1 John 2

Kara dika

Natugu e, ini name tore henimui toma na basio kara dika totona; a ta bema kara dika, ita na mai ikahada tauna Tamada vairanai, Iesu Keriso, kara maoromaoro tauna, bunai. Ia na iseda dika kwarana ai ela, bona dia ita mo eda, a tanobada besedia-idoidiai edia. Ena haheḡani baita badina; unu amo baita diba momokani ita dibada ia. Ta baineto “Lau na dibagu ia”, a ena haheḡani basine badina, ia na koikoi tauna, hereva momokani na ia lalona ai se miamu. A ena hereva e badinaiamu tauna lalona ai Dirava ena uraheni vada eme ḡuḡuru. Ia lalonai e nohomu e tomamu tauna ese iena raka heḡereḡerena ai do baine raka.

Dibura bona diari

Egu lalokau taumui e, lau na haheḡani matamatana ta asina tore henimuimu, a haheḡani gunana, matamana ai vada o abia ḡauna. Ina haheḡani gunana be vada o kamonai herevana. Ḡau tamona, haheḡani matamatana na tore henimuimu, ienai bona umui emui ai vada e momokani; badina be dibura vada e lao bubunimu, bona diari korikori vada e taramu. Ta e tomamu ia na diari lalonai, a tadikakana e badu heniamu, ia na doini dibura ai e nohomu. 10 Tadikakana e ura heniamu tauna na diari ai e nohomu; ienai hekwakwanai badina ta dia mia. 11 A tadikakana e badu heniamu tauna na dibura ai e nohomu bona dibura ai e rakamu, e lao heniamu gabuna na asi dibana, badina be dibura ese matana vada e hakepulu.

Hahealo herevadia

12 Natugu e, na tore henimuimu, badina be emui kara dika na ia ladana dainai vada eme gwau tao. 13 Sihi guna taumui e, na tore henimuimu, badina be matamana amo e nohomu Tauna na dibamui. Eregabe taumui e, na tore henimuimu, badina be dika tauna vada o hadarerea. Memero e, na tore henimuimu, badina be Tamada na dibamui. 14 Sihi guna taumui e, na tore henimuimu, badina be matamana amo e nohomu Tauna na dibamui. Eregabe taumui e, na tore henimuimu, badina be umui na mai goadamui, bona Dirava ena hereva na lalomui ai e miamu, bona dika tauna vada o hadarerea.

15 Tanobada na basio ura henia, bona tanobada ḡaudia danu basio ura heni. Tanobada e ura heniamu tauna lalonai ai Tamada iura-henina na se miamu. 16 Badina be tanobada ḡaudia iboudiai, tau-anina ena heḡahusi, mata-dika, mauri ena heaḡi kava, iri na dia Tamada ena amo, a tanobada ena amo e maimu. 17 Tanobada na baine lao bubuni, mai ena heḡahusi ida, a Ddirava ena ura e karaiamu tauna na baine noho hanaihanai.

Hereva koikoi bona hereva momokani

18 Natugu e, hora dokona binai. Vada o kamonai, Keriso Inaina be maimu. A Keriso inaina hutuma vada ema; taunabunai ita dibada ina na hora dokona. 19 Idia na iseda amo e raka oho, a idia na dia ita bamoda; badina be bema ita bamoda, idia na dekedai bema noho. A e raka oho, baine hedinarai idia iboudiai na dia ita bamoda helaoreana.

20 A umui na Helaḡa Tauna ese vada e horomui, bena ḡau iboudiai vada dibamui. 21 Lau na tore henimuimu, dia hereva momokani asi dibamui dainai, a badina be dibamui, bona dibamui danu koikoi na hereva momokani enai se taomu. 22 Koikoi tauna be daika? Iesu na dia Keriso e tomamu tauna, ani. Keriso inaina binai: Tamana bona Natuna e ḡorediamu tauna. 23 Natuna e ḡoreamu tauna na asi ahuna Tamana enai; a Natuna e abiabiraiamu tauna na mai ahuna Tamana enai. 24 Matamana ai o kamonai herevana na lalomui ai baine mia. Bema matamana ai o kamonai herevana na lalomui ai baine mia, umui danu Natuna lalonai bona Tamana lalonai ba noho. 25 E gwaurai henida hamata ḡauna bunai, mauri hanaihanai.

26 Ini vada na tore henimui tomamu, bae hakaumui kerere taudia daidiai. 27 A ia ese e horolaimui siahuna na doene lalomui ai e miamu; taunabunai ta ese baine hadibamui na herevana. A e horolaimui siahuna ese ḡau iboudiai e hadibalaimuimu, bona ena hahediba na momokani, dia koikoi; taunabunai, e hadibalaimui heḡereḡerena ia lalonai ba noho.

28 Taunabunai, natugu e, ia lalonai ba noho, bena ia bainema negana ai laloda basie daradara, bona ia vairanai basita hemarai. 29 Dibamui ia na maoromaoro, taunabunai dibamui danu kara maoromaoro taudia iboudiai na iena amo vada e vara.

Copyright information for `MEU