Revelation of John 6

Sipsip Waⱡ Ei Ndi, Kan 7 Kat Buk Ila Petᵾm Kᵾⱡ Koⱡmung Itim

Wote na ndi, moⱡᵾp kundᵾr mel, Sisip Waⱡ ni ndi, buk ila kan 7 kat imp morum ni kᵾⱡ nga kan kuimbal ni, koⱡmung itim. Ni kᵾn, na kum tep pit ei, mel kont mul tᵾmbᵾkak ni kᵾⱡ nga ti ndi, ik nilinga mel, num kan ei, kona guⱡ gaⱡa mel nimba, “Nim ui!” nitim. Wote, aldpa na kᵾndᵾr mel, kng os kurumuⱡa tila, wamp ti mbuⱡ ila murum ei ndi, el ti ambuⱡpa murum. Wᵾna ti, el etᵾk int pendᵾk mondᵾrmin ei nga ngurung ei mondpa, el etpa int pendᵾtᵾm ei mel, el etᵾp int pindimp nimba purum.

Wote, Sipsip Waⱡ ei ndi, buk ila kan merᵾng (2) ni, ropa koⱡmung elinga mel, mel kont mul 2 ni ndi, nimba mel, “Nim ui!” nitim. Ni kᵾn, kng os kunt ti, urum ila wamp ti, mbuⱡ ila murum ei, ronduⱡ ti nguⱡmina mepa urum. Ronduⱡ ei, mepa omba mᵾi kona wamp mbᵾ nga moⱡpa kundi uⱡ mbᵾ, tᵾpa mundangga kᵾn, wamp mat ndi, wamp mat rok kondᵾk iting. Kongun ei, wamp ei tangga nᵾk, koiya rᵾⱡ ti ngurung.

Wote, kan 3 ei ndi, buk imp morum ni, Sipsip Waⱡ ei ndi, ropa koⱡmung elinga kᵾn, mel kont mul 3 ei ndi, nimba mel, “Nim ui!” nitim. Ei kᵾn, na ndi, kundᵾr mel, kng os pombra ti urum. Kng ei nga mbuⱡ ila, wamp ti murum ei ndi, rᵾng kuipa rormin mel kat, ambuⱡpa murum. Na ndi, kum tep pit mel, mel tᵾmbᵾkak kont mul kᵾⱡ mormin, ruk ting ila wamp ti ndi, ik ti ekit ndupa nimba mel, “Nim ndi pukᵾn kᵾn, wit ming kel tila, ku moni K20 nga kᵾmp tᵾkᵾn, wote bali ming kel raldika kat kunda, kᵾmp tᵾkᵾn iti! Wote nim ndi, olip na, wain na mbᵾ etkᵾn, kit mundi nᵾmᵾndi!” nitim.

Wote, Sipsip Waⱡ ni ndi, kan 4 ti buk ei imp morum ni, ropa koⱡmung itim ila, mel kont mul 4 ni ndi, nimba mel, “Nim ui!” nitim. Wote, aldpa na kundᵾr mel, kng os kuⱡa ndi ti, ekit urum. Wamp ti, kng os mbuⱡ ila murum ei nga mbi ei, wamp kui nga uⱡ ei nᵾtᵾng. Wote, wamp kui nga kona wamp ei kᵾn, nondpa pep ropa akil titim. Mel raⱡ nga, ronduⱡ tᵾtᵾnggil ei ndi, mᵾi kona wamp rᵾⱡaip tᵾmbᵾkak kᵾmp tᵾkᵾⱡ mondkᵾⱡ kᵾn, wamp rᵾⱡaip tenda ti, koiya na, kump kun na, kui peng elpa elpa mat kᵾn, kng rakra na mbᵾ, ronduⱡ nguⱡᵾnggila kᵾn, wamp minal rok kondrᵾnggil.

Wote, Sipsip Waⱡ ei ndi, kan 5 ti buk imp morum ei, ropa koⱡmung itim. Ei kᵾn, na kundᵾr ei, unt nga wamp korung nimbᵾ nga min mbᵾ, rat pol wingti mana orunga morung. Nambuⱡ emel, wamp mbᵾ ndi, Got nga ik mong mbᵾ, ronduⱡ mundᵾk ambulk nilingina, el rui wamp mbᵾ ndi, rok kondrung. 10 Wamp korung min mbᵾ ndi, ronduⱡ ke nᵾk mel, “Wu Nuim Mumuk Ronduⱡ Pi ei! Nim Wu Wingti! Nim Ik Kupa ei! Ui namba iti, tᵾn nokundpᵾn muⱡamina, nim ndi, mᵾi kona wamp mbᵾ, kᵾmp tana kᵾn, tᵾn nga mema oi nitim uⱡ ei nga punt runding,” nᵾtᵾng. 11 Wote wamp nimbᵾ, muⱡ kurmuⱡa ruⱡ mat, tenda tenda nᵾk nguk, kundᵾk nᵾk mel, enim akup onunga kot muⱡ tᵾk muⱡᵾi! El puⱡa wamp mbᵾ ndi, enim rok kondrung uⱡ ni mel etᵾk, enim nga ᵾngᵾnᵾl na, kongun tenda ila etmin wamp na mbᵾ, rok kundangina kᵾn, wote wamp mbᵾ nga to ei mel kapⱡa itangga kᵾn, Got ndi, enim nga mema oi nitim ei mel punt rondᵾmba.

12 Wote, Sipsip Waⱡ ei ndi, kan 6 ti ndi, buk ei, imp morum ni, ropa koⱡmung itim. Ni kᵾn, na kᵾndᵾr mel, mᵾi kona ila kilimbᵾmp mam ti itim. Uⱡ ei elinga mel, kona ant ei muⱡ pombra ping nui mel kapⱡa elinga, kalimp ei mema mel kunt itim. 13 Ni kᵾn, wi mul ila mipil mbᵾ, nde pik mong rᵾpa rui nᵾri mat, kᵾpkᵾ ropa ndanda nimba, mana orum uⱡ ni mel elinga, mipil mbᵾ, mᵾi ila mana orung. 14 Wi muⱡ ei, kᵾnᵾng mat ti mᵾkᵾp rormin ni mel etpa mba pora ndurum. Komnga mong na, nu mul kuimp na mbᵾ pora, mormin kona mbᵾ, wak rok puk pora ndurᵾng.

15 Wote, mᵾi kona mbila nga wu nuim mumuk na, wu nuim na, el wu nuim na, mel pi wu na, numan ronduⱡ pili wu na, wu nᵾma na, kindmant kongun etmin wu na, wamp mbᵾ pora, komnga mong mbila puk, mᵾi mur manga na, ku manga na mbila mo rorung. 16 Wamp mbᵾ ndi, wi rok, nᵾk mel, “Komnga na, ku manga na mbᵾ kundᵾk, mana ok, tᵾn panda rok, ᵾk rangina kᵾn, rᵾpᵾndi pol ila morum wamp ei nga mong raⱡ ndi, tᵾn kᵾni nᵾkᵾnangga! Wote Sipsip Waⱡ ei nga popᵾⱡ ei ndi, tᵾn pui nᵾnangga! 17 Uⱡ ei nambuⱡ emel, wu raⱡ nga popᵾⱡ ei, akup ui mam ila ekit onum. Ei nga, wamp nam ti ndi, wu raⱡ nga popᵾⱡ ila, ronduⱡ mba anggilmba?” nᵾtᵾng.

Copyright information for `MED