John 21

Kitip Kᵾni Wu 7 Morung Ila, Jisas Mot Nga Urum

Wote akil tepa, Jisas elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, Num Taipiriyus ᵾldᵾ ila moⱡᵾngina, mot nga urum. Wote, i etpa urum. Ni kᵾn, wu Saimon Pita kᵾn, Tomas mbi tek ‘pᵾklᵾm,’ nᵾtᵾng ni kᵾn, Galili kona ila nga Keina wu Nataniyel kᵾn, wote wu Sepeti kangᵾm wu raⱡ kᵾn, kitip kᵾni wu ralt kunda, kona nila morung. Ni kᵾn, Saimon Pita ndi, wu ni kᵾⱡ, kundpa nimba mel, “Na oma ruimp punt,” nitim. Wote, wu kat ndi, nᵾk mel, “Tᵾn nim kᵾn uimin,” nᵾtᵾng. Wote, wu ni kᵾⱡ, rᵾp rok puk, nu kanu ila rukrᵾng purung. Rumbᵾⱡ nila, oma tenda kot kep, rok ti natᵾtᵾng. Mᵾkᵾlmᵾ unt, Jisas omba, nu ᵾldᵾ ila murum ni, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, Jisas tᵾk mindi namindᵾtᵾng. Wote Jisas ndi, wu ni kᵾⱡ, kundpa nimba mel, “Kang wu kᵾⱡ, enim oma mat rong ei?” nitim. Wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok, nᵾk mel, “Oma tenda kot kep, ropᵾn ti nᵾtmᵾn mon,” nᵾtᵾng. Ni kᵾn, Jisas ndi, wu kᵾⱡ, kundpa nimba mel, “Enim nga oma wal kᵾⱡ, tᵾk nu kanu kᵾⱡ nga ki mbo orunga mana nduk kᵾn, oma mat ting,” nitim. Nitim ni mel, tᵾk mana ndurᵾng ila, oma wal ni kᵾⱡ, oma ndi, peka roⱡnga, kundᵾk oⱡa ting ei, pilik rundrung. Kitip kᵾni wu ti, Jisas ndi, numan ngurum wu ni ndi, Pita kundpa, nimba mel, “Nuim ei omba morum!” nitim. Nuim ei, omba morum nitim ik ni, Pita ndi, tᵾngᵾnda pilpa, elim nga muⱡ ekit orunga rurum ti, potpa titim ni, tᵾpa raⱡpa, nu ila puka ropa, mana purum. Ni kᵾn, kitip kᵾni wu kat ni kᵾⱡ, nu kanu ila molk, oma wal ni kᵾⱡ, kundᵾk mek, nu ᵾldᵾ ila, nondpa orung. Num ᵾldᵾ ila rᵾk ping ei nga 100 mita mel titim. Wu ni kᵾⱡ ok, nu okiya pena ila ekit ok, kandrung mel, ndip karung tila, oma na bret na mat pitim. 10 Wote Jisas ndi, wu ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Oma kokila ronmᵾn mbᵾ nga mat, mek wᵾi!” nitim. 11 Saimon Pita ndi, nu kanu ila oⱡa mba moⱡpa, oma wal ni kᵾⱡ, kunt kundi, ekit titim. Oma ou 153 pitim. Oma ama minal pitim. Ei nga wote, oma wal ni kᵾⱡ, nduip ni nᵾndᵾtᵾm. 12 Wote Jisas ndi, wu kᵾⱡ, kundpa nimba mel, “Rᵾng nuing wᵾi!” nitim. Kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ nga ti ndi, “Nim nam?” nᵾk wuldᵾng mel, iti nᵾtᵾtᵾm. Nambuⱡ emel, Nuim ei murum ei, en enim tᵾk mendᵾtᵾng. 13 Jisas ndi omba, bret ni tᵾpa, wu ni kᵾⱡ ngumba. Wote, oma ni, i ku etpa pendpa, wu ni kᵾⱡ ngurum. 14 Ya uⱡ itim ei, Jisas on kona ila, ⱡoporpa oⱡa moⱡpa, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, mot nga oⱡnga, raldika itim.

Jisas Ndi, Pita Ik Ronduⱡ Mat Nimba Ngurum

15 Wote, rᵾng nok pora nduk moⱡᵾngina, Jisas ndi, Saimon Pita ni, waldpa nimba mel, “Saimon, wu Jon kangᵾm ya, wu kᵾⱡ ndi, na numan ngormin uⱡ ei, tᵾkᵾn mana ndukᵾn, nim ndi, na numan ngorun uⱡ ei, ama oⱡa mel nda?” nitim. Wote Saimon Pita ndi, punt ropa, nimba mel, “Kupa, Nuim ye! Na nim numan ngur uⱡ ei, nim pᵾtᵾn,” nitim. Jisas ndi, Pita kundpa nimba mel, “Na nga sipsip waⱡ mbᵾ, rᵾp indi!” nitim. 16 Wote Jisas ndi, aldpa Pita kundpa nimba mel, “Jon kangᵾm Saimon ye! Na kupa numan ngᵾn ei?” nitim. Saimon Pita ndi, punt ropa, nimba mel, “kupa Nuim ye! Na nim numan ngur uⱡ ei, nim pᵾtᵾn,” nitim. Wote Jisas ndi, Pita kundpa nimba mel, “Na nga sipsip mbᵾ rᵾp indi!” nitim. 17 Ei kᵾn, Jisas ndi, Pita waldpa, raldika endpa, nimba mel, “Jon kangᵾm wu, Saimon ye! Nim ndi, na numan ngᵾn ei?” nitim. “Na numan ngurun nda?’ nitim. Nitim ik ei, waldpa omba raldika endilinga. Pita ndi, munt mindil tᵾpa, Jisas kundpa nimba mel, ‘Nuim ye! Nim wamp numan kᵾni wu ei, na ndi, nim numan ngᵾmp mor ei pᵾn mon,” nitim. Wote Jisas ndi, Pita kundpa nimba mel, “Na nga sipsip mbᵾ rᵾp indi! 18 Nim ik kupa ei kundᵾp nᵾnt. Unt, nim kang wu kᵾn, nim nga kan mum ei, ninim ndi tᵾkᵾn, gi ndukᵾn rᵾrᵾn. Wote mbi nᵾkᵾn, pitin kona ila purᵾn ku. Wote, anda in ei kᵾn, nim nga ki raⱡ, run ndukᵾn moⱡana. Wamp ti ndi, nim nga kan mum ei rundangga. Nim pi nᵾpimp nᵾkᵾn pin kona ila, ki ambuⱡpa mepa mba,” nitim. 19 Ik i etpa nitim ei, Pita ni koⱡpa, Got nga mbi paka rondᵾmba ei nga ik ek ropa nitim. I nimba kᵾn, Pita kundpa nimba mel, “Na kᵾn pep rokᵾn ui,” nitim. 20 Ni kᵾn, Pita ndi, tᵾpa ropᵾl ropa, kᵾndrᵾm mel, kitip kᵾni wu ti, Jisas ndi, numan minal ngurum wu ni, akil tepa urum. Wu ni, unt rᵾng norung ei kᵾn, Jisas kᵾn nondpa moⱡpa, Jisas waldpa nimba mel, “Nuim ye! Wu nam ti, nim rᵾk moⱡmba?” nitim. 21 Wote Pita ndi, wu ni, kandpa kᵾn, Jisas kundpa, nimba mel, “Nuim ye! Akil tepa onum wu ei, namba uⱡ ti etmba nda?” nitim. 22 Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Wu ei kont moⱡangga! Na yant uimp nint ndam, nimp mint, nim nga uⱡ ti mon. Nim na kᵾn pep rokᵾn ui!” nitim. 23 Jisas nga nitim ik ni pilik, nᵾk mek int int puk, nᵾk mel, “Kitip kᵾni wu ei, kuⱡi naⱡᵾmba,” nᵾtᵾng. Wote Jisas ndi, nitim ik ei, wu ei, “Kuⱡi naⱡᵾmba nimba ik ti, ni nᵾndᵾtᵾm, mon. Wu ei, kont moⱡangga! Na yant uimp nint ndam, nimp mint, nim nga uⱡ ti mon,” nimba kᵾn, nitim.

24 Kitip kᵾni wu ei ndi, ik mbᵾ nimba, para ndupa, mon ropa pinditim ik mbᵾ, kupa mint nᵾmp pᵾnmin. 25 Jisas ndi, uⱡ mat minal itim. Uⱡ mbᵾ pora, mon roⱡᵾngina ndam, muⱡ

kᵾmp mbᵾ pora, Buk mbᵾ ndi, tepa ti nimba, kakina moⱡnga.
Copyright information for `MED