1 Corinthians 6

Basio hahemaoro heheni

Edeheto umui ta ese bamona baine habadelaia e tomu, bena kara kerere taudia vairadiai e hahemaoro heniamu, dia helaḡa taudia vairadiai se hahemaoro heniamu? Asi dibamui a, helaḡa taudia ese tanobada bae hahemaoro henia? Matona, asio heḡereḡere ḡau pipikidia ba hahemaorolai. Asi dibamui a, ita ese aneru do baita hahemaoro henidia? Ina mauri ena ḡau basita hahemaorolai a? Benaini, ina mauri ena ḡau o hahemaorolaimu negadia ai, edeheto ekalesia lalonai asi haridia taudia vairadiai o hahemaoro hehenimu? Ini na gwau tomamu, umui ihahemaraimui. Be! Bogaragimui ai aonega tauna ta lasi a, varavarana baine hahemaoro henidia diba? A ekalesia tauna ese bamona e habadelaiamu bona e hahemaoro heniamu, asi edia abidadama taudia vairadia ai. Taunabunai, umui o hahemaoro hehenimu na vada o kerere vaitani. E hadikamui negadia ai na hisi basio ani a? Emui kohu e abi havaramu negadia ai na basio haheauka a? A umui ese bamomui ma o hadikadiamu, bona edia kohu ma o abi havaramu. Asi dibamui a, kara dika taudia na asi ahudia Dirava ena basileia lalonai? Basio hekoi. Lebulebu taudia, bona kaivakuku itomadiho-henidia taudia, bona heuda-hanai taudia, bona hahine ai e laomu taudia, bona sibodia e hahedika hehenimu taudia, 10 bona henao taudia, bona mata ganigani taudia, bona muramura ese e hakekerodiamu taudia, bona ere dika taudia, bona dadidadi taudia, ini iboudiai na asi ahudia, Dirava ena basileia lalonai. 11 Umui haida danu gunaguna unuheto; to vada e hurimui, vada e hahelaḡamui, bena maoromui vada e gwaurai, Lohiabada Iesu Keriso ladana ai bona iseda Dirava Laumana ai.

Basio lebulebu

12 Kara iboudiai na asi taravatudia lauegu ai; to dia kara iboudiai na nanamo. Kara iboudiai na asi taravatudia lauegu ai; to ta ese basine biagugu. 13 Aniani ḡaudia na boga ena, bona boga na aniani ḡaudia edia; to Dirava ese ruaosi baine ha-ore. Tau-anina na dia lebulebu ena, a Lohiabada ena; Lohiabada danu tau-anina ena. 14 Dirava ese Lohiabada vada e hatorea isi, bona ita danu baine hatoreda isi, ia sibona ena siahu amo. 15 Asi dibamui a, tau-animui na Keriso reḡena? Bena Keriso reḡena baina abi, ariara hahinena reḡena ai baina halao a? Lasi ona lasi vaitani. 16 Asi dibamui a, ariara hahinena ida e heboumu tauna na ia ida tau-anina tamona? Badina be vada e torea, Raruosi na tau-anina tamona ai baela. 17 A Lohiabada ida e heboumu tauna na ia ida lauma tamona. 18 Heuda-hanai ba heautania. Kara dika iboudiai taunimanima ese e karamu na tau-anina murimurinai; to e heuda hanaimu tauna ese sibona tau-anina e kara dika heniamu. 19 Asi dibamui a, tau-animui na Lauma Helaḡa ena ruma; ia na lalomui ai, Dirava ese vada e henimui? Umui na dia sibomui emui; 20 badina be vada e hoimui, mai davamui. Taunabunai, tau-animui ai Dirava ba imodaia.

Copyright information for `MEU