3 John 1

Iau a ri ke pato iau ka agau te avolau nga ra lopatokonakana ka papa'e lau laekia te one ae Gaius a iau materaumana one ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE