Hebrews 8

Jisas Ei, Tᵾn Nga Wu Pris Kuimbal Morum

Ik nᵾnmᵾn ei nga puⱡi ei mel, tᵾn nga wu pris kuimbal ti, Got wu nga ronduⱡ ei nga ki mbo orunga, Wu Nuim Mumuk nga rat pol ila, muⱡ kona morum. Got nga manga wingti ila, pris kongun ei nga etpa morum. Got nga manga kupa ti, muⱡ kona ila morum. Ei wamp ti ndi, rᵾki nᵾkᵾrᵾm, mon. Got elim ndi rᵾkrᵾm itim. Wu minal pris kuimbal morung mbᵾ ndi, Got nga manga wingti ila, Got kᵾn mel mat angge nᵾk nguk, kalk tindiⱡim mundᵾi nilinga, kalk tindiⱡim mundrᵾng. Ei nga, wote tᵾn nga wu Pris Kuimbal Jisas moⱡpa kᵾn, el elim mel mat kaⱡpa tindiⱡim mundrum ku. Ya mᵾi kona ila, Jisas moⱡnga ndam, wu pris kuimbal muⱡi nambᵾⱡnga. Ei nambuⱡ emel, ya mᵾi kona ila wu pris kuimbal mat molk, pora nduk kᵾn, unt nga mi ik ei ndi, pris molk kongun etᵾng uⱡ ei mel ku, wote Got kᵾn angge nᵾk mel mbᵾ ngurmin. Unt wu pris mbᵾ ndi, mbi paka manga mbila kongun etᵾng. Uⱡ ei, wi muⱡ kona tetᵾm ei mel, to rok ya mᵾi kona ila etᵾng. Ei mel ku, Got ndi, unt Moses kundpa, nimba mel, “Nim ndi, mbi paka runding ei nga muⱡ manga ti, rᵾkᵾn ndam, wi Sainai Komnga ila, mi ik nim nimp ngur, ni mel pilkᵾn kai etkᵾn, to rokᵾn rᵾki!” nitim. Wote, akup Jisas ndi, pris kongun itim uⱡ ei ndi, wu pris unt nga morung mbᵾ, ropa mana ndurum. Ei nambuⱡ emel, Jisas elim Got kᵾn, wamp kᵾn, ruk ting ila moⱡpa kᵾn, nimba mᵾi rui ik unt nga ei, ropa mana ndupa kᵾn, kont nga nimba mᵾi rurum. Uⱡ ei ndi, unt nga uⱡ kᵾⱡ, ropa mana ndurum.

Nimba mᵾi rurum ik unt nga kᵾⱡ, ⱡawa pi napilinga ndam, Got ndi, ik kont nga nimba mᵾi rurum uⱡ ei, iti natilinga. Wote Got ndi, wamp nga uⱡ ⱡawa etᵾng ila, kandpa nimba mel,

“Ui ti om kᵾn, na ndi, Isrel wamp na, Jura wamp na mbᵾ kᵾn, nᵾmp mᵾi ruimp uⱡ kont nga ti itimp.
Nimba mᵾi rui uⱡ, unt nga anda kouwᵾmᵾn kᵾⱡ kᵾn, it uⱡ ei mel, uⱡ kont nga kᵾⱡ kᵾn kapⱡa mon. Unt nga uⱡ it ei kᵾn, wamp mbᵾ ki ambᵾⱡᵾp mep puⱡmba, Isip kona wak rok purung. Wote ei kᵾn, na nga nᵾmp mᵾi rᵾr uⱡ kᵾⱡ kandᵾk, pep rui narᵾrᵾng. Na ndi, wamp mbᵾ wak rᵾr,” nᵾtᵾm.

10 Nuim ei ndi, ik ti nimba mel,

“Ui ei pora nangga kᵾn, wote ui om ila, akup na ndi, Isrel wamp mbᵾ kᵾn, nimba mᵾi rui uⱡ kont ti itimp ei. Na nga mi ik mbᵾ, wamp mbᵾ nga pilpa kungᵾndi ila, etᵾp pendᵾp, wamp mbᵾ nga numan mbo ila, rukᵾr mon rop pindamba kᵾn, na wamp mbᵾ nga Got ei muⱡamba. Wote wamp mbᵾ, na nga wamp muⱡing.
11 Ui ei kᵾn, wamp mat ndi, mat ik mbo endᵾk nᵾk mel, ‘Enim ndi, Nuim ei pilik mormin ye! Nᵾk, uⱡ ti iti nᵾtᵾng mon. Nambuⱡ emel, wamp ou, kel, nuim, kurpa mbᵾ ndi, na pilik pora nduing. 12 Nambuⱡ emel, na ndi, wamp mbᵾ kont kuⱡᵾp, uⱡ kit eng mbᵾ wak rondᵾp, wote wamp nga uⱡ kit etmin mbᵾ, na ndi, pili nᵾpilimp mon!” nᵾtᵾm.
13 Got ndi, nimba mᵾi rurum ik kont nga ei ndi, nimba mᵾi rui ik unt nga kongun itim ei omba, pora nimba. Uⱡ ei ndi, uⱡ unt nga mbᵾ, etpa pora ndumba.

Copyright information for `MED