Matthew 7

Wamp Kᵾmp Tᵾk Ni Nᵾnᵾi Nitim

“Wamp mat nga uⱡ eng mbᵾ kᵾmp tᵾkᵾn ni nᵾni! Wote, ei mel ku, Got ndi, nim kᵾmp ti natᵾmba. Wamp mat nga kᵾmp tᵾkᵾn, nin ei mel ku, Got ndi, nim kᵾn i ku etmba. Nim wamp mat kᵾn ronduⱡ mondᵾk kᵾn, nin ei mel ku, Got ndi, nim kᵾn i ku etpa, ronduⱡ mondpa nimba.

Nambuⱡ emel, nim nga angina nga mong waⱡ ila nde karᵾⱡ tetᵾm ei, tᵾk mundimp nᵾkᵾn, nim nga mong waⱡ ila nde koⱡmung tetᵾm ei, tᵾk mindi namᵾndᵾn ye? Nim nga mong waⱡ ila nde koⱡmung ei tiyangga nᵾkᵾn, angina kondkᵾn, ‘Ana raka moⱡa, nim nga mong ila nde karᵾⱡ tetᵾm ei, tᵾp mundamp,’ nin ei kapⱡa etmba ye!’ Nim kun kai rᵾl wu ye! Unt nim nga mong ila nde koⱡmung ei tᵾkᵾn mundkᵾn kᵾn, wote nim nga mong ei piral nangga kandkᵾn, wote angina nga mong ila nde karᵾⱡ ei, tᵾk mundi!

Mel wingti ti tᵾkᵾn owa mbᵾ ngui ngᵾngi! Wote nim ngun ndam, kelpa yant omba nim nomba. Nim nga tᵾt pal kai mbᵾ, kng moⱡᵾng kuimp keta ila rok mindi nᵾmᵾndi! I in ndam, kamblik nim nim nduk ting.

Atinga Ronduⱡ Mundᵾk Rormin

“Got kᵾn mawa in ndam, mawa in mel mbᵾ ngumba. Wote, mindil tᵾkᵾn kurun ndam, kandkᵾn tin. Kumba ei rok gep gep ndun ndam, kumba ei tᵾndᵾmba. Pilpa kelpa mindil tᵾpa mawa em ei ndi tᵾmba. Pilpa kelpa mindil tᵾpa kurum ei ndi, kandpa tᵾmba. Pilpa kelpa mindil tᵾpa kumba ropa gep gep ndun ndam, ei nga kumba tᵾndᵾmba.

Wu nam ti ndi, kangᵾm kang kel ti oka nuimp nimba, mawa em ndam, ku ti nguin ye? 10 Ei mel ku, muna oma ti mawa em ndam, kimbuⱡa ti nguin ye? 11 Enim wamp kiraⱡ mbᵾ ndi, enim nga kangambuⱡa mbᵾ mel, kai mbᵾ ngurmᵾn. Ei mel ku, enim nga muⱡ kona Wu Tipanᵾm kai ei ndi, mawa eng mel kai mbᵾ teng ndupa ngumba.” 12 Nim nga indeing nᵾkᵾn pᵾtᵾn uⱡ mbᵾ mel ku, nim ndi, wamp mbᵾ nga indi! Ya ik ei, Moses nga mi ik kᵾⱡ kᵾn, painui wu kᵾⱡ nga mbo endᵾtᵾng ik mbᵾ nga puⱡ mendpᵾⱡ ei.

Nombuⱡa Mam Raⱡ

13 “Keta puⱡ puⱡ kel ila murᵾk pᵾi! Nambuⱡ emel, ndip kona ila purum nombuⱡa mam ei nga keta puⱡ puⱡ ei, para etpa tetᵾm ila ping ei, wei wei etpa tetᵾm. Wote, wamp minal nombuⱡa ila purmᵾn. 14 Wote, omba uⱡ nga kᵾnt nga kona ila nombuⱡa mam tepa purum ei nga keta puⱡ puⱡ ti ei, mindil tᵾk purmin. Nombuⱡa mam ila, wamp onunga etᵾk purmin.

Nde Mam Ei Kᵾn, Elim Nga Mong Rorum Kᵾⱡ Kᵾn

15 “Ik kol painui wu mbᵾ nga tᵾk mendᵾk muⱡᵾi! Ekit orunga, kng sipsip kᵾng kulk uing. Ei wote, wu mbᵾ nga rukrᵾng orunga numan ei, owa rakra na ei mel numan pendᵾk uing. 16 Wu mbᵾ uⱡ eng ei ndi, tᵾkᵾn mindin. Ruwa rᵾⱡwa ti ndi, ropa muⱡ pi napᵾtᵾm. Muna rakum ei ndi, neka mel ropa koⱡ muⱡi nambrᵾm. 17 Nde kai ti ndi, mong ropa kai mondrum. Wote, nde kit ti ndi, mong ropa kit mondrum. 18 Nde kai kat ndi, nde mong kit kat rui narᵾmba. Wote, nde kit kat ndi, nde mong kai kat rui narᵾmba. 19 Wote, nde mong kit rom nde ei, rui rok tᵾk ndip ila kᵾⱡing. 20 Ei mel ku, painui wu kol ropa kᵾⱡ nga uⱡ eng mbᵾ mel, kandᵾk poⱡ ndᵾi.

Tᵾpa Mumuk Rui Kona Ila Wamp Nam Rukrᵾng Mba

21 “Na kondᵾk, ‘Nuim ei! Nuim ei!’ neng wamp mbᵾ pᵾkᵾ, muⱡ kona tᵾpa mumuk rui kona ila rukrᵾng pi nᵾping. Na nga muⱡ kona Wuta nga man ik ei pilik, tᵾk teng ndung wamp mbᵾ mint rukᵾr ping. 22 Wamp kᵾmp tᵾmba ui mam ni om kᵾn, na kondᵾk, ‘Nuim ei! Nuim ei!’ Nim nga mbi ila, Got nga ik mbᵾ wamp nimbun ngurmᵾn? Nim nga mbi ila, kur kit murum wamp mbᵾ, nimbun tᵾp mundi nᵾmᵾndᵾrmᵾn muna, nim nga mbi ila uⱡ rᵾpndi mat wengᵾndpᵾn iti nᵾtᵾtmᵾn ye?’ 23 Ik ei mel nangina, na ndi, ik ei mel nimp, ‘Na enim kandᵾp mbi ndui nandᵾnt, kelik pᵾiya! Enim punt kunt wamp mbᵾ ye!’ nimp.

Wu Pilpa Kungᵾndi Ti Kᵾn Pilpa Rundi Ti Kᵾn

24 “Na nga man ik ei nga puⱡ mendpᵾⱡ ei, pilpa tᵾpa teng ndupa em wamp ei, wu mong rui ti elim nga manga ei, mepa ku pol ila rukrᵾm ei mel kapⱡa. 25 Kona ndamᵾng tᵾmᵾ ropa, nu kui omba, kᵾpkᵾ ronduⱡ ropa itim. Ni kᵾn, manga ei, nen nimba murum. Ei nambuⱡ emel, manga ei ku pol ila rukrᵾm. 26 Omba wamp ti ndi, na nga ik mong kᵾⱡ pilpa kelpa, wote tᵾpa rei ndurum wamp ei, wu rundi ti manga mepa ku ok pena ila rukrᵾm ei mel kapⱡa. 27 Kona ndamᵾng tᵾmᵾ ropa, nu kui omba, kᵾpkᵾ mam ropa itim ni kᵾn, manga ni akpa tilinga mba pitim,” nitim.

Jisas Nga Ronduⱡ Tepa Morum Mel

28 Jisas ik kᵾⱡ mel nimba, pora ndurum ni kᵾn, wamp minal morung nimbᵾ ndi, ik ronduⱡ pi nitim nimbᵾ, pilik min ngᵾn mundrᵾng. 29 Jisas ni, mi ik mbo wu na nᵾtmin mbᵾ mel ni nᵾndᵾtᵾm. Jisas nga ik ei, wu nuim mbᵾ nga el ik nilingina, ronduⱡ purum ik ei mel nitim.

Copyright information for `MED