵾm mel raⱡpa omba, Jura wamp kᵾⱡ nga mi ik rok pendᵾtᵾng mbᵾ nga, mana orunga moⱡpa kᵾn, wamp mat mi ik mbᵾ ndi, kan ngurum mbᵾ tᵾpa mundrum. Uⱡ ei ndi, tᵾn etpa Got nga kangambuⱡa wamp mundrum. Tᵾn elim nga kangambuⱡa mel mormun. Got kangᵾm nga Muⱡnga ei ngumba mundrum ei omba, tᵾn nga mundmong orunga moⱡpa, wi ropa nimba mel, “Wuta, na nga Wuta!” nᵾtᵾm. Ei nga, nim akup kindmant wamp mbᵾ mel muⱡi nambrᵾn mon! Nim wu ei nga kangᵾm ei, wote nim akup, elim nga kangᵾm morᵾn. Ei nga, Got elim nga mel tetᵾm mbᵾ ngumba. Ei kᵾn, Got elim ndi, itimp nimba pitim uⱡ ei ngumba.

Pol, Galesiya Wamp Kᵾⱡ Nga Numan Ou Ndupa Pitim

Enim unt Got morum nᵾk mondᵾk pili napilik morung ni, got kol ropa mbᵾ nga kongun kindmant endᵾtᵾng. Wote, akup enim Got kupa morum ei, pilik mbi ndunmin. Wote, ti nᵾmp mel, Got ndi, enim pilpa morum. Ei nambuⱡ emel, enim aldpa int puk, kur atinga rok, got kol ropa mul pep ronmin? Enim aldpa mel mbᵾ nga kindmant wamp muⱡing ye? 10 Enim ndi, rumbᵾⱡ muna kalimp, pana ui mbᵾ nga ui, ronduⱡ mat tᵾk pendinmin! 11 Na enim nga nᵾmp mundmong ent ei, na nga ronduⱡ ei, wak rop enim kᵾn kongun it ni, wei it nᵾmp pᵾnt.

12 Angmᵾn, enim waldᵾnt ei, enim na mor ei mel muⱡᵾi! Na enim monmin ei mel mur ni. Enim ndi, na uⱡ ti etᵾk, kit mundi namᵾndrᵾng. 13 Enim pilik mormin ei, na nga kᵾng orunga kui ti ndi, tᵾl nga kᵾn enim Rᵾnang Ik Kai ei, tᵾp kuimp ndup nᵾmp ngur. 14 Wote, na nga kᵾng orunga kui ei ndi, enim mbun ngurum ndam kep, enim na kuldi kulk, wak rok uⱡ ti iti natᵾtᵾng. Ei mel iti natᵾk, Got nga anggelo ti, rawe etᵾk, tᵾl muna ei mel, na rawe etᵾk tᵾtᵾng, Kraist Jisas rawe etᵾk ting, ei mel tᵾtᵾng. 15 Enim numan kai pilik morung uⱡ ni, akup etpa itim mel nant? Enim nga uⱡ kai etᵾng ei nga, kupa ni nᵾndᵾnt. Ui ni kᵾn, enim nga mong raⱡ akᵾk tᵾk, munding mel pelinga ndam, akᵾk tᵾk na nguⱡmina. 16 Wote, akup enim ik kupa kᵾⱡ kundᵾp nᵾnt ei ndi, na enim nga el rui wamp ti pᵾnt ei?

17 Enim ik mbo wu kol mbᵾ ndi, kunt kan etᵾk enmin uⱡ ei, enim nga orunga etᵾk kai munding pilik uⱡ ti, iti natᵾnmin. I etᵾk enmin uⱡ ei, enim etᵾk na kᵾn oi kan pendᵾk, en enim nga orunga ronduⱡ mundᵾk pileing nᵾk enmin. 18 Uⱡ kai mat nga ronduⱡ mundᵾk piling ndam, ei uⱡ kai. Uⱡ ei, ama kupa mint, enim kᵾn rᵾp rop munt ei kᵾn, mendpᵾⱡ mon. 19 Na nga kangambuⱡa numan mundi kᵾⱡ! Wote, aldpa nᵾnt amp ti, kangambuⱡa memba pilpa mindil norum. Ni mel, na mindil ei mel nont ei, enim Kraist nga puⱡ ei, pilik tangina mint, na kai pilimp. 20 Akup ui ila, na enim kᵾn rᵾp rop moⱡmba ndam, enim kundᵾp nilmba, ik mendpᵾⱡ ei pilmba. Akup enim nga orunga etᵾp kai mundimp uⱡ ei, pilip rundunt.

Amp Eikar kᵾn, Sera Raⱡ Nga Ik Timan ei Pilᵾi!

21 Enim mi ik pep rormin wamp kᵾⱡ nga ik ti penim ei, waldᵾp pilamp. Enim mi ik petᵾm kᵾⱡ nga puⱡ ei, pilik mbi nduk, pep ronmin muna mon? 22 Mbi unt nga rorung kat ndi, nimba mel, “Wu Aparam ndi, kang raⱡ mitim, kang ti kindmant amp titim ei nga, kang ti amp nᵾwa kun titim ei nga kang ti,” nitim. 23 Kindmant amp ei nga kang mitim ei, tᵾn wamp nga enmin uⱡ ila mitim. Wote, amp nᵾwa kun ei nga kang mitim ei, Got elim ndi, nguimp nimba mᵾi rurum ei mel ngurum. 24 Ik ek mel ti, timan ila petᵾm ei ndi, ora ndupa, amp raⱡ ninim ei, Got nga nimba mᵾi rurum uⱡ raⱡ, raⱡ nga ti kindmant amp Eikar ei, tou rondpa komnga Sainai ila Isrel wamp mbᵾ, kindmant wamp mel molk, orung ei nga tou ropa petᵾm. 25 Komnga Sainai Areipiya mᵾi kona ila morum ei, amp Eikar nga tou ropa morum. Wote, akup Jerusalem kona ou tenim ei kᵾn, rukᵾr wamp mormun kᵾⱡ, amp ei mel ku tou ropa tetᵾm. 26 Wote, wi muⱡ kona Jerusalem tetᵾm kona ei mel ti ndi, kan ngui nganggᵾrᵾm ei, tᵾn nga mᵾi kona ei mel tetᵾm. 27 Buk Wingti ei ndi, nimba mel,

“Kangambuⱡa mi nᵾmi amp ei, nim kai pili! Nim kangambuⱡa mindil nui nandrᵾn amp ei, numan kai pilkᵾn muⱡi! Kangambuⱡa mi nᵾmi amp ni, kangambuⱡa puⱡi tepa moⱡmba. Amp ti wam morum amp ei mel, kapⱡa mon!” nᵾtᵾm.
28 Akup angmᵾn, enim Aisak mel kapⱡa, Got nga mi titim pol ila, enim elim nga kangambuⱡa mbᵾ mormun. 29 Ei kᵾn, unt wamp nga etmin uⱡ ila kang metᵾng ei ndi, Got nga Muⱡnga ila ngurum kang ei kᵾn, uⱡ mbun mindil ngurum ei mel, akup ui ila uⱡ tenda ei ku enim. 30 Wote, akup Buk Wingti ila namba ik nᵾtᵾm? Ei ndi, nimba mel,

“Kindmant amp ei kᵾn, elim nga kangᵾm ei kᵾn, makrᵾk mundᵾi! Kindmant amp ei nga kang ei ndi, amp nᵾwa kun ei nga kangᵾm tipam raⱡ nga mel mbᵾ, ti natᵾmba mon,” nitim.
31 Ei nga angmᵾn, tᵾn kindmant amp ei nga kangambuⱡa mat, muⱡi nambᵾrmᵾn. Wote, tᵾn amp nᵾwa kun ei nga kangambuⱡa mormᵾn.

Copyright information for `MED