2 Corinthians 13

Nega ihatoina binai baina vasi. Rarua eiava tatoi edia hereva daidiai hereva iboudiai bae hamomokani. O kerere guna taumui bona harihari o kereremu taumui, nega gunana ai na sisiba henimui bona harihari dauha amo ma na tore henimuimu: nega iharuana na vasi heḡereḡerena, baina vasi negana ai basina bogamui hisi. Toana bunai umui o tahuamu ḡauna, Keriso lauegu amo e herevamu toana. Ia na emui ai se manokamu, a lalomui ai e siahumu. Badina be ia na manoka-manoka ai e hasatauroa, to Dirava ena siahu dainai vada e maurimu. Ai danu mamanoka ia lalonai, to eda hebamo lalonai ai na Dirava ena siahu amo ia ida baia mauri.

Sibomui ba hetahu bona sibomui ba hediba, umui na abidadama taumui eiava lasi. Lalomui asie pararamu Iesu Keriso na lalomui ai a? Bema lasi, umui na dia heḡereḡere. Lau na uramu umui ba diba, ai na heḡereḡere. Dirava a noiamu, umui na basio kara dika; dia ai maoromai bae gwaurai, a, ena be ai kereremai bae gwaurai to umui ba kara maoromaoro, helaoreana. Badina be hereva momokani igwau-tubuna na asi dibamai; ikahana mo dibamai. Badina be ai a manokamu umui o goadamu negadia ai a moalemu; emai noinoi tamona binai, umui ba namo ḡuḡuru.

10 Taunabunai, lau na dauha amo na tore henimuimu; bena baina vasi negana ai Lohiabada ese vada e henigu siahuna, una na taunimanima ihaginidia dia ihaketodia ḡauna, na basina ḡaukaralaia daḡedaḡe.

Hahetoni herevadia

11 Varavaragu e, na hahetonimuimu; ba namo ḡuḡuru, egu hereva ba kamonai; lalomui bae tamona; maino ai ba noho. Bena uraheni bona maino Diravana ese baine bamomui. 12 Haherahu helaḡana amo ba hahenamo heheni. 13 Helaḡa taudia iboudiai ese e hahenamo henimuimu.

14 Lohiabada Iesu Keriso ena harihari-bada bona Dirava ena uraheni bona Lauma Helaḡa ena hetura ese iboumui ai bae bamomui.

Copyright information for `MEU