2 Chronicles 4

Ia ese ihaboulaina patana na auri labora-labora amo e karaia. Ena lata na kiubit ruahui bona ena lababa danu kiubit ruahui, bona harana latana na kiubit gwauta. Bena ranu nauna bada-hereana na auri laboralabora, e havevea ḡauna, amo e karaia. Ia na kuboro-kuboro; ena lababa na kiubit gwauta, harana latana na kiubit ima, bona e hahetohoa heḡeḡe na kiubit toi-ahui. Ia henunai na popou laulaudia, kiubit toi-ahuiosi ai e kara, nau e haḡeḡea dae; hari popou na ere rua ai e kara, nau ai e karaia kau tamona, e hahetaria negana ai e hahetaridia hebou. Hari nau na boromakau mamaruanedia laulaudia gwauta-rua latadiai e helai kau: toi mirigini kahana e vaira henia, ma toi lahara kahana, ma toi diho kahana, ma toi laurabada kahana. Hari nau na idia latadiai e heato kau, bona iboudiai e hekunu heheni. Nau udunana na ima palapala lababana heḡereḡerena; isena na kehere isena heḡereḡerena, sosana heraherana na heto. Ia anina na ranu bata daha-toi
“Sosana” na au heraherana ta ladana, Heberu gado ai. “Bata” na Heberu taudia edia ranu ihahetohona ḡauna ta. Bata daha-toi = 110,000 litres sisivana.
mai kahana.
Ia ese danu tohe gwauta e karadia, hurihuri ḡaudia; ima na diho kahana ai e atodia, bona ima na mirigini kahana ai. Idia lalodiai ḡole-oho boubou ḡaudia na e huridia, a hari nau badahereana na hahelaḡa taudia edia hehuri ḡauna.

Ia ese danu lamepa patadia gwauta,gold ḡaudia, na e karadia, e gwauraidia guna heḡereḡerena; bena dubu lalonai e atodia, ima na diho kahana ai bona ima na mirigini kahana ai. Bona pata gwauta danu e karadia, dubu lalonai e atodia, ima na diho kahana ai bona ima na mirigini kahana ai. Ia ese danu nau sinahu-ta nagold amo e karadia. Hahelaḡa taudia edia magu bona maḡu badana danu e karadia, bona magu iduaradia; hari iduara na auri labora-labora amo e govadia. 10 Nau bada-hereana na dubu laurabada kahana daigunina ai e haginia.

11 Hurama ese danu uro bona gaga bona nau e karadia. Taunabunai, King Solomon ese e henia ḡaukaradia na Hurama ese e ha-oredia, Dirava ena dubu ai: 12 au-tubua ruaosi, ilahasi-kuborodia, bona au-tubua doridia ikorodia; bona reke-hetomana ḡaudia ruaosi hari au-tubua doridia ikorodia ilahasi-kuborodia iḡegelaidia; 13 bona rimono huahuadia laulaudia sinahu-hani, reke-hetomana ḡaudia ruaosi edia, rimono huahuadia ere rua reke-hetomana ta ta edia, au-tubua doridia ikorodia ilahasi-kuborodia iḡovalaidia. 14 Ia ese rerue danu e karadia, bona tohe rerue latadiai; 15 bona nau bada-hereana tamona, bona boromakau mamaruanedia gwauta-ruaosi laulaudia ia henunai. 16 Uro bona gaga bona kahi, mai kohudia iboudiai ida, na Huram-abi ese e karadia, King Solomon ena; auri labora-labora amo e karadia kimore-kimore, Iehova ena dubu ena. 17 Unu ḡau na hanua pavapavana ese raro tanona gabuna ai e hahetaridia, Ioridane taorana ai, Sukoto bona Sereda padadiai. 18 Solomon ese ini ḡau iboudiai e karadia momo-momo; taunabunai auri labora-labora metauna na asie hahetohoa.

19 Taunabunai Solomon ese Dirava ena dubu kohuna iboudiai e karadia: ihaboulaina patana,gold ḡauna; bona flaoa helaḡana patadia, 20 bona lamepa patadia mai lamepadia ida,gold ḡoevaḡoevana amo e karadia, laloma daiutuna helaḡana vairanai bae ara totona, taravatu heḡereḡerena; 21 bona herahera bona lamepa bona ikahi,gold ḡoeva-daena ḡaudia; 22 bona lamepa ihaḡoevadia ḡaudia, bona nau, bona muramura mai bonadia urodia, bona gida keberedia,gold ḡoevaḡoevana ḡaudia; bona iduara ihahelai-dobidia, helaga-herea gabuna iduaradia bona dubu iduaradia ḡaudia, nagold amo e kara.

Copyright information for `MEU