John 18

Jisas Ni, Tᵾk Imp Morung

Wote Jisas ni, atinga ropa pora ndupa kᵾn, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, tᵾpa mepa, nu Kitron puⱡa ropa, noi orunga pana ti titim nila purung. Kona nila ui mat kᵾn, Jisas elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ kᵾn, puk ku etᵾng. Ei nga, Jisas ruk murum wu Juras ni ndi, kona ei tᵾpa mindᵾtᵾm. Ni kᵾn, wu Juras ni, wu pris kuimbal na, Perisi na nimbᵾ ndi molk, el wu na, manga wingti rᵾp wu na mat kᵾn tᵾk, kup endᵾtᵾng. Wu nimbᵾ, el mel mbᵾ tᵾk, kiya kandᵾk, mek wi pana nila purung. Uⱡ pemba nimbᵾ, Jisas ndi, pilpa pora ndupa, oⱡa moⱡpa nimba mel, “Enim nam kurᵾnmᵾn ye?” nitim. Wote, wu nimbᵾ ndi, punt rok nᵾk mel, “Nasaret wu Jisas,” nᵾtᵾng. Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Na ya mor ei ka!” nitim. Jisas ruk murum wu Juras ni, kunda ila morung. Wote Jisas ndi, nimba mel, “Na ya mor,” nitim. Ni kᵾn, wu nimbᵾ int puk, mᵾi ila ropa munduⱡnga puk petᵾng. Wote aldpa, Jisas ndi waldpa nimba mel, “Enim wu nam andᵾk kurᵾnmᵾn,” nitim. Wote, wu nimbᵾ ndi, kundᵾk nᵾk mel, “Nasaret wu Jisas,” nᵾtᵾng. Jisas ndi, nimba mel, “Na unt enim kundᵾp nᵾnt ni, enim kurᵾk onmᵾn wu ei, na mor. Ei nga, ya wu kᵾⱡ, wak rok mundᵾi!” nitim. Ik i etpa nitim ni, elim nga ik unt nitim ni, omba kupa etangga, nimba nitim. “Wuta! Nim ndi, na ngurun wamp nimbᵾ nga ti, wak rui narᵾnt!” nitim. 10 Ni kᵾn, Saimon Pita koiya ruⱡ ti, tepa murum ni ndi, tᵾpa nont ndupa, Pris kuimbal ei nga kindmant wu ni nga kum mbo orunga, ropa puⱡa rurum. Kindmant wu ni nga mbi ei, Malkus.

11 Jisas ndi, Pita kundpa, nimba mel, “Koiya ei, elim petᵾm kona ila mana nduk pindi! Wuta ndi, na mindil mam ngumba ei, ti nᵾteimp nᵾkᵾn en ei?” nitim.

Jisas Ni, Wu Anas Kᵾn Mek Purung

12 Wote, el wu nimbᵾ kᵾn, en enim nga wu kuimbal ni kᵾn, wote rᵾp wu na orung nimbᵾ ndi, Jisas tᵾk imp molk, kan ngurung. 13 Jisas ni, kuimp tek, wu Anas ni kᵾn, mek purung. Wu ni, Kaiyapas nga kulpam ei, pana ni kᵾn, wu ei pris wu kuimbal murum. 14 Kaiyapas ni, wu ei ndi, Jura wamp mbᵾ, man ngumba nimba mel, ‘wu tenda ti ndi, wamp mbᵾ nga tᵾpa rak ndupa, koⱡnga ndam, kapⱡa nitim,’ nitim.

15 Saimon Pita kᵾn, kitip kᵾni wu ti kᵾn, Jisas mek purung ni mel, akil tekᵾⱡ purᵾnggil. Pris wu kuimbal ni ndi, kitip kᵾni wu ti, kandpa mbi ndurum ni, murᵾk ui nilinga purum. 16 Saimon Pita ni, paⱡa keta puⱡ puⱡ nila, pena orunga murum. Ni kᵾn, Pris wu kuimbal ei nga pᵾⱡ petᵾm kitip kᵾni wu ni, yant omba, amp ti, keta puⱡ puⱡ rup itim ni, kundpa Pita murᵾk wangga ni nilinga, murᵾk urum. 17 Amp ni ndi, Pita waldpa nimba mel, “Nim ya imp moⱡᵾng wu ei nga kitip kᵾni wu ti, nᵾmp pᵾnt ei ka!” nitim. Pita ndi, punt ropa, nimba mel, “Mon, na mon!” nitim.

18 Kona ni, ᵾt itim ila, kongun wu na, rᵾp wu na nimbᵾ, ndip kalk pendᵾk, ndip pilik morung. Pita ni, el elim ila, ndip pilpa murum ku.

Pris Wu Kuimbal Ni Ndi, Jisas Wuldᵾtᵾm

19 Pris wu kuimbal ni ndi, Jisas elim nga ik mbo inditim. Wote, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ nga waldpa nitim. 20 Wote Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Na ndi, rᵾk rᵾk atinga manga na, manga wingti ou na mbila, Jura wamp ok, mou rok morung ila, wamp pora pileing nᵾmp ik mbo indᵾt. Ik ti mou rop ni nᵾndᵾt. 21 Na wote, nambuⱡ emel waldᵾn? Na ik nᵾmp ngur pᵾtᵾng wamp mbᵾ, waldᵾkᵾn pila! Na ndi, kundᵾp nit ik mbᵾ, pilik mormᵾn,” nitim. 22 Wote Jisas ndi, ik i etpa nilinga, manga wingti rᵾp itim el wu ti ndi, ki ⱡᵾrwᵾ ndi ropa, nimba mel, “Pris kᵾⱡ nga wu kuimbal morum ei, nambuⱡ emel nᵾn?” nitim. 23 Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Na ndi, ik ti nᵾmp ⱡawa mundunt ndam, ya wamp mormᵾn mbᵾ kundkᵾn ni! Wote, na ik kun ti, nint ku ndam, na nambuⱡ emel ron?” nitim. 24 Wote, Jisas nga ki raⱡ kan ngurung ni mel pelinga, Anas ndi, kelpa wu Kaiyapas pris kuimbal murum nila, tᵾpa munduⱡnga, mek purung.

Pita Ndi, Aldpa Jisas Kᵾni Nakᵾndᵾr Nitim

25 Pita ni, ndip pilpa murum ila, wamp mat ndi, waldᵾk nᵾk mel, “Nim wu ei nga kitip kᵾni wu ti, nᵾmp pᵾnmᵾn ei?” nᵾtᵾng. Pita ndi, nimba ronduⱡ mundpa, “Na mon!” nitim. 26 Wu Pris kuimbal ei nga kindmant wu ti, Pita ndi, ropa kum ei, puⱡa rurum. Wu ni nga rᵾⱡaip tenda ila wu ti ndi, nimba mel, “Nim wi pana ila wu ei kᵾn, kunda moⱡᵾng ni ka!” nitim. 27 Aldpa Pita ndi, na mon nilinga, tᵾngᵾnda mint, kᵾi kulda rurum.

Jisas ni, Pailot kᵾn Mek Purung

28 Jisas ni, Kaiyapas nga manga ila murum ni, tᵾk mek, wi gapman kona peng ila purung. Ei kᵾn, mᵾkᵾlmᵾ unt, Jura wu nimbᵾ, murᵾk pi naprᵾng. Ei nambuⱡ emel, en enim murᵾk mbun ndam, aldpa ⱡar muⱡangga. Wote Pasopa rᵾng nui nᵾnmin nᵾk, pilik etᵾng. 29 Ni kᵾn, Pailot ndi, pena mba wamp morung mbᵾ, waldpa nimbᵾ mel, “Enim uⱡ puⱡ, nant ila wu ei, mek onmᵾn ei?” nitim. 30 Wamp nimbᵾ ndi, punt rok nᵾk mel, “Wu ei nga ⱡawa ti, pi napilinga ndam, mep ui nawᵾⱡᵾmina,” nᵾtᵾng. 31 Ni kᵾn, Pailot ndi, nimba mel, “Enim nga mi ik petᵾm ei mel, nᵾk tᵾk kun mundeing mek pᵾi!” nitim. Wote, Jura wu nimbᵾ ndi, nᵾk mel, “Rom gapman ndi, wamp ti, rok kundi ni nandᵾtᵾm,” nᵾtᵾng. 32 Uⱡ ei, Jisas elim ruing ei mel, unt nimba mot ndurum, ni mel wote, kupa itim. 33 Pailot ni, elim kot pᵾtᵾm manga ila murᵾk mba, Jisas wi ropa tᵾpa mundpa, waldpa nimba mel, “Nim Jura wamp mbᵾ nga wu peng mumuk ei?” nitim. 34 Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Int ik nᵾn ei, ninim nᵾn, muna wamp mat ndi, nilingina, nᵾn ei?” nitim. 35 Wote Pailot ndi, punt ropa, nimba mel, “Nim ndi, na Jura wu ti, nᵾkᵾn pᵾn ei? Nim nga wamp na, en enim nga Pris kuimbal na mbᵾ ndi, nim tᵾk, na nga ki ila tᵾndᵾng. Ei nga, nim namba uⱡ ⱡawa ei in?” nitim. 36 Wote Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Na nga wamp tᵾpa mumuk rui uⱡ ei mᵾi kona ila ti natᵾtᵾm. Na nga wamp tᵾpa mumuk rui uⱡ ei, mᵾi kona ila telinga ndam, na nga kongun wamp mbᵾ ndi, Jura wamp mbᵾ kᵾn, el pendᵾk, na kelip int timin nilingina. Ei nga, na nga wamp tᵾpa mumuk rui uⱡ ei ya ila ti natᵾtᵾm mon!” nitim. 37 Wote Pailot ndi, waldpa nimba mel, “I ndam, nim wu nuim mumuk ti pᵾnt ei ka!” nitim. Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Nim ndi, na wu nuim mumuk nᵾn ei ka! Ik kupa ei nga, para ndup nimp ei nga, na mᵾi kona ila metᵾng. Ik kupa ei nga, wamp ti ndi, na nga ik ei pilpa tᵾmba,” nitim. 38 Pailot ndi, waldpa nimba mel, “Ik kupa nant ei nga nᵾn ei?” nitim. Nimba pendpa, pena mba, Jura wu nimbᵾ kundpa nimba mel, “Na ya wu ei nga uⱡ ⱡawa ti, kandᵾp ti natᵾnt mon! 39 “Wote, enim nga Pasopa rᵾng normin ui ila, rᵾk rᵾk kan manga wu ti, tᵾp ekit ndup ngur ni mel ngamp, nᵾk piling ndam, Jura wamp mbᵾ nga king wu ei, ngamp ei?” nitim. 40 Ni kᵾn, wamp mbᵾ ronduⱡ ke nᵾk, “Int wu ei mon! Tᵾn nga wu Barapas wangga!” nᵾtᵾng. (Barapas ni punt wu ei).

Copyright information for `MED