Luke 2

Mariya Ndi, Jisas Mitim Ui Ei

Ui ni kᵾn, wu nuim mumuk Agustus ndi, nimba mel, Rom Gapman ndi, wamp nokᵾndrᵾm kona mbila wamp mbᵾ, pᵾkᵾ mbi ngeing nitim.

Wote, wamp mbi ngui uⱡ ei, kuimp tek puⱡ mondᵾk tᵾtᵾng ei kᵾn, Kuirinius ni wu ei, Siriya kona ila wu nuim murum.

Wamp pᵾkᵾ, en enim nga mᵾi peng mbila, elpa elpa puk, mbi nguing purung.

Josep ni, Galili nga kona peng Nasaret ni, wak ropa, Jura kona peng Betelem ila purum. Kona ei, King Depit nga metᵾng uⱡimp kut mᵾi ei, Josep mᵾi ila purum. Ei nambuⱡ emel, elim King Depit

nga pundᵾn ei.
Josep amp Mariya tᵾpa mepa, mbi nguimbil ni kᵾⱡ purᵾnggil. Amp Mariya ni, Josep tangga nᵾk, ol ik nᵾndᵾk mondrung. Ei kᵾn, amp ni, kangambuⱡa mundrum.

Wote, wamp raⱡ Betelem kona ila puk moⱡᵾnggila, amp ei, elim nga kangambuⱡa memba ui ei nondpa itim. Ni kᵾn, amp ni, kang kumina ei mitim. Kang ni, muⱡ ila kum ropa, kng kau rᵾng normin kona ila pindᵾtᵾm. Wamp raⱡ nga pinggil manga ti mon itim. Ei nambuⱡ emel, wamp puk petmin manga mbᵾ ti nitim.

Kng Sipsip Rᵾp Wu Kᵾⱡ Kᵾn, Anggelo Kᵾⱡ Kᵾn

Kona ila nondpa, kng sipsip rᵾp wu kat, rumbuldi pena, kng sipsip rᵾp etᵾk morung.

Wu Nuim Got nga anggelo ti, kng sipsip rᵾp wu mbᵾ morung ila urum. Wote, Wu Nuim Got nga rᵾⱡang kai ei ndi, wu kᵾⱡ morung nila, rᵾⱡang kai ti nguⱡnga, wu ni kᵾⱡ kandᵾk, min ngᵾn munt rong.

10 Wote, anggelo ni ndi, wu kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Enim mundmong iti nᵾtᵾi! Na ya ont ei, rᵾnang ik kai ti, enim kundᵾp nimp ont. Wamp pora ik ei pilik, kai pil-ing.

11 Akup ui ila, enim nga Etpa Ti Wu Nuim Kraist ei, Depit nga mᵾi mang kona mek tek mormin.

12 Ya ik nᵾnt ei, enim puk kanᵾng ei kᵾn, kupa etmba. Kang nana ei, muⱡ ila kum rok, wote kng kau rᵾng normin kona ila pendᵾk morum,” nitim. 13 Ni kᵾn, kump kiraipa na ni mel, tᵾngᵾnda mint, muⱡ ila nga anggelo wu, el kum mbᵾ ok, anggelo ᵾngᵾn ti murum nila, Got nga mbi paka rondᵾk, kinan nᵾndᵾk ei mel nᵾtᵾng, “Oⱡa muⱡ ila Got nga mbi ei, rom kaip mbᵾ, nindamin omba, ya mᵾi ila, Got nga numan ngurum wamp mbᵾ, kupᵾn pangga muⱡeing!” nᵾtᵾng.

15 Wote anggelo nimbᵾ, kng sipsip rᵾp wu nimbᵾ, wak rok kelik, muⱡ kona int purung. Ni kᵾn, kng sipsip rᵾp wu nimbᵾ ndi, nᵾk int yant etᵾk nᵾk mel, “Tᵾn Betelem kona mbun, namba uⱡ em ei? Wu Nuim Got ndi, tᵾn kundpa nim ni mel, mbun kᵾnamin!” nᵾtᵾng.

16 Wote, kng sipsip rᵾp wu ni kᵾⱡ, tᵾkrᵾk puk, amp Mariya kᵾn, wu Josep kᵾn kandᵾk tᵾtᵾng. Wote kandrᵾng ni, kang nana ei, kng kau rᵾng normin kona nila ur pitim.

17 Kng sipsip rᵾp wu ni kᵾⱡ, kang nana ni kandᵾk kᵾn, anggelo ndi, kang nana ei nga kundpa nitim ik nimbᵾ, wamp mbᵾ kundᵾk nᵾtᵾng.

18 Wamp nimbᵾ ik ei, pilik min ngᵾn mundrᵾng. Wote Mariya ndi, ik ni pilpa kᵾⱡ pᵾkᵾ, el elim nga numan ila rukᵾr ndupa murum.

20 Kng sipsip rᵾp wu ni kᵾⱡ, kelik int puk, Got nga ronduⱡ ei pilik, kandᵾk etᵾng ei nga, kinan kai mbᵾ, Got nga mbi rok potᵾn nduk nᵾtᵾng. Uⱡ itim mbᵾ, anggelo ei ndi, kundpa nitim ei mel ku itim.

21 Rumbᵾⱡ 8 omba puⱡnga, kang ei nga kᵾng ila tip timal etᵾk, mbi tek, Jisas nᵾtᵾng. Mbi tetᵾng ei, nambuⱡ emel, mam nga oⱡ ila muⱡi nᵾmbᵾⱡi kᵾn, anggelo ei ndi, mbi ei mel, tᵾi nitim ei nga.

Wu Amp Raⱡ Ndi, Kang Jisas Ni Manga Wingti Ou Ila Kandrᵾnggil

22 Moses nga mi ik ila petᵾm ei mel, kor ou ni omba puⱡnga kᵾn, Mariya kᵾn Josep raⱡ ndi, Jisas Got nguimbil ni kᵾⱡ itinggil, Jerusalem kona peng ila purᵾnggil. 23 Uⱡ ei, Nuim ei nga mi ik ila rok pendᵾtᵾng mel, “Kang kumina meng mbᵾ, enim ndi, Nuim ei ngᵾi,” nitim. 24 Kang ei nga, nᵾndᵾk angge nᵾk, Got ngurung. Ei Wu Nuim ei nga mi ik ila petᵾm ei mel, “Kᵾi imil raⱡ muna, kᵾi mumi waⱡ raⱡ tᵾk, Puⱡ Wu ei nga mbi ila ngᵾi,” nitim.

25 Ui ei kᵾn, wu ti Jerusa-lem kona ila murum. Wu ei nga mbi Simiyon. Wu ei, kun kai moⱡpa, Got nga mundmong etpa, Got nga ik ei, pilpa tᵾpa morum Muⱡnga Wingti wu ei kᵾn moⱡnga, wu ei ndi, Isrel wamp mbᵾ, etpa tᵾmba ei nga nokundpa murum. 26 Muⱡnga Wingti ei ndi, elim unt kuⱡi nᵾⱡi kᵾn, Got nga ngᵾmp mana nduimp nitim. Got nga ngurum wu Kraist ei, molkᵾn kandkᵾn kuⱡin, nitim. 27 Muⱡnga Wingti ei ndi, Simiyon ni, Got nga manga wingti ou ila mepa purum. Got nga mi ik kᵾⱡ petᵾm ei mel teng ndukᵾⱡ, kang Jisas ni, tipam mam raⱡ ndi, mekᵾl manga wingti ila purᵾnggil. 28 Ni kᵾn, wu Simiyon ndi, kang Jisas ni, tᵾpa ki ila kanggᵾⱡpa, Got nga mbi paka rondpa angge nimba, i etpa nitim.

“Oⱡa Nuim ye! Akup nim ndi, nim nga nitᵾn ik ei, omba kupa penim kant. Ei kᵾn, akup na nim nga kongun kindmant wu ei etkᵾn, numan wang ndana pamp.
30 Na nga mong raⱡ ndi, nim nga wamp Etpa Tᵾmba Wu ei kant. 31 Etpa ti wu ei, ninim ndi, etkᵾn mot ndun ei, wamp mbᵾ ndi, pᵾi kanmin. 32 Ei rᵾⱡang ti, nim nga numan ila wamp elpa mbᵾ, tᵾkᵾn ora ndon. Wote, nim nga rᵾⱡang ronduⱡ ei tᵾkᵾn, nim nga Isrel wamp mbᵾ ngun,” nitim.
33 Simiyon ndi, kang ei nga ik kai nᵾndᵾtᵾm mbᵾ, kang Jisas nga tipam mam raⱡ ndi, pilkᵾⱡ min ngᵾn mondrᵾnggil. 34 Wote Simiyon ndi, mam tipam raⱡ kᵾn, memp pendpa, mam Mariya kundpa nimba mel, “Kang Jisas ei, Got ndi, mbi ropa tᵾpa, mondpa kᵾn, Isrel wamp mat etpa rukᵾr tangga, mat uⱡ kit mbila, mana ping. Kang ei, Got nga tip timal ronduⱡ ti moⱡangga, wamp puⱡi ndi ik nᵾk kit munding. 35 Itangga kᵾn, wamp mbᵾ nga numan pᵾtmᵾn mbᵾ, omba pena ila pemba. Koiya nengina ti ndi, norum ni mel, nim nga mundmong ila rukᵾr kopᵾtᵾmba ku,” nitim.

36 Ni kᵾn, painui amp wenda wiya ti murum. Amp ei nga mbi, Ana. Amp ei nga tipam Panuwel, met Asa rᵾⱡaip ila nga wu ei. Amp ei nga pana 84, wam kᵾn pana 7 mendpᵾⱡ pepa moⱡnga, wam kurum. Amp ei, rumbuldi rᵾnggilmᵾ mbᵾ, Got nga manga wingti ou ei, wak rui nᵾrᵾrᵾm. Got nga mbi paka rondpa, rᵾng mowi moⱡpa, atinga rᵾk rᵾk ropa itim. 38 Amp wenda wiya ei, ant mong ei kᵾn rᵾk omba, Got kᵾn angge nimba, kaip nindpa. Kang ei, Got ndi, Jerusalem wamp mbᵾ, etpa rukᵾr tᵾmba nᵾk, nokundᵾk morung kang ei nitim.

Jisas Ni, Tipam Mam Raⱡ Kᵾn Nasaret Kona Ila Int Purung.

39 Wote, Josep Mariya raⱡ, Got nga mi ik ila petᵾm uⱡ mbᵾ, etᵾkᵾⱡ pora ndukᵾⱡ, Galili nga kona peng Nasaret ila, kelik int purung. 40 Kang Jisas ni, ou etpa ronduⱡ mba, numan kai kun mbᵾ nga pilpa pora ndurum. Wote, Got nga memp pendᵾtᵾm uⱡ mbᵾ omba, Jisas kᵾn titim.

Kang Jisas Ni, Manga Wingti Ou Ila Murum

41 Rᵾk rᵾk pana mbila,

Pasopa ui ambᵾrmᵾn ei kᵾn, Jisas nga tipam mam raⱡ Jerusalem kona ila purᵾnggil.
42 Jisas ni, pana 12 itim ni kᵾn, Pasopa ui ni, ekit oⱡnga, Jisas ni, tipam mam raⱡ kᵾn, Jerusalem kona ila rᵾk rᵾk purmin ni mel ku purung. 43 Wote, kang Jisas ni, Jerusalem int murum. Murum ni, tipam mam raⱡ pili napᵾtᵾnggil. Wamp raⱡ pilkᵾⱡ mel, wamp mou rup rok orung nila, onum ku nᵾk pᵾtᵾnggil. Ant tenda ei, nombuⱡa mam okᵾⱡ pora ndukᵾⱡ, aldpa kang ni, wamp mbo mbᵾ kᵾn, kurkᵾⱡ int purᵾnggil. 45 Wote kang ni, kandᵾk ti natᵾtᵾnggil. Aldpa Jerusalem kona nila, kurkᵾⱡ int purᵾnggil. 46 Rumbᵾⱡ raⱡ elinga, wote ant tila manga wingti ou ila moⱡnga, kandᵾk tᵾtᵾnggil. Kona nila moⱡpa, Jura ik mbo wu mat, ik nᵾtᵾng mbᵾ kum tepa, mat ila waldpa, int ndupa etpa murum. 47 Kona ila morung wamp nimbᵾ, Jisas nga ik ronduⱡ pilpa kungᵾndi mbᵾ nilinga, pilik min ngᵾn mundrᵾng. 48 Wote, tipam mam raⱡ ndi, en enmbilinga kang ni, uⱡ ei mel etpa murum ni, kandkᵾⱡ min ngᵾn mundrᵾnggil. Wote mam ndi, kangᵾm kundpa, nimba mel, “Na nga kang ye! Nim uⱡ ei mel tᵾl kᵾn in ei, nambuⱡ emel, tᵾl kᵾn uⱡ ei mel in? Nim nga tipanᵾm kᵾn, na kᵾn numan mbun ou ndupa pilpᵾⱡ, nim kurᵾp andᵾp mint pimbᵾⱡ,” nitim. 49 Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Na nambuⱡ emel, andkᵾⱡ kurᵾnggil? Na, na nga Wuta nga manga ila muⱡimp ni, enmbil ni, pᵾtᵾmbil muna mon?” nitim. 50 Wote, tipam mam raⱡ ik nitim ni, pilkᵾⱡ mbi ndui nandrᵾnggil. 51 Wote Jisas ni, wamp raⱡ kᵾn rᵾp rok, Nasaret int purung. Ila nga tipam mam raⱡ nga ik nᵾtᵾnggil mbᵾ, teng mint ndurum. Wote, ik teng ndupa, uⱡ kai itim mbᵾ, mam pilpa rukᵾr ndupa, kai pilpa murum. 52 Wote Jisas ni, elim nga kᵾng orunga kᵾn, pilpa kungᵾndi ei kᵾn, ou etpa, kun mba kai mundrum. Wote Got kᵾn, wamp mbᵾ kᵾn pᵾiya Jisas kandᵾk numan ngorung.

Copyright information for `MED