1 John 3

Dirava natuna

Mani a laloa, Tamada ese iura-henina bada herea vada e henida, Dirava natuna e gwauraidamu. Momokani, ita na ia natuna. Una dainai tanobada na asi dibana ita, badina be asi dibana ia. Egu lalokau taumui e, harihari ita na Dirava natuna, a gabe amo ede baita heto do se hedinarai. Ina mo dibada, ia bainema negana ai, ita na ia ida-idana baitala, badina be ia anitarana korikori baita itaia. Ini e laroa tomamu taudia iboudiai ese sibodia e haheḡoevamu, ia eme ḡoevaḡoeva heḡereḡerena.

Kara dika tauna ese taravatu e tata utumu, badina be kara dika na taravatu itata-utuna ḡau. A umui dibamui, ia na kara dika iabi-ohodia totona ema; ia lalonai dika ta se miamu. Ia lalonai e nohomu tauna ese kara dika se karamu; kara dika e karamu tauna ese ia se itaia, bona asi dibana ia.

Natugu e, ta ese basine koimui. Kara maoromaoro e karamu tauna na maoromaoro; Dirava heḡereḡerena ia danu maoromaoro. A kara dika e karamu tauna na diabolo ena, badina be matamana negana amo diabolo na e kara dika. Dirava Natuna e hedinarai badina binai: diabolo ena kara dika baine ha-ore. Dirava ena amo e vara tauna ese kara dika se karamu, badina be Dirava ena mauri na ia lalonai e miamu; taunabunai, ia na dika ikarana asi dibana, badina be Dirava ena amo e vara. 10 Unu amo Dirava natuna bona diabolo natuna bae hedinarai. Kara maoromaoro se karamu tauna bona tadikakana se lalokau heniamu tauna na dia Dirava ena. 11 Badina be matamana amo o kamonai herevana binai: baita heura heheni. 12 Kain ida basio heḡereḡere; ia be dika tauna natuna, bena ia ese tadina e alaia mase. Dahaka dainai e alaia? Badina be iena kara na dika, a tadina ena kara na maoromaoro.

Ita na tadikaka, Keriso lalonai

13 Varavaragu e, tanobada ese e inai henimuimu na basio hoalaia. 14 Ita dibada, mase amo mauri enai vada ta hanai, tadikakada ta lalokau henidiamu dainai. Tadikakana se lalokau heniamu tauna na dounu mase lalonai e nohomu. 15 Bona tadikakana e badu heniamu tauna na ala-ala tauna; dibamui mauri hanaihanai na ala-ala tauna lalonai se miamu. 16 Ini amo lalokau vada ta diba: ia ese ita daidai ena mauri e atoa diho. Una dainai ita ese tadikakada daidiai eda mauri baita atoa diho hari namo. 17 Tau ta bema mai ena kohu, bena tadikakana bema itaia mai ena ogoḡami, a basinema bogaia hisi, Dirava iura-henina na ia lalona ai ede bema mia toma?

18 Natugu e, eda lalokau na dia hereva amo, dia mala amo, a kara ai bona momokani ai baita hahedinaraia. 19 Unu amo baita diba ita na momokani, bona ia vairanai laloda baita hagoadadia. 20 Badina be laloda ese bae habadelaida reana; a Dirava ese ita laloda e hereadiamu, bona ia na ḡau iboudiai dibana.

21 Egu lalokau taumui e, laloda ese basie habadelaida negana ai, ita na Dirava baita raka henia kahi, asi eda gari. 22 Bena baita noia ḡaudia iboudiai ia ese baine henida; badina be iena haheḡani ta badinamu bona ia ihamoalena karadia ta karamu dainai. 23 Ena haheḡani binai: ia Natuna Iesu Keriso ladana baita abiabiraia, bona baita heura heheni, ia ese e haḡanida heḡereḡerena. 24 Ena haheḡani e hadinamu tauna na Dirava lalonai e nohomu, Dirava danu ia lalona ai e nohomu. Bena vada e henida Laumana dainai ita dibada ia na laloda ai e nohomu.

Copyright information for `MEU