Mark 11

Kraist Jerusalem Kona Peng Ila, Wu Nuim Mumuk Mel Rukᵾr Purum

Jisas kᵾn wamp puⱡi kᵾn, Jerusalem kona peng kel ila nondpa ok mel, unt ok, Betpeis kᵾn Betani kona kel raⱡ nga komnga mong Olip nila ruk orung. Ni kᵾn, Jisas elim nga kitip kᵾni wu ralt unt kuimp tepa nombuⱡa ping orung nila, tᵾpa mundpa nimba mel, “Enmbil kuimp tekᵾⱡ pukᵾⱡ, wamp petmin kona ila pᵾl! Pukᵾⱡ kona ila ruk pukᵾⱡ kᵾn, anggilkᵾn, kng donggi pela kokila ti, muⱡi nambᵾrmᵾn ei, kan kulk pending ei. Kan potkᵾⱡ mekᵾⱡ wᵾl!” nitim. “Wote, wamp nam ti ndi, waldpa nimba mel, ‘Nambuⱡ emel, kng ei im nᵾng ndam,’ int ndukᵾⱡ ei mel nᵾl, ‘Wu Nuim ei kongun ti pem ila, tᵾp mep mbil onmbᵾⱡ. Wote, nondpa ropᵾl ropa, yant omba nᵾl,’” nitim.

Wote, wu raⱡ pukᵾⱡ, kandrᵾnggil mel, nombuⱡa mam ᵾldᵾ tila, kng donggi pela ti, manga keta pupᵾⱡ ila, kan kulk pendᵾtᵾng ila pitim. Kng donggi kan ni potilinggila mel, wamp mat ndi, wu raⱡ waldᵾk nᵾk mel, “Enmbil kng donggi ei, namba tangga, kan potᵾmbil?” nᵾtᵾng.

Wote, wu raⱡ ndi, Jisas nitim ni mel, punt rokᵾⱡ nilinggila, wamp nimbᵾ ndi, kapⱡa nᵾk wak rorung. Kapⱡa ni kᵾⱡ, kng donggi ni, mekᵾⱡ okᵾⱡ, Jisas murum kona ila ruk oⱡunggila kᵾn, kitip kᵾni wu nimbᵾ, en enim nga wal pᵾki nimbᵾ, potᵾk tᵾk, kng donggi mbuⱡ ming ila telingina, Jisas oⱡa pol ila, oⱡa mba murum. Ni kᵾn, wamp puⱡi, en enim nga wal pᵾki nimbᵾ potᵾk, Jisas omba nombuⱡa mam nila, kumbᵾlᵾk tetᵾng. Wamp mat ndi, yaⱡa omung ranggᵾk mek ok, pᵾkaimp rok, kumbᵾlᵾk tetᵾng. Kuimp tetᵾng wamp na, akil tetᵾng wamp na mbᵾ ndi, pᵾi kei nᵾk mel, “Got nga mbi paka rᵾndamᵾn! Oⱡa Nuim Mumuk ei nga mbi tepa angᵾndpa om wu ei, Got ndi, memp pindangga! 10 Tᵾn nga anda kouwᵾ Depit nga tᵾpa mumuk rᵾrᵾm uⱡ ila nga pundᵾn ei onum. Got ndi, wu ei memp pindangga! Got nga mbi paka rundamᵾn!” nᵾtᵾng.

11 Ei kᵾn, Jisas ni omba, Jerusalem kona peng nila rukᵾr omba, manga wingti ou tila murᵾk mba, mukᵾr tetᵾm mel nimbᵾ, kandpa pora ndurum. Ni kᵾn, akil tepa, elim kᵾn kitip kᵾni kang wu 12 ni kᵾⱡ kᵾn, Betani kona nila purung.

Jisas Ndi, Nde Pik Ni Kᵾⱡ, ‘Mong Rui Nᵾrangga!’ Nitim

12 Wote, mᵾkᵾlmᵾ orunga, Betani kona ila molk, yant orung ni kᵾn, Jisas ni kun kurum. 13 Ruⱡ etpa kᵾndrᵾm mel, nde pik kat omung etpa ᵾnggᵾtᵾm. Wote, nde pik mong mat rom, muna mon nda, nimba kanmba purum. Rᵾk omba kᵾndrᵾm mel, nde pik ni kᵾⱡ, omung mint etpa ᵾnggᵾtᵾm. Nambuⱡ emel, nde pik nga mong rorum ui ti mon. 14 Jisas ndi, nde pik ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Nim nde pik ei, kᵾmp kᵾm pena nga mong rui nᵾrein mon!” nitim. I nilinga, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, ik nitim ni pᵾtᵾng.

Jisas Manga Wingti Ou Nila Purum

15 Wote, Jerusalem kona peng ila rᵾk orung ni kᵾn, Jisas manga wingti ou ila, wamp mel rarᵾp rok, morung nimbᵾ, ropa pep ropa mundrum. Ku moni nde pol na, kᵾi emel mel kᵾi mat nga nde pol nimbᵾ, ropa mbᵾⱡ mbaⱡ etpa, ropa tᵾpa pena pena itim. 16 Jisas ndi, wamp mbᵾ mel mat mek, manga wingti ila mek ping nimba, kandpa kui iti nᵾtᵾtᵾm. 17 Wote ei kᵾn, wamp mbᵾ ik mbo endpa ei, nimba mel, “Got nga ik ei ndi, nimba mel, ‘Na nga manga ei, wamp mbᵾ pora nga atinga manga ei. Wote enim ndi, tᵾk kᵾndᵾp wamp mbᵾ nga manga, randᵾk mo rok etᵾk mormin ei ka!’” nitim.

18 Jisas itim uⱡ ni kᵾⱡ, wu pris kuimbal mbᵾ kᵾn, mi ik mbo wu na nimbᵾ ndi, pilik kᵾn, Jisas rop kundmin nᵾk, nombuⱡa mam mat an ᵾk kurᵾrᵾng. Ni wote, mundmong etᵾng. Nambuⱡ emel, wamp puⱡi, Jisas ik mbo endpa nitim ik ni kᵾⱡ, pilik min ngᵾn mundᵾk morung.

19 Rumbᵾⱡ romba elinga, Jisas kᵾn kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, kona peng ni, wak rok ekit purung.

Nde Pik Nga Ik Ti Nitim

20 Wote, mᵾkᵾlmᵾ orunga, nombuⱡa mam ila puk kandrung mel, nde pik ni koⱡpa pora ndurum. 21 Pita ndi, nde ni kandpa pilpa nimba mel, “Ik Mbo Wu ye, ya kana! Ukᵾ nga nde pik kuⱡangga, nᵾkᵾn nin ni, koⱡum ei kana!” nitim. 22 Jisas ndi, wu kᵾⱡ punt ropa nimba mel, “Ya pilᵾiya! Enim wu ti, Got kᵾn minal mondᵾk piling ndam, ya komnga mong ei kundᵾk, gᵾⱡa nᵾkᵾn, num kuta ila okᵾn, mana pi nana mba mint! Wote, nim numan raⱡ etkᵾn pili napilkᵾn, mondᵾk pilkᵾn nᵾng uⱡ mbᵾ mel, Got ndi, endᵾmba mint.

24 Ei nga, na ndi, enim kundᵾp nᵾnt. Enim Got kᵾn mondᵾk pilik, mel na ti mawa etᵾk, atinga rong ndam, mel mbᵾ tep mormin nᵾk pilik atinga rᵾi! Enim waldᵾng mel ei, ngumba mint. 25 Wote, enim anggilik, atinga rong ei kᵾn, wamp nam ti, nim kᵾn nit moⱡum ndam, nim ndi, wamp ei nga nit ei, pendᵾk kilana! Wote, muⱡ kona ila, nim nga Tipanᵾm ei ndi, nim nga nit mbᵾ, wak rondᵾmba ku. 26 [Wote enim ndi, wamp ti nga nit mbᵾ, wak rundi nandᵾng ndam, wote muⱡ kona Tipanᵾm ei ndi, enim nga nit mbᵾ, wak rundi nandᵾmba ku,” nitim.]

Jisas Nga Ronduⱡ Ei Kona Nil Kandpa Tᵾm

27 Wote Jisas kᵾn, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, kelik Jerusalem yant orung. Jisas ni, manga wingti ou ila rukᵾr anduⱡnga mel, wu pris kuimbal mbᵾ kᵾn, mi ik mbo wu na, manga wingti rᵾp wu mbᵾ kᵾn, Jisas murum ila ok, waldᵾk nᵾk mel, “Nim namba ronduⱡ ei, tek molkᵾn uⱡ mbᵾ en? Nim nam ndi, ronduⱡ mbᵾ nguⱡnga uⱡ mbᵾ en?” nᵾtᵾng.

29 Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Na ndi, ik tenda ti, enim kᵾn wuldimp ent ik ei, punt rok yant nduk nᵾng ndam, na ndi, na nga ronduⱡ ei, nᵾl tᵾp ent nᵾk waldᵾnmin ik mbᵾ punt rop nguimp. 30 Na kundᵾk nᵾiya! Jon nga wamp nu tinditim ronduⱡ ei, nᵾl tᵾpa itim. Got nga ronduⱡ ila tᵾpa itim muna, wamp nga ronduⱡ ila tᵾpa itim?” nitim. 31 Wote, waldᵾtᵾng wu ni kᵾⱡ, en enim ik palk int yant etᵾk, ei mel nᵾtᵾng, “Tᵾn namba ik ti punt ramᵾn, ‘Wote punt ropᵾn, Got kᵾn ronduⱡ ei, tᵾpa itim nimin ndam,’ Jisas ndi, ‘Nambuⱡ emel, enim Jon nga nitim ik ei, mondᵾk pili napᵾtᵾng?’ nimba. 32 ‘Wote, Jon wamp nga ronduⱡ ila ik nitim nimin ndam,’ (Wu ni kᵾⱡ, wamp puⱡi Jon painui wu ei nga ik ei ndi, wamp mbᵾ titim ila ronduⱡ pᵾtmᵾn ei nga, en enim nᵾk pilik mundmong etᵾng.) 33 Jisas nga wuldᵾtᵾm ik ni punt rok nᵾk mel, “Tᵾn pili napᵾnmᵾn ei ka!” nᵾtᵾng. Wote, Jisas wu kᵾⱡ, kundpa nimba mel, “Ei mel ku, na ndi, na nga ronduⱡ ei, nᵾl tᵾp uⱡ ent mbᵾ, enim kundᵾp ni nᵾnimp, mon ku!” nitim.

Copyright information for `MED