Mark 16

Jisas Ⱡoporpa Omba Purum

Jura wamp nga mowi kor mormin ui ni omba puⱡnga, Mariya Makndelin na, Jeims nga mam, amp Mariya na, amp Salomi na mbᵾ ndi, Jisas nga on ni kopung kᵾnding pilik, kopung mura rui kai mat rarᵾp rok, tᵾk tek petᵾng. Ipri unt, kongun kor ou kᵾn, ant kuimp oⱡnga pena ok, Jisas nga on etᵾng kona nila purung. Nombuⱡa mam rᵾk ting ila puk mel, en enim ol tek nᵾk mel, “On kona keta puⱡ puⱡ ila ku ni, nam ndi, mberᵾk ndupa, tᵾpa mondᵾmba nda?” nᵾtᵾng. Wote, puk kandrung mel, ya ku mam wei ni, mberᵾk nduk tᵾk mundrᵾng. Rᵾk puk kandrung mel, ki mbo orunga, anggelo wu kumᵾndᵾp ti, wal pᵾki kurᵾmᵾⱡa kat pakᵾpa murum ila kandᵾk, min ngᵾn mundrᵾng.

Wote, wu ni ndi, kundpa nimba mel, “Enim min ngᵾn mundi nᵾmᵾndᵾi! Nasaret wu Jisas, nde peta ila pendᵾk rong ni, kurᵾk ong ndam, ⱡoporpa omba pum. Ya kona ila, pi napᵾtᵾm. Kona koⱡ ei, ya kᵾnᵾi! Akup kandᵾk puk, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, Pita kᵾn kondᵾk nᵾi! ‘Elim Galili orunga kuimp tepa mba moⱡmba. Akil tek puk, kᵾning nitim ni mel, kᵾning pᵾi!’” nitim.

Pilik tᵾkrᵾk ekit ok, min ngᵾn mondᵾk, numan kai pelinga purung. Wote, wamp ti kep, kundᵾk ni nandᵾtᵾng. Ei nambuⱡ emel, amp kᵾⱡ mundmong minal etᵾng.

Jisas Ni, Mariya Maktelin Murum Ila Urum

Jisas ni, kor ou kᵾn, mᵾkᵾlmᵾ unt, ⱡoporpa oⱡa moⱡpa, amp Mariya Maktelin unt kur kit 7 kat ndi, rok wᵾlᵾ monduⱡnga, Jisas ndi, tᵾpa mundrum. Amp ni kᵾn, kuimp tepa urum. 10 Amp ni ndi, int mba, unt Jisas kᵾn rᵾp rok andrᵾng wamp nimbᵾ, munt mindil tᵾk, ka rom rok morung ila mba, anggelo ei ndi, nitim ik nimbᵾ mel, kundpa nitim. Amp nitim ik ni, kupa nᵾk mondᵾk pili napᵾtᵾng.

Jisas Ni Kitip Kᵾni Wu Raⱡ Morunggil Ila Urum

12 Wote, wu ralt en enmbil nga mbo kona ila pinggil puⱡᵾnggila, Jisas ni, kuimp keta elpa ti mel, tᵾpa urum. 13 Wote, wu ni raⱡ kelik, yant okᵾⱡ, kitip kᵾni wu kat kundᵾk nᵾtᵾnggil ik ni, kupa nᵾk, mondᵾk pili napᵾtᵾng.

Kitip Kᵾni Wu 11 Ni Kᵾⱡ Moⱡᵾngina, Jisas Ni Urum

14 Wote, akil tepa wu 11 ni kᵾⱡ, rᵾng nok morung ila, Jisas omba wu ni kᵾⱡ, tᵾpa pendpa ik ngurum. Ni kᵾn, numan rumᵾnt pendᵾk, elim ni, ⱡoporpa omba mba, kont murum uⱡ ni kandᵾk, yant ok nᵾtᵾng ik ni, kupa nᵾk, mondᵾk pili napᵾtᵾng. 15 Wote, wu ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Enim muⱡ uⱡ mbila puk, rᵾnang ik kai ei nᵾk, wamp mbᵾ nᵾk ngeing pᵾi! 16 Wamp nam ti ndi, mondpa pilpa nu tᵾm wamp ti, etpa tᵾmba. Wote, wamp nam ti ndi, mondpa pili napilpa nu tᵾm wamp ei, kit moⱡmba.

17 Mondpa pili wamp mbᵾ, Got nga ronduⱡ ei tᵾk, uⱡ rᵾpndi mat etᵾk, na nga mbi tek angᵾndᵾk, kur kit mbᵾ rok mundᵾk, ik nuim kan elpa elpa mat, tek nᵾk iting. 18 Wote, kimbuⱡa wamp rui mat oⱡa tᵾk ambulk, kopna na mel mat, nok eng ndam, kolk rok iti nᵾtᵾng. Kui peng em wamp mbᵾ, ki ndi ᵾmbᵾⱡangina, wang nimba,” nitim.

Got Ndi, Jisas Ni Mepa Muⱡ Ila Oⱡa Purum

19 Wote, Nuim Jisas ni, ik nimba pora nduⱡnga, elim ni, tᵾpa mepa, muⱡ ila oⱡa purum. Got tipam ei nga ki mbo orunga mundrum. 20 Kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, muⱡ uⱡ mbila puk, elim nga rᵾnang ik kai nimbᵾ, mbo endilingina, Nuim elim ndi, wu ni kᵾⱡ kᵾn moⱡnga, ik nᵾk ngᵾk, uⱡ rᵾpndi mat etᵾk, etᵾng nimbᵾ ndi, ronduⱡ purum.

Copyright information for `MED