1 Chronicles 25

Ane taudia edia orea

David bona ḡaukara biagudia ese Asaf bona Hemana bona Iedutunu natudia haida e abidia hidi, edia ḡaukara be hatai-hatai ḡaudia maraḡidia bona badadia bona botabota ḡaudia amo bae peroveta. Unu ḡaukara taudia ladadia bona edia ḡaukara herevadia bini.

Asaf natuna edia amo: Sakuru, Iosef, Netania, Asarela. Idia na Asaf natuna, bona Asaf ese e biagudia. Hari Asaf na hanua pavapavana ena hahedua heḡereḡerena ai e perovetava. Iedutunu ena amo: Iedutunu natuna Gedalia, Seri, Iesaia, Simei, Hasabia, Matitia, tauratoiosi. Tamadia Iedutunu ese e biagudia; una tau na Iehova ihanamona bona i'imodaina ai hatai-hatai ḡaudia amo e perovetava. Hemana ena amo: Hemana natuna Bukia, Matania, Usiele, Sebuele; bona Ierimoto, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti; bona Romamatiesere, Iosobekasa, Maloti, Hotiri, Mahasioto. Unu iboudiai na Hemana, hanua pavapavana ena mata-hanai tauna, natuna. Una tau na Dirava ese vada e gwau henia hamata, i'imodaina baine habadaia; badina be Dirava ese Hemana na natuna mamaruanedia gwauta-hani bona natuna hahinedia tatoi e henia. Idia iboudiai na Iehova ena dubu lalonai tamadia ese e biagudiava ane ḡaukaradia ai, mai botabota auridia bona hatai-hatai ḡaudia badadia bona maraḡidia ida, Dirava ena dubu gaukarana lalonai. Asaf bona Iedutunu bona Hemana na hanua pavapavana ese e biagudiava. Idia bona tadikakadia Iehova ihanamolaina anedia iabidia e hadibalaidia taudia, iboudiai mai dibadia momo, na sinahu-rua taurahani-ahui taurahani. Idia na mari e abi, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara iduanaidia totona. Maraḡidia bona badadia, hahediba taudia bona e hadibadia taudia, na e kara henidia negeregere.

Mari ese e duanaia guna tauna, Asaf enai, na Iosef. Iharuana na Gedalia, mai tadikakana bona natuna verina ida, gwauta-rua. 10 Ihatoina na Sakuru, mai natuna bona tadikakana verina ida gwauta-rua. 11 Ihahanina na Isiri, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 12 Iha-imana na Netania, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 13 Ihatauratoina na Bukia, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 14 Ihahituna na lesarela, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 15 Ihataurahanina na lesaia, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 16 Ihataurahani-tana na Matania, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 17 Ihagwautana na Simei, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 18 Ihagwauta-tana na Asarele, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 19 Ihagwauta-ruana na Hasabia, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 20 Ihagwauta-toina na Subaele, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 21 Ihagwauta-hanina na Matitia, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 22 Ihagwautaimana na Ieremoto, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 23 Ihagwauta-tauratoina na Hanania, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 24 Ihagwauta-hituna na Iosobekasa, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 25 Ihagwauta-taurahanina na Hanani, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 26 Ihagwauta-taurahanitana na Maloti, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 27 Iharuahuina na Eliata, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 28 Iharuahui-tana na Hotiri, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 29 Iharuahuiruana na Gidalti, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 30 Iharuahui-toina na Mahasioto, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua. 31 Iharuahui-hanina na Romamatiesere, mai natuna bona tadikakana verina ida, gwauta-rua.

Copyright information for `MEU