Luke 1

Ik Peng Rop Nᵾnt

Wu nuim Tiyopilus ye! Tᵾn nga ruk ting ila uⱡ itim mbᵾ, timan rok, mon ruing pilik, wu mat ou nduk kongun etᵾng. Got nga rᵾnang ik kai ekit oⱡnga, kuimp tek nombuⱡa rung wu ni kᵾⱡ ndi kandᵾk, tᵾk wamp mbᵾ, timan rok ngorung mbᵾ, wote puⱡ ik wunt ment mbᵾ, kurᵾp mbᵾ, pilip tᵾp kun it wu ei ndi, nim wu nuim Tiyopilus, timan kun petᵾm ei mel ku, mon rop kundᵾp nᵾnt. Na uⱡ ent mbᵾ, kᵾmp rokᵾn pilkᵾn, na rᵾnang ik kai ei, mbo endᵾtᵾng ndi, ama kupa nᵾkᵾn, pilᵾn nᵾmp, mon rop ngont.

Anggelo Gepril Ndi, Sakaraiya Kundpa, “Nim Nga Kang Ti Mendᵾmba!” Nitim.

King Erot ni, Juriya wamp mbᵾ, rᵾp itim ui ni kᵾn, Apaija nga pris rᵾⱡaip ila, wu Sakaraiya pris murum. Ambᵾm nga mbi Elisapet, Eron nga pundᵾn ei. Got nga kuimp keta ila, wamp raⱡ mop map ambulk, pilkᵾⱡ etᵾnggil. Got elim nga man ik ei, teng ndurunggil ei, wamp ti kᵾn, kapⱡa mon ku. Ⱡawa ama tenda kot kandᵾk ti natᵾtᵾng. Elisapet ni, wangᵾn pelinga, wei mint pek molkᵾⱡ, wenda anda etᵾnggil. Tᵾnggᵾt kᵾn, Sakaraiya ni, Got nga kuimp keta ila, elim pris kongun et ei mel, itimp nimba urum. Kongun elpa elpa mbᵾ, kᵾmp tᵾk iting etᵾk, Sakaraiya ni, rat pol wingti ila rukᵾr mba, kaⱡpa tindiⱡim mundangga nilingina, Got nga manga wingti ou ila, murᵾk mba kurum. 10 Ni kᵾn, wamp wei orung nimbᵾ, pena orunga, atinga rok morung. 11 Oⱡa Nuim ei nga anggelo ti ndi omba, rat pol wingti titim ei nga ki mbo orunga ᵾnggᵾtᵾm. Sakaraiya ndi, kandpa rot nimba, min ngᵾn mundpa murum. 13 Wote, anggelo ni ndi, Sakaraiya kundpa nimba mel, “Nim mundmong iti nᵾti! Nim nga atinga rorun ni, Got ndi, pilpa pora ndurum. Wote, nim nga ambnᵾm ndi, kang ti mendᵾmba. Mem kandkᵾn kᵾn, mbi tekᵾn, Jon ni nitim. 14 Kang ei, mem ei kᵾn, nim numan ama mam ti etmba. Wote, wamp minal i ku etᵾk, numan mam ti nguing. 15 Wote kang ei, Oⱡa Nuim ei nga kump keta ila, wu nuim moⱡmba. Kang ei, mam ndi, mepa ekit tangga kᵾn, nu wain na, nu ronduⱡ na mat, nui nᵾnangga! Muⱡnga Wingti ei ndi, ronduⱡ ngumba. 16 Isrel wamp minal man ik ngangga pilik tᵾk, numan ropᵾl rok, en enim nga Puⱡ Wu Nuim ei nga, man ik ei, pilik pep ruing. 17 Kang wu ei, Nuim ei nga nombuⱡa rung omba. Unt painui wu Ilaija nga numan ronduⱡ pilpa, kongun etpa ᵾndrᵾm ei mel etmba. Wu tipamᵾl mbᵾ kᵾn, en enim nga kangambuⱡa mbᵾ kᵾn, tᵾpa tenda etmba. Ik nᵾpᵾl wamp mbᵾ, ik mbo endangga pilik, tᵾk kun kai muⱡing. I etpa, wamp mbᵾ tᵾpa kun endangga, Nuim ei nga nokundᵾk muⱡing,” nitim. 18 Sakaraiya ndi, anggelo ni, kundpa nimba mel, “Nim nga ik nᵾn ei, na pilip kun itimp mel nant? Tᵾl wamp wenda anda raⱡ morumbil ei ka!” nitim. 19 Wote, anggelo ni ndi, ik punt ropa nimba mel, “Na Gepril, Got nga kuimp keta ila mor wu ei, na tᵾpa munduⱡnga, rᵾnang ik kai ei, nᵾmp nguimp ont. Ik ei pilkᵾn, ti nᵾtᵾn kant. Ei kᵾn wote, nim ik ni nandkᵾn, keta mum kᵾn moⱡana, ik nᵾnt ei, omba kupa itangga kᵾn, ik nᵾn,” nitim. 21 Wu Sakaraiya ni, manga wingti kᵾkaⱡ wingti ila murᵾk moⱡmba, ruⱡ purum ila, pena orunga wamp nimbᵾ ndi, ko tᵾk morung. 22 Pena omba ik nimba ei nga pilpa rundpa, wamp nimbᵾ ndi kandᵾk, manga wingti ila uⱡ kᵾni nakᵾndᵾrmᵾn uⱡ ti kandpa, enim nᵾtᵾng. Wote, ik nimba pilpa rundpa, ki ei ndi, to ropa keta mum kᵾn murum. 23 Wote, Sakaraiya nga kongun itim ui ni pora nilinga kᵾn, kelpa mang kona purum. 24 Wote, ui mat omba puⱡnga, Sakaraiya nga ambᵾm Elisapet ni, kangambuⱡa manga pelinga, kalimp 5 kᵾⱡ, mo ropa mint murum. 25 Wote, Elisapet el elim nimba mel, “Akup Nuim ei ndi, na uⱡ kai ti endnim. Wangᵾn pep, wamp mormin mbila, pipil kuⱡᵾp andᵾr ndi, akup na etpa, numan wang ndunum ei ka!” nitim.

Anggelo Ni Ndi, Jisas Ming Ui Ni Nimba Mot Ndurum

26 Amp Elisapet ni, kangambuⱡa monduⱡnga, kalimp 6 elinga, Got ndi, anggelo Gepril ni, tᵾpa munduⱡnga, Galili nga kona peng Nasaret nila purum ila, amp wendᵾp ti kᵾn urum. Amp wendᵾp ni nga mbi Mariya. Depit nga pundᵾn wu Josep nga tangga nᵾk, ol ik nᵾndᵾk mondrung. Anggelo ni omba, amp ni, koma pu raⱡ nim kᵾn tiyangga! Oⱡa Wu Nuim ei, nim kᵾn morum,” nitim.

29 Mariya ni pilpa, rot nimba, na ndi, rawe etpa ninim mel nant nimba, pilpa rundpa murum. Wote, anggelo ni ndi, Mariya kundpa nimba mel, “Nim mundmong iti nᵾti! Nuim ei ndi, nim kandpa numan ngurum ei kan mon!

31 Nim kang ti mondkᵾn min ei, mbi tekᵾn Jisas ni. 32 Elim Wu Nuim muⱡangga, Oⱡa Nuim ei nga kangᵾm ei ning. Wu Nuim Got ndi, kang ei tᵾpa, wu Nuim Mumuk mondpa, elim nga anda kouwᵾ Depit itim ei mel etmba. 33 Jekop nga mema tenda wamp rᵾⱡaip mbᵾ, tᵾpa mumuk ropa, ambuⱡpa moⱡpa, mint mba!” nitim.

34 Wote Mariya ndi, anggelo ni, kundpa nimba mel, “Na amp wendᵾp ei, kan mon? Ik nin ei, na pilip rondᵾnt,” nitim. I nilinga, anggelo ni ndi, ik punt ropa nimba mel, “Muⱡnga Wingti ei kᵾn, Got nga ronduⱡ ei kᵾn, nim kᵾn omba moⱡmba. Ei nga, kang wingti min ei mbi tek, Got nga Kangᵾm ei ning. 36 Nim nga pilpanᵾm Elisapet amp wenda ni, akup kangambuⱡa manga pelinga, kalimp 6 enim. 37 Nambuⱡ emel, Got ndi, uⱡ elpa elpa mbᵾ, etmba ei nga pilpa rundi nandrᵾm,” nitim.

38 Wote Mariya ndi, nimba mel, “Na Nuim ei nga kindmant amp ei mor. Nim ik nin ei mel, na kᵾn etangga!” nitim. Wote, anggelo ni ndi, “Muⱡiyo!” nimba, pendpa purum.

Mariya Ni, Elisapet Kanᵾmba Purum

39 Ui ni kᵾn, nondpa ku, Mariya ni tᵾk tᵾpa wi Jura mᵾi kona ei nga kona peng ila purum. 40 Wote, amp Mariya ni, Sakaraiya nga mang kona nila rᵾk omba, Elisapet ni rawe itim. 41 Wote Mariya ndi, amp Elisapet rawe itim ik ni pilpa, kangambuⱡa oⱡ rukᵾr murum ni, pukᵾ ropa oⱡa mana itim. Wote, amp Elisapet ni, Muⱡnga Wingti ndi, peka ropa moⱡnga, Elisapet ni, ik oⱡa ndupa nimba mel, “Amp wei mbᵾ mon, nim ama memp ambuⱡpa pilpa pendᵾm kant. Wote, kang min pilkᵾn morᵾn ei, Got ndi, memp pindangga! 43 Na nga Nuim ei nga mam ndi, na nambuⱡ emel, kanmba pilpa om nda? Pᵾnt uⱡ ei, ama uⱡ mam ti enim. 44 Nim ndi, na ik rᵾngᵾndᵾlina kᵾn, kangambuⱡa rukᵾr oⱡ ila moⱡum ei, numan kai pilpa, puⱡa ropa oⱡa mana em pint. 45 Got nga nitim ik ei, kupa pemba nᵾkᵾn, mondkᵾn pitᵾn ik ni, akup etpa kupa endnim,” nitim.

Mariya Ndi, Got Nga Rom Kaip Inditim

46 Mariya ndi, nimba mel, “Na nga mundmong ei ndi, Nuim ei nga mbi paka rondᵾp, na nga min ei ndi, na nga Etpa Ti Wu Got ei, numan ngᵾmp mor. 48 Nambuⱡ emel, na mbi mul nᵾmbil kindmant amp mendpᵾⱡ ei, kandpa kont kuⱡpa etpa tᵾnᵾm. Ei nga, wamp mbᵾ ndi, na Got ndi, memp pendnim uⱡ ei nga timan rondᵾk, mek int int ping. 49 Got wu ronduⱡ pi ei ndi, na kᵾn, uⱡ ou mbᵾ enim ei nga, elim nga mbi Wingti ei petᵾm. 50 Elim nga mundmong endᵾtmin wamp mbᵾ, rᵾk rᵾk kont kuⱡpa etpa, mepa yant yant orum. 51 Elim nga ki mbo orunga ronduⱡ ei ndi, ronduⱡ mundpa wamp mat, en enim nga mbi mek oⱡa purmin mbᵾ nga numan orunga ropa, mbᵾⱡ mbaⱡ etᵾm. Wu king mbᵾ, tᵾpa mana ndupa, wamp mbi mul nᵾmbil mbᵾ, tᵾpa oⱡa ndurum. 53 Kump kun kormin wamp mbᵾ, rᵾng ngumba mel pi wamp mbᵾ, etpa kurpa munduⱡnga, wei purmin. Elim ndi, tᵾn nga anda kouwᵾmᵾn kᵾⱡ kᵾn, nimba mᵾi rurum ik ei mel pilpa pep ropa, elim nga Isrel kindmant wamp kᵾⱡ nga tᵾpa rapundpa, kont kul uⱡ mbᵾ nga endᵾtᵾm. 55 Eiparam kᵾn elim nga wamp pundᵾn mbᵾ kᵾn, rᵾk rᵾk kont kurum ei mel petᵾm.” nitim. 56 Wote, amp Mariya ni, Elisapet kᵾn moⱡpa, kalimp raldika tᵾpa mundpa kᵾn, kelpa mang kona yant urum.

Jon Wamp Nu Ti Ndi, Wu Ni Metᵾng

57 Amp Elisapet ni, kangambuⱡa memba ui ni oⱡnga, kang ti mitim. 58 Wote, manga keta kup wamp na, wamp mbo na mbᵾ ndi kandᵾk, Oⱡa Nuim ei ndi, amp ei etpa tᵾnᵾm nᵾk, numan kai pᵾtᵾng.

59 Rumbᵾⱡ 8 kᵾⱡ omba puⱡnga, kang ei nga kᵾng ila tip timal indimin nᵾk rᵾk ok, wote tipam nga mbi ei, tindimin nᵾk moⱡᵾngina, mam ndi nimba mel, “Mon, mbi tepᵾn, Jon namin,” nitim.

61 Wote, wamp nimbᵾ ndi, punt rok nᵾk mel, “Nim nga wamp mbo mbᵾ nga mbi ei mel ti, pi napᵾtᵾm,” nᵾtᵾng. Wote tipam ndi, mbi tiyangga nᵾk ki ndi, to tendᵾk waldᵾk nilingina, mon rui mel ti, ngᵾi nimba waldpa tᵾpa, “Mbi tepa, Jon,” nimba, mon rurum. Wamp nimbᵾ, mbi rurum ei kandᵾk, rut nᵾk morung! Ni kᵾn, Sakaraiya puⱡ mondpa, ik nitim. Ik ei piral nilinga, Got nga mbi paka rᵾndrᵾm.

65 Mang keta kup wamp nimbᵾ ndi, pilik min ngᵾn mundᵾk, kona komnga na, Jura kona mbila, nᵾk mek int int purung. Ik ei pᵾtᵾng wamp nimbᵾ ndi, numan tᵾk mundᵾk, nᵾk mel, “Ei, kang ei moⱡpa, ou etpa kᵾn, namba uⱡ mat etmba nda?” nᵾtᵾng. Nuim ei nga ronduⱡ ei, kang ei kᵾn omba, tenᵾm nᵾk kandᵾk, mbi ndurᵾng.

Sakaraiya Nga Pai Nomba Kinana Kᵾⱡ Nitim

67 Jon nga tipam wu Sakaraiya ni, Muⱡnga Wingti ei ndi, ronduⱡ ngᵾⱡnga, Got nga ik ei, painui wu mba nᵾtᵾng ei mel, nimba mot ndurum.

68 “Tᵾn Isrel wamp mbᵾ nga wu Nuim Got ei kᵾn, mbi paka rundamᵾn! Elim ndi, tᵾn tᵾpa rapundpa, etpa rukᵾr tᵾmba ei nga mana om. 69 Elim nga kindmant wu Depit nga rᵾⱡaip ila, Etpa Ti Wu Ronduⱡ ti om. 70 Unt kor nga painui wu wingti mbᵾ nga keta ila, Got ndi, ei mel nitim. 71 Unt, nimba mᵾi rurum ei mel, akup tᵾn nga el puⱡa wamp kᵾⱡ nga ki ila, tᵾn etpa yant tᵾnᵾm. Tᵾn nga anda kouwᵾmin ol ik ngurum ei mel kont kuⱡpa, tepa tenda itim uⱡ, wingti ei nga pilpa, tᵾn nga anda kouwᵾ Eiparam nᵾkᵾn, mi ambuⱡpa nimba pinditim ei mel, tᵾn nga el puⱡa wu mbᵾ nga ki ila ndenggᵾⱡa ndupa, tᵾmba onum ei kᵾn, tᵾn mundmong iti natᵾpᵾn, rᵾnang ik ei pilip tᵾpᵾn, pila kana ui mbila, elim nga kuimp keta ila kᵾn, kai muⱡmin. 76 Nim kang ei kondᵾk, Got Oⱡa Nuim ei nga painui wu ei ning. Nuim ei nga rᵾnang ik nᵾndkᵾn, nombuⱡa tᵾkᵾn kun indᵾn. 77 Oⱡa Nuim ei, elim nga wamp mbᵾ, nit wak rondᵾp etᵾp timp nimba, uⱡ ei nga nim ndi, ik mbo endana, pilik kun iteing. 78 Tᵾn nga Got wamp kont kaimp kurum wu ei ndi, etpa ti rᵾⱡang ei, tᵾn kᵾn omba. Wote, muⱡ kona ila rᵾⱡang ei, ropa mundangga, rumbᵾⱡ ila molk, kuⱡing pilik, mundmong etmin wamp mbᵾ kᵾn omba. Wote, nombuⱡa mam ei, waka ndangga kᵾn, kupᵾn puk mul uⱡ ei, kandᵾp timin,” nitim. 80 Wote kang ei, min orunga kep, kᵾng orunga kep, ou ambuⱡpa pilpa itim. Kang ei, elim kona kui waka ila pepa murum. Isrel wamp mbᵾ kᵾn moⱡnga, rᵾnang ik ei nimba, ui ei urum ei kᵾn, kona kui waka ei, wak ropa, kelpa ekit urum.

Copyright information for `MED