1 Samuel 3

Dirava ese Samuel e hereva henia

Hari mero Samuel ese Iehova isiaina e lao heniva, Eli iduruna ai. Unu dinadia ai Iehova ena hereva na nega ta ta mo e hedinaraiva, se hedinarai momova.

Una negana ai, Eli matana na e valahu-valahu, ḡau se itava. Ia na ena mahuta gabuna ai e hekureva, Dirava ena lamepa do se bodo negana ai; Samuel danu Iehova ena dubu ai e hekureva, Dirava ena maua helaḡana e miava gabuna ai. Bena Iehova na e boiboi, eto, Samuel e, Samuel e! Mero na eto, Lau o ina. Bena e heau ela, Eli dekenai, eto, Lau o ina, o boirigu. A Eli eto, Asina boirimu; a hekure lou. Taunabunai, mero na ela, e hekure lou.

Iehova ma e boiboi lou, eto, Samuel e! Samuel ma e tore isi, Eli dekena ela, eto, Lau ina o boirigu. A Eli eto, Natugu, asina boirimu; a hekure lou. Hari Samuel na Iehova do asi dibana, bona Iehova ena hereva do se hedinarai ienai.

Bena Iehova ese Samuel e boi henia lou, nega ihatoina. Mero na e tore isi, Eli dekena ela, eto, Lau ina o boirigu. Bena Eli lalona e parara, Iehova ese una mero vada e boi henia. Taunabunai, Eli ese Samuel e hamaoroa, eto, Aola, a hekure; bema boiboi lou, baoto “Iehova e, a hereva, badina be lau binai emu hesiai taugu na hakalamu.” Taunabunai, Samuel na ela, ena gabu ai ma e hekure.

10 Bena Iehova na ema, e gini, nega gunadia heḡereḡeredia e boiboi, eto, Samuel e, Samuel e! Samuel na e haere, eto, A hereva, badina be lau binai emu hesiai taugu na hakalamu. 11 Bena Iehova ese Samuel e hamaoroa, eto, A kamonai, lau na kara ta baina karaia Israel ai, bena harina bae kamonai taudia iboudiai na taiadia bae heḡara-heḡara. 12 Lau ese Eli vada na hamaorolaia karadia iboudiai, ena ruma taudia daidiai baina kara nato, na una dina ai baina kara henia, matamana ela bona dokona. 13 Badina be vada na hamaoroa lau ese ena ruma baina revaia ela bona hanaihanai, ia dibana karadia dikadia daidiai, badina be ia natuna ese Dirava e ḡonaḡonalaia, bona ia ese se gwaudia tao. 14 Taunabunai, Eli ena ruma taudia na gwaurai henidia momokanimu, na tomu edia kara dika na boubou ḡaudia eiava hereahia ḡaudia ese basie roho diba ela bona hanaihanai.

15 Samuel ma e hekure ela bona daba e rere, bena Iehova ena dubu iduaradia e kehodia. Samuel na e gari, e kamonai herevadia Eli baine hamaorolaia. 16 A Eli ese Samuel e boiria, eto, Natugu Samuel e! Mero na eto, Lau o ina. 17 Eli eto, Dahaka e hamaorolaimu? Egu ai basio hunia. Bema e hamaoromu ḡauna ta egu ai boma hunia, Dirava ese davana bema henimu ma bema habadaia. 18 Taunabunai, Samuel ese hereva iboudiai e hamaorolaia, hereva ta se hunia. Bena Eli eto, Ia na Iehova; ena lalo-hadai heḡereḡerena baine karaia.

19 Samuel na e bada oho bada oho; Iehova ese e bamoava, bona ena hereva ta se hamorua. 20 Israel taudia iboudiai, Dan amo ela bona Bere-sieba, dibadia Samuel na vada e gini, Iehova ena peroveta tauna ta. 21 Iehova na Silo ai ma e hedinarai lou; badina be Iehova ese Samuel na e hahedinarai henia bona e hereva henia Silo ai.

Copyright information for `MEU