2 Chronicles 27

King Iotam

Iotam e lohia matama negana ai, ena mauri laḡanidia na ruahui-ima; ia na laḡani gwauta-tauratoi Ierusalem ai e lohia. Sinana ladana na Ierusa; ia na Sadok natuna hahinena. Ia na Iehova vairanai e kara maoromaoro, tamana Usia ena kara iboudiai heḡereḡeredia ai e kara; ḡau tamona ia na Iehova ena dubu ai se raka vareai kava. A taunimanima na dounu e kara havarava. Ia ese Iehova ena dubu atai kahana ikoukouna e karaia, bona Ofele maḡuna latanai danu ruma momo e hagini. Ia ese danu hanua haida e hadaidia Iuda ororodia ai, bona tuari rumadia bona kohoro e haginidia, ororo mai udadia doridia ai. Ia ese Amono taudia edia pavapava e tuari henia, bena e hadareredia. Bena una laḡani lalonai Amono taudia esesilver talent sinahu-ta,
Silver talent sinahu-ta = 5 tonnes sisivana. Koro na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta.
bona uit koro gerebu-ta, bona bali koro gerebu-ta, e henia. Amono taudia ese danu unu heḡereḡeredia ma e henia, laḡani iharuana ai bona laḡani ihatoina ai.
Taunabunai, Iotam na e goada e Iehova, badina be ena dala nahuana e tohoava Iehova, ena Dirava, vairanai.

Iotam ena kara oredia, bona ena tuari iboudiai, bona ena ḡaukara daladia, sivaraidia na Israel bona Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore. E lohia matama negana ai, ena mauri laḡanidia na ruahui-ima; ia na laḡani gwauta-tauratoi Ierusalem ai e lohiava. Bena Iotam na tubu tama dekediai e mahuta; David ena hanua ai e guria. Bena ia natuna Ahasa na ia gabuna ai e lohia.

Copyright information for `MEU