Mark 3

Jisas Ndi, Ki Kukupa Kel Etᵾm Wu Ti Etpa Kai Mundrum

Wote Jisas ni, mbi paka manga kel nila int purum mel, wu ti ki kukupa kel etᵾm ti ila murum. Wamp mat ila morung nimbᵾ ndi, ik nombuⱡa mam mat kurᵾk, Jisas mong nguimin nᵾk pilik, Jisas rᵾp ambulk pilik etᵾk nokundᵾk. Wote Jisas ndi, Mowi Kor ei kᵾn, wu ei etpa kai enim ndam, kᵾnmin nᵾk morung. Ni kᵾn, Jisas ndi, ki kukupa kel etᵾm wu ni, kundpa nimba mel, “Nim ya ekit okᵾn, wamp nga kump keta ila ᵾnggᵾli!” nitim. Wote Jisas ndi, wamp nimbᵾ waldpa nimba mel, “Mi ik ndi, Mowi Kor ei kᵾn, tᵾn uⱡ nant ei itmin nimba petᵾm? Wamp tᵾpa rᵾpndi uⱡ ei muna, wamp etpa mbun ngui uⱡ ei ya muna, wamp etpa peng kont ti uⱡ ei muna, wamp ropa kundi uⱡ ei?” nitim. Ni kᵾn, wamp nimbᵾ ik ti, ni nandᵾk raka nᵾk morung. Jisas ni, popᵾⱡ kuⱡpa, wamp nimbᵾ kandpa andpa pok etpa, wote aldpa wamp nimbᵾ nga kont kurum. Ei nambuⱡ emel, wamp nimbᵾ, numan ⱡawa kᵾⱡ ronduⱡ pᵾtᵾng ei nga itim. Wote Jisas ndi, wu ni kundpa nimba mel, “Nim nga ki ei runga ndui!” nitim. Wu ni nga ki ni, runga nduⱡnga kᵾn, omba kun purum. Wote, Perisi wu nimbᵾ, manga wingti kel ni, wak rok kun puk, Erot nga wamp rᵾⱡaip kᵾⱡ kandᵾk tᵾk, Jisas rumᵾn nᵾk pilik, nombuⱡa mam mat kurᵾrᵾng.

Num Galili Ʉldᵾ Ila Wamp Puⱡi Morung

Jisas kᵾn elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ kᵾn, kelik num Galili ila purung ni, wamp ama puⱡi ndi, elim pep rok orung. Wamp mbᵾ, ya Galili kona ou na, Juriya kona ou na, Jerusa-lem kona peng ou na, Irumiya kona ou na, nu Joran al orunga kᵾn, Taiya na, Sairon kona peng ou mbila pora orung. Wamp kona mbila nga pᵾkᵾ, Jisas nga itim uⱡ timan kᵾⱡ pilik kᵾn, Jisas kᵾn orung. Wamp ama puⱡi orung ila, Jisas ndi, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Nu kanu kat elim nga tᵾk kun indᵾi!” nitim. Kona ila, oⱡa mbo moⱡamba, wamp mbᵾ ndi, elim tᵾk kum rui nᵾreing, nitim. 10 Jisas ndi, kui pitim wamp puⱡi etpa, kai mundrum ei nga, kui pitim wamp mbᵾ ndi, elim pint ngᵾk, elim kᵾn ok minda ndᵾmin nᵾk pᵾtᵾng. 11 Kur kit rukᵾr orunga murum wamp nimbᵾ ndi, Jisas kandᵾk kᵾn, ropa munduⱡnga mana puk pek, ka etᵾk, nᵾk mel, “Nim Got nga kangᵾm kupa ei ka!” nᵾtᵾng.

12 Wote Jisas ndi, ronduⱡ mundpa kur kit kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Elim wu nam ei wamp ti kundᵾk ni nᵾnᵾi mon!” nitim.

Jisas Ndi, Elim Nga Nombuⱡa Rung Wu 12 Kandpa Titim

13 Wote Jisas ni, komnga mong tila, oⱡa mba moⱡpa kᵾn, elim nga numan ngurum kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ wi ropa, elim kᵾn, “Wᵾi!” nitim. Wu ni kᵾⱡ, elim murum nila orung. 14 Jisas ndi, wu 12 kandpa tᵾpa, mbi tepa elim nga nombuⱡa rung wu kᵾⱡ, “Na ndi, enim na kᵾn kunda rup rop ᵾndmin nᵾmp tᵾnt,” nitim. Jisas ndi, kundpa nimba mel, “Na ndi, enim tᵾp ekit ndamba wamp mbᵾ kᵾn, puk Got nga ik mbᵾ man ngok, wote enim ronduⱡ ei tᵾk tek molk, kur kit moⱡum wamp mbᵾ, tᵾk munding,” nitim.

16 Elim nga kitip kᵾni wu 12 kandpa titim kᵾⱡ nga ti, Saimon (Jisas ndi, mbi tepa ‘Pita’, nitim). 17 Jeims kᵾn, elim nga ᵾngᵾn Jon raⱡ, wu Sepeti nga kangᵾm raⱡ. (Jisas ndi, wu raⱡ mbi tepa, Bowanerges nga puⱡ ei, ‘Ya muⱡ gaⱡa nga kangᵾm,’ nitim.) Andru, Pilip, Bartolomiyu, Matyu, Tomas, Jeims ei wu Alpiyas nga kangᵾm, Tatiyas, Saimon Selot, Juras Iskariyot ei, Jisas ruing ei nga rᵾk murum wu ei.

Jisas Biyelsipul Nga Ronduⱡ Ila Kindmant Endnᵾm Nᵾtᵾng

20 Wote Jisas ni, mang kona purum. Wote, aldpa wamp ama puⱡi orung ila Jisas kᵾn elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, molk rᵾng nuing ui ti, ti nᵾtᵾtᵾm. 21 Jisas elim nga wamp mbo nimbᵾ ndi, molk pᵾtᵾng mel, wamp mbᵾ ndi, nᵾk mel, “Jisas elim nga wamp mbo nimbᵾ ndi, molk pᵾtᵾng mel wamp mbᵾ ndi, nᵾk mel, ‘Jisas ni kur kupᵾr ronum,’” nᵾtᵾng. 22 Wote mi ik mbo wu mat, wi Jerusalem kona peng ou ila orung nimbᵾ ndi, nᵾk mel, “Wu ei kur Biyelsipul elim nga rukᵾr orunga morum,” nᵾtᵾng. Wote, wamp mat ndi, nᵾk mel, “Ei kur kit mbᵾ nga kur nuim ei. Ei ndi moⱡpa, ronduⱡ ei nguⱡnga, kur kit mbᵾ tᵾpa mundnum,” nᵾtᵾng.

23 Wote Jisas ndi, wamp nimbᵾ kundpa elim kᵾn wei nimba ik ek mat ropa nimba mel, “Seitan ndi, Seitan nambuⱡ etpa tᵾpa mundᵾmba nda? 24 Muna mᵾi kona ou tila wamp palk raⱡ etᵾk orung orung etᵾk el eng ndam, mᵾi kona mam ei pora nimba. 25 Wote, wamp mbo kᵾⱡ palk raⱡ etᵾk orung orung etᵾk en enim el eng ndam, wamp mbo kᵾⱡ pora nimba. 26 Ei mel ku, Seitan nga wamp rᵾⱡaip mbᵾ, palk raⱡ etᵾk elpa elpa pum ndam, Seitan nga ronduⱡ ti, ti natᵾmba. Ei pora nimba.

27 “Wamp nam ti ndi, wu ronduⱡ purmᵾn ti nga manga ila mukᵾr mba mel mbᵾ, kapⱡa ti natᵾmba. Pum wu ei ndi, kuimp tepa wu ronduⱡ purum ei, tᵾpa kan ngumba tepa, wote wu ei nga manga ila mel mbᵾ tᵾmba.

28 “Na enim kupa kundᵾp nint, Got ndi, wamp mbᵾ nga uⱡ kit etmin mbᵾ, wak rondᵾmba. Wote, wamp mbᵾ ndi, ik kit mat nᵾng ndam, wak rondᵾmba ku.

29 “Wote, wamp nam ti ndi, Muⱡnga Wingti nga, ik mbuldung orunga nindim ndam, elim nga uⱡ kit em ei wak rundi nandᵾmba. Nambuⱡ emel, elim nga uⱡ kit etᵾm mbᵾ pemba mint,” nitim. 30 Jisas ik kᵾⱡ nitim ei, nambuⱡ emel, wamp mat ndi, nᵾk mel, “Wu ei rukᵾr orunga kur kit morum nᵾtᵾng ei nga,” nᵾtᵾng.

Jisas Nga Mam Kᵾn Ʉngᵾnᵾl Kᵾⱡ Kᵾn

31 Wote, Jisas nga mam kᵾn ᵾngᵾnᵾl kᵾⱡ kᵾn orung. Ok manga pena orunga anggilik kᵾn, Jisas waldᵾk pena wangga nᵾk mundrᵾng. 32 Wamp puⱡi molk andᵾk pok etᵾng ila, Jisas rᵾk ting ila murum ni, kundᵾk nᵾk mel, “Pᵾn ei! Nim nga manᵾm kᵾn ᵾngᵾnᵾl kᵾⱡ kᵾn, pena nim kᵾnmin nᵾk nokundᵾk mormin,” nᵾtᵾng.

33 Jisas ndi, wamp nimbᵾ kᵾn, punt ropa nimba mel, “Na nga mam ei nam? Na nga ᵾngᵾnᵾl kᵾⱡ wu namin?” nitim. 34 Jisas ndi, wamp elim murum ila molk andᵾk pok etᵾng nimbᵾ, kundpa nimba mel, “Ya kᵾnᵾiya! Ya wamp mormin mbᵾ, na nga mamᵾl kᵾn, na nga ᵾngᵾnᵾl mbᵾ mormin. 35 Wamp nam ti ndi, Got nga numan pᵾtᵾm uⱡ ei mel, em wamp ei, na nga ma, na nga ana, na nga aiya, nᵾmp pᵾt,” nitim.

Copyright information for `MED