2 John 1

Lau iifi e'a au akaiki'au aga'o malele i'ina lapapua, oi iifi e'a, ke iifi e'a papiaumi
1 Grik malagai, ‘Oi papie ke gaumu fou’
Deo ekinanimi aumi eemiai laulaisa. Oi Deo ega iifa ko'a auga opako'ania kainai, lau alou ko'agai animi laani alogaina. Ke lau ifou mo laa'i kai, papiau Deo ega iifa ko'a kelogo au'i ma'oai alo'i ko'agai animi keani alogaina.
Copyright information for `MEK