Hebrews 5

Wamp mbᵾ ndi, wu pris kuimbal morung mbᵾ pora, to ropa mondrum uⱡ ei, Got elim ndi, wamp ei rukᵾr tᵾpa kᵾn, wamp mbᵾ tᵾpa rapundpa kongun indangga nimba itim. Mel mat, Got kᵾn angge nᵾk ngorung mbᵾ, wamp mbᵾ nga uⱡ kit mbᵾ nga nᵾndᵾk, kalk tindiⱡim mundᵾk etᵾng. Wu pris kuimbal morum ei nga ronduⱡ ti mon. Uⱡ ei ndi, uⱡ mat ou ndupa iti natᵾtᵾm. Elim ndi, wamp mat, pilik kun iti natᵾk etmin mbᵾ kᵾn, uⱡ ⱡawa etmin mbᵾ kᵾn, raka raka nimba kongun etᵾm. Nambuⱡ emel, wu pris kuimbal ei nga ronduⱡ ti natᵾtᵾm uⱡ ei, elim nga uⱡ kit etᵾm mbᵾ kᵾn, wamp mbᵾ nga uⱡ kit etmin mbᵾ, kᵾmp kᵾm Got ndi, tinga ndᵾndangga nimba kᵾn, kaⱡpa tindiⱡim mundi uⱡ ei itim.

Wu Pris kuimbal mormin kongun ou ei, wamp ti ndi, tᵾpa mundi namᵾndrᵾm mon! Got elim ndi, unt wu Eron ni, wi ropa tᵾpa, kongun ngurum. Ei mel ku, akup i ku etmin. Uⱡ ei mel ku, Wu Pris kuimbal mormᵾn kongun ou ei, Kraist elim kᵾng orunga mepa oⱡa pi nᵾpᵾrᵾm mon. Ei nga, Got ndi, Kraist ni kundpa, nimba mel,

“Nim na nga Kangᵾm Wu ei, akup na nim nga Tipanᵾm rant,” nᵾtᵾm.
Buk Wingti ila, Got ndi, aldpa Kraist ni, kundpa nimba mel,

“Nim Wu Pris Melkisendek mel ralkᵾn, rᵾk rᵾk molkᵾn mint pᵾn!” nᵾtᵾm.
Jisas unt mᵾi kona ila wamp mel moⱡpa kᵾn, elim Got nga mana orunga moⱡpa, ik teng ndupa itim. Wote, elim koⱡmba uⱡ ei nga, Got ndi, elim etpa peng kont tangga nimba itim. Nambuⱡ emel, elim ndi, wi ropa ka ronduⱡ mundpa etpa, atinga ronduⱡ mundpa ropa itim. Uⱡ i itim mbᵾ, Got ndi pitim. Wote Jisas ni, Got Kangᵾm ei moⱡpa kᵾn, mbun koma ropa mindil nurum. Uⱡ i itim ei ndi, elim Tipam nga numan pᵾtᵾm ei mel, ik teng ndupa itim. Jisas elim nga Tipam ndi, kongun ngurum ei, etpa pora ndupa kᵾn, elim wamp Etpa Ti Uⱡ ei nga Puⱡ Wu ei murum. Wamp nam ti ndi, Jisas nga ik ei, pilik pep rong ndam, uⱡ nga kᵾnt nga molk mint ping. 10 Ei kᵾn, Got ndi, Jisas kundpa, nim Wu Pris Kuimbal muⱡᵾn. Uⱡ ei, unt wu Melkisendek murum ei mel muⱡᵾn.

Tᵾn Wamp Mbᵾ, Mondᵾp Pilpᵾn Ronduⱡ Mundᵾp Muⱡmin

11 Unt nga Wu Melkisendek nga ik mong puⱡi tetᵾm mbᵾ, akup tᵾn ndi, enim nimbun nguimin, ei nga mbun etpa petᵾm. Ei nambuⱡ emel, enim pilik ting ei nga pilik mbi ndui nandᵾrmᵾn. 12 Enim wamp mat, unt kor nga mel morung ni nga, kapⱡa wamp mat, Got nga ik puⱡ kuimbal mbᵾ ik mbo endᵾk iting uⱡ ei, enim ndi, kapⱡa iti nᵾting, mon! Wote, wu kuimbal moⱡᵾng mat ndi, Got nga ik puⱡ kuimbal mbᵾ, enim aldpa ik mbo inding. Enim ndi, rᵾng ronduⱡ purum mbᵾ tᵾk, nuing ei kelik, aim mint nok mormin. 13 Wamp nam ti, aim mint normin wamp mbᵾ, kangambuⱡa kel mel kapⱡa. Uⱡ kun kai mbᵾ, pilik mbi ndui nandᵾrmin. 14 Ronduⱡ purum wamp mbᵾ ndi, pilpa kungᵾndi kai mbᵾ, tᵾpa uⱡ kit kai mbᵾ, kᵾmp tᵾk kandᵾk mbi ndurmᵾn. Wote, wamp mbᵾ ndi, rᵾng ronduⱡ purum mbᵾ, kapⱡa nuing.

Copyright information for `MED