1 Peter 4

Kara dika bogaragidiai ba haheauka

Keriso na tau-anina ai e hisihisiva dainai, umui ese emui lalo-hadai na iena ida ba haheḡereḡere, lalomui iha-aukadia; badina be tau-anina e hisihisimu tauna ese kara dika e rakatania. Taunabunai, emui mauri orena tau-animui ai, taunimanima edia heḡahusi ḡaudia basio badina, a Dirava ena ura hari ba badinaia. Badina be gunaguna umui na bese idauidau taudia heḡereḡeredia ai o nohova, mata-dika bona heḡahusi karadia o karava, vine ranuna o inu momova, o lebulebuva, o kekerova, kaivakuku dikadia o toma heni dihova. Harihari idia na e hoamu, badina be umui na asio bamodiamu, idia ida asio lebulebu heboumu; taunabunai dikamui e gwauraimu. A idia na mauri taudia bona mase taudia e hahemaoro henidiamu Diravana vairanai do bae gini. Badina bunai sivarai namo na mase taudia e harorolai henidia, bena, ena be tau-anidia e hahemaoro henidia, taunimanima iboudiai heḡereḡeredia, to laumadia na do bae mauri, Dirava maurina ai.

Ḡau iboudiai dokodia vada be kaumu; ba boga auka, ba gima, ba ḡuriḡuri. A herea-daena binai: ba heura heheni mai lalomui idoidiai, badina be uraheni ese kara dika momo e tahunimu. Ba heabi dae heheni, basio maumau. 10 E ahulaimui ḡaudia na ba hariharilai, Dirava ena harihari-bada ireḡuna taudia ai baola. 11 Ta baine haroro, ia na Dirava ena hereva baine gwaurai. Ma ta baine hekaha, ia na Dirava ese e heniamu goadana amo baine hekaha. Unu amo ḡau iboudiai lalodiai Dirava ba imodaia Iesu Keriso bagunai: hairai bona siahu na iena, ela bona hanaihanai. Amen.

Ina hahedika negana

12 Egu lalokau taumui e, hisihisi lahi na heto emui ai e kaumu na basio daradaralaia, basioto ḡau idauna ta emui ai e varamu: lasi, ena na itoholaimui ḡauna mo. 13 A Keriso ida o hisihisi heboumu dainai ba moale; gabeai ia hairaina baine hedinarai negana ai ba moale hisi dae. 14 Keriso ladana dainai bae gwau dika henimui, do ba namo; badina be Dirava ena Lauma, hairai Laumana, na emui ai baine kau. 15 Dia namo umui ta baine hisihisi ala-ala dainai, eiava henao dainai, eiava kara dika dainai, eiava hesivarai dainai; 16 a ta ese Keriso ibadinana dainai baine hisihisi, ia na basine hemarai, a Dirava baine imodaia. 17 Badina be hahemaoro negana vada eme kau, Dirava ena orea ai aine hematama; a ita baine guna henida, Dirava ena sivarai namo e dadaraiamu taudia na ede bae heto? 18 Bona kara maoromaoro tauna na mauri iabina baine hekwarahi, Dirava se badinaiamu tauna eiava kara dika tauna na ede baine gini toma? 19 Taunabunai, Dirava ena ura dainai hisi e animu taudia ese kara namodia mo bae kara, bona laumadia na e karadia Diravana imana nuanai bae atodia.

Copyright information for `MEU