Matthew 14

Wamp Nu Ti Ndi, Wu Jon Ni, Rok Kondrung

Ui ei kᵾn, Galili kona ei, nᵾkᵾndrᵾm wu Erot ni, Jisas nga timan ei pilpa, elim nga kongun wu ni kᵾⱡ kundpa, nimba mel, “Wu ei, wamp nu ti ndi, wu Jon ni, ⱡoporpa oⱡa moⱡpa, wamp kui nga ronduⱡ ei, tepa uⱡ wengᵾndupa mbᵾ, enim nᵾmp pᵾnt,” nitim.

Ei mel nitim, ei nambuⱡ emel, unt Erot elim ndi nilinga, Jon ni tᵾk imp molk, kᵾmp ki raⱡ kan ngᵾk, mek kan manga ila pendᵾtᵾng. Uⱡ ei mel itim, ei nambuⱡ emel, elim nga ᵾngᵾn Pilip nga ambᵾm Erotiyas nga ik ei, kum tepa itim. Jon kan ngui ngᵾngi ui ei kᵾn, Jon ndi, Erot kundpa, “Nim amp ei tᵾkᵾn mekᵾn andrᵾn ei, ⱡawa etᵾn ei ka!” nitim. Erot popᵾⱡ koⱡpa, Jon rop kundimp nimba pitim ei, wote Jura wamp mbᵾ nga mundmong itim. Ei nambuⱡ emel, wamp mbᵾ ndi, Jon ei, en enim nga painui wu muⱡ ti, mondpᵾn mormᵾn nᵾk pᵾtᵾng ei nga.

Erot elim metᵾng ui ni, ekit urum ei kᵾn, kng rᵾng mbᵾ kui elingina, wamp tᵾma ok, nok morung ila, Erotiyas mbuⱡam amp wendᵾp ni, moke etpa, pena omba, welt rᵾrᵾm ila, Erot ndi kandpa, numan ndi koⱡpa, mi tepa nimba mel, “Nim namba mel ti nin ei nguimp mint,” nitim. Amp ni nga mam ndi, kunt punt ropa nimba mel, “Ming tila, wamp nu tindi wu Jon ei nga peng ei, poⱡa rokᵾn, mekᵾn okᵾn ngui!” nitim. Wu king Erot ni, ik ei pilinga, mundmong ei mi elinga, ei pilpa kelpa ninim ei mel, tᵾk ngᵾi nitim. Ei nambuⱡ emel, unt wamp tᵾma mbᵾ nga kuimp keta ila, mi tepa nitim ei nga, wu mat tᵾpa munduⱡnga, kan manga ila puk, Jon nga peng ei rok, poⱡa rok, mek ok, amp wendᵾp ei nguⱡina, mepa mba mam ngurum. 12 Jon nga on ni, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi ok, tᵾk mek puk on etᵾk pendᵾk, wote puk, Jisas kundᵾk nᵾtᵾng.

Jisas Ndi Wu 5000 Rᵾng Itim

13 Jon ni rorung timan ei pilpa, Jisas murum kona ni, wak ropa mba, nu kanu ila rukᵾr mba, num noi orunga, kona tiyu nimba tᵾtᵾm tila purum. Wamp morung nimbᵾ ndi, Jisas purum ik ni pilik, pep rok akil tek, Jisas purum kona nila purung. 14 Jisas nu kanu ila ekit omba, wamp num pitim ila, kandpa kont ndi koⱡpa, kui peng itim wamp nimbᵾ etpa titim.

15 Kona ant ni mana puⱡnga, elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ ndi ok elim kundᵾk nᵾk mel, “Kona kui waka ila, ant ei mana punum ei kᵾn, wamp mbᵾ pᵾi nᵾkᵾn, mundana puk, manga rᵾⱡaip nondpa moⱡum mbila, rᵾng rarᵾp rok iteing,” nᵾtᵾng. 16 Wote Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Wamp mbᵾ pi nᵾpeing, mon. Enim ndi, wamp mbᵾ nuing rᵾng mat ngᵾi!” nitim.

17 “Wote, tᵾn rᵾng mat, tep mul mel bret 5 kat kᵾn, oma raⱡ kᵾn mendpᵾⱡ, tepᵾn mormᵾn ei ka!” nᵾtᵾng.

18 Wote Jisas ndi, nimba mel, “Tek mormin rᵾng kᵾⱡ mek ok, na ngᵾi!” nitim. 19 Wamp num ni, numa pana ila, “Mana muⱡᵾi!” nimba. Wote, bret 5 ni kᵾⱡ kᵾn, oma raⱡ kᵾn, tᵾpa ambuⱡpa, muⱡ ila oⱡa ndupa kandpa, Got kᵾn angge nimba. Atinga ropa, bret nimbᵾ, ambuⱡpa puk ropa, elim nga kitip kᵾni wu mbᵾ, ngumba nimba mel, “Wamp mbᵾ, mok rok ngᵾi!” nitim. 20 Wamp morung nimbᵾ, pᵾkᵾ nok pilᵾng kundᵾk, kapⱡa endᵾtᵾng. Noⱡina mba mana tᵾtᵾm nimbᵾ, kitip kᵾni wu kᵾⱡ ndi, kowa wal 12 rakᵾⱡina, peka rᵾrᵾm. 21 Rᵾng norung wamp mbᵾ nga, amp, kangambuⱡa, wamp ei, kᵾmp rui narᵾk, wu mint kᵾmp rorung ei, wu 5000 itim.

Jisas Nu Ndi, Pol Ila Urum

22 Wote, Jisas ei ndi, elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ ok, nu kanu ila rukᵾr pok, kuimp tek puk, “Num Galili noi orunga muⱡᵾi! Elim wamp mbᵾ pᵾi nᵾmp mundᵾp, akil tep wamp,” nitim. 23 Wamp mbᵾ pᵾi nimba pendpa, elim komnga tila oⱡa mba, atinga romba pilpa purum. Kona ni rumbᵾⱡ rᵾrᵾm ei kᵾn, elim ni kou murum. 24 Wote, ei kᵾn ku, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ puk, num Galili rᵾk ila pelingina, kona kᵾpkᵾ mam ti omba, nu ndi ropa elinga, nu kanu kᵾⱡ ropa, noi ya itim. 25 Kona rangᵾmba pilpa, ⱡant gu nitim ni kᵾn, Jisas nu ndi pol ila, elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ morung nila urum. 26 Wote, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ Jisas nu ndi, ila urum ni kandᵾk, mundmong minal etᵾng. “Ei kur ti, onum kant ei ka!” nᵾk runga etᵾk, ke nᵾtᵾng. 27 Ni kᵾn mint, Jisas ndi, wu kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Mundmong iti nᵾtᵾi! Ei na ont, ronduⱡ puk muⱡᵾi!” nitim. 28 Wote Pita ndi, ik punt ropa nimba mel, “Nuim ye! Ei nim kupa em ndam, na nim int on ei mel, nim ndi, na ui nana wamp!” nitim. 29 Jisas ndi nimba mel, “Un ka!” nitim. Nilinga, Pita ndi, nu kanu kᵾⱡ wak ropa, ekit mba, nu ndi pol ila, kump kambilpa, Jisas murum ila purum. 30 Mba kᵾndrᵾm mel, kᵾpkᵾ ei ndi, nu ndi, ei ropa pᵾnin ndupa, mepa urum ila kandpa, mundmong itim. Ei kᵾn, elim ni nu ila mana tilinga, ke nimba mel, “Nuim ye! Na etkᵾn tin ka!” nitim. 31 Na kᵾn, tᵾngᵾnda mint Jisas ndi, elim nga ki ni norung ndupa, Pita ambuⱡpa, oⱡa tᵾpa nimba mel, “Nim nga mondpa pili ama mel wei kot kant ei ka! Nambuⱡ emel, numan ᵾkpᵾk tin?” nitim.

32 Wote, wu ni raⱡ okᵾⱡ, nu kanu nila rukᵾr puⱡᵾnggila, kona kᵾpkᵾ ni, kᵾr nimba titim. 33 Ei kᵾn, kitip kᵾni wu nu kanu ila morung ni kᵾⱡ ndi, Jisas nga mbi paka rondᵾk, nᵾk mel, “Kupa, nim Got nga kangᵾm ei!” nᵾtᵾng.

Jisas Ndi, Genesaret Kona Ila Kui Rurum Wamp Mat Etpa Titim

34 Wu ni kᵾⱡ, num ei poⱡa rok, pok noi Genesaret kona ila purung. 35 Wote, kona ila nga wamp nimbᵾ ndi, Jisas kandᵾk poⱡ nduk, kona nimbila rung mundᵾk, kui peng em wamp mbᵾ, mek wei nilingina, mek orung. 36 Kona ila wamp nimbᵾ ndi, kui peng itim wamp mbᵾ, nim nga wal pᵾki punt orunga, mint minda ndeing nᵾk, Jisas kᵾn mawa etᵾng. Wote, minda ndurᵾng wamp mbᵾ, kui nimbᵾ, tᵾngᵾnda mint pora nitim.

Copyright information for `MED