Matthew 2

Al Ant Oⱡa Ui Orunga Wu Tᵾma Kat

Jisas ni wᵾl Juriya mᵾi kᵾmp ei nga kona peng ti mbi tek, Betelem nᵾtmin kona ila metᵾng. Ui ei kᵾn Erot ni, wu ei king murum. Ei kᵾn ku, akil tepa wu kat oⱡa muⱡ ila mipil mbila, kandᵾk ko rok etmin wu kᵾⱡ al ant oⱡa orum orunga molk ok, Jerusa-lem kona peng ila ping orung. Jerusalem rᵾk ok waldᵾk nᵾk mel, “Kang nana Jura wamp mbᵾ nga King moⱡmba kang mem nᵾng ni nant? Wu king moⱡmba ei nga mipil ei, tᵾn al ant oⱡa ui orunga, kandpᵾn ombun mbi paka rundmin onmᵾn,” nᵾtᵾng.

King Erot ni, wu king ti meng nᵾtᵾng ik ei pilpa, rot nimba, popᵾⱡ kurum ei mel ku, Jerusalem ila ik ei pᵾtᵾng wamp mbᵾ pilik, rot nᵾk popᵾⱡ mundᵾk etᵾng ku. Ni kᵾn, wu pris kuimbal mbᵾ na, mi ik mbo wu na mbᵾ ok, tᵾk tenda itᵾi nilinga, oⱡina waldpa nimba mel, “Got ndi mbi ropa mundum wu Nuim Mumuk Kraist ei, nant tila meng nda?” Erot nitim. “Wu ni kᵾⱡ ndi, nᵾk int nduk Betelem kona peng Juriya kona ila meng,” nᵾtᵾng. “Ei painui wu ti ndi, ik pai nomba i etpa ropa pinditim:

“‘Juriya orunga kona Betelem ye, nim kona peng kel ti mon. Ei nambuⱡ emel, Betelem kona ila wu ti meng ei ndi, Isrel wamp mbᵾ nga king moⱡpa, wamp mbᵾ rᵾp etpa tᵾpa kun etmba,’” nitim.
Ei kᵾn, Erot ndi, al ant oⱡa ui orunga, wu tᵾma ni kᵾⱡ tᵾpa tenda etpa, mou kel ti rorung nila waldpa nimba mel, “Mipil ei ant mong kun nant ei kᵾn, muⱡ ila oⱡa oⱡnga kanᵾng?” nitim. Nᵾtᵾng ik ni pilpa, wu ni kᵾⱡ tᵾpa, Betelem mondpa ik ei mel nimba “Puk wang nduk kang ninmin ei kurᵾi! Kandᵾk tᵾng ndam, yant ok na kondᵾk nangina, na i ku etᵾp, mbo mbi paka rimp,” nitim.

Wu kᵾⱡ, king ei nitim ik ni pilik, en enim ping orung ni mel puk, nombuⱡa mam ila mipil unt kandᵾk, pep rok orung ni pitim. Wote, mipil ni kandrung ei kᵾn, ama numan mam ti elinga, kai pilik morung. Wote mipil ni oⱡa muⱡ ila ndui nimba kuimp tilinga, wu ni kᵾⱡ akil tek puⱡᵾngina, mipil ni mba, kang nana ni pitim manga nila omba murum. 11 Mipil rᵾⱡang nomba pitim, manga nila murᵾk puk, amp Mariya kᵾn, kang nana Jisas raⱡ kandᵾk tᵾk, rumaⱡi pek, Jisas nga mbi paka rondrᵾng. Wote, en enim nga wal mek orung nimbᵾ, elpa elpa aptᵾk tek, ku eng nui mat ngok, kopung mura rui, ou ni mat kᵾn, nde ongum i ku etpa mura rui mat angge nᵾk ngok etᵾng. 12 Mel nimbᵾ ngok pendᵾk, en enim kelik mang kona nombuⱡa mam elpa tila ku purung. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, rumbᵾⱡ rui ur kump ila man ngumba, king Erot morum ila aldpa int pi nᵾpᵾi nitim ei nga etᵾng.

Nᵾng Nᵾk Isip Kona Purung

13 Ant oⱡa ui wu tᵾma ni kᵾⱡ puⱡᵾngina, mbuldung orunga, Got nd, Josep ur pitim nila ur kump ngumba, kundpa nimba mel, “Oⱡa molkᵾn! Kang nana ei kᵾn, mam kᵾn kongundkᵾn mekᵾn, Isip mᵾi kᵾmp ila nᵾng nᵾkᵾn pi! Puk ila muⱡangina, na ndi, yant ui nᵾnt tila pilkᵾn, yant ui! Nambuⱡ emel, ᵾkpi nundpa, king Erot ndi, elim nga el wu mbᵾ tᵾpa mundangga, ya kang nana ei rok kunding enmin ei mon!” nitim.

14 Ik ei pilpa, rumbᵾⱡ tenda nila ku, kang nana ni kᵾn, mam kᵾn kongundpa melinga, Isip kona ila purung. 15 Kona nila puk molk, ui mat tᵾk mundᵾⱡina, wote king Erot ni kurum. Ei nga, Pai nui wu Aisaiya ndi, ik nitim ei omba kupa itim. Ei nga, ik pai nui wu ei ndi, Oⱡa Nuim Got nga keta tᵾpa nitim ik ei mel,

“Na nga kangᵾm ei, al Isip murum ei, wi rop Isip wak ropa kelpa ekit wangga nᵾnt!” nitim.

Kangambuⱡa Mbᵾ Rok Kondrung

16 Wu pilpa kungᵾndi ni kᵾⱡ ndi, King Erot elim tᵾk kumngui randrᵾng, uⱡ ei tᵾpa mendpa popᵾⱡ kurum. Popᵾⱡ ei ndi, elim nga el wu mbᵾ kundpa nimba mel, “Kang nana ya Betelem kona ila kep, Betelem nga nondpa petmin wamp mbᵾ nga kang nana pana raⱡ ndi, mana ndupa, kanᵾng mbᵾ rok kundᵾi!” nitim. Ei nga, tᵾma ila ant oⱡa ui orunga orung wu ni kᵾⱡ ndi, mipil kuimp tepa pilinga nilinga, kandᵾk ok nᵾtᵾng ik ni pilpa moⱡpa, Jisas ni rop kundimp nimba, pilpa pana to ei mel, kang nana mbᵾ rok kundᵾi!” nitim. 17 I itim uⱡ ei ndi, painui wu Jerimaiya ndi, pai nomba nitim ik ei, omba kupa itim, ik ei mel,

18 “Wi Rama kona ila, wi ti urum pitmin ni, wamp ka rom ᵾⱡmbᵾⱡ ik ei pitmᵾn. Ni kᵾn, amp Reisel ndi, elim nga kangambuⱡa mbᵾ nga ka itim. Numan wang ndangga nᵾk, kont kondᵾnmin ei, kont kuⱡi nᵾⱡi!” nitim. “Ei nambuⱡ emel, elim nga kangambuⱡa mbᵾ, kolk pora ndung ei nga!” nitim.
Isip Morung Ni Mel Nasaret Kelik Yant Orung

19 Erot kurum ni kᵾn, Josep wᵾl Isip murum nila, ur kump itim ei, Got nga anggelo ti ndi omba, Josep kundpa nimba mel, “Nim oⱡa molkᵾn, kang ei kᵾn, mam kᵾn kongundkᵾn mekᵾn, nim nga Isrel mᵾi ila rukᵾr pi! Nambuⱡ emel, kang ei, rop kundmin nᵾtᵾng wu nimbᵾ korung,” nitim.

21 Ni kᵾn, Josep ik ni pilpa, rut nimba rumbᵾⱡ tenda nila, kang ei kᵾn mam kᵾn kongundpa mepa, Isrel mᵾi ila yant urum. 22 Wote Erot koⱡnga, kangᵾm Arkaleyas ni, tipam nga koⱡ ila, Jura wamp mbᵾ, rᵾp enim nᵾtᵾng ik ni Josep pilpa, Jura kona ila mba ei nga mundmong itim. Ni kᵾn, Got ndi, ur kump ngumba nduimp rundrum mel, Galili ni, kona ei nga kona peng ti mbi tek, ‘Nasaret,’ nᵾtmin nila, mba pepa murum. I itim uⱡ ei ndi, painui wu ti ndi, Jisas nga nᵾndpa nitim ik ni omba kupa itim,“Wu ei mbi tek, ‘Nasaret wu ei,’” nitim.

Copyright information for `MED