2 Corinthians 7

Taunabunai, egu lalokau e, ini gwauhamata herevadia tame abi dainai, tau-anina bona lauma ihadikadia karadia iboudiai baita huri oho, helaḡa karadia baita haḡuḡuru, Dirava imatauraina ai.

Bavabimai dae: tau ta asia hadikaia, ta asia ha-ogoḡamia, ta ena kohu asia abia koikoi. Bona asina gwau henimuimu: vada na hereva guna heḡereḡerena, a lalokau henimuimu; umui ida baita mase hebou, baita mauri hebou. Lau na abidadama henimuimu, na heaḡilaimuimu. Emai hisihisi iboudiai lalodiai taugu eme lo, bona na moale badamu.

Tito ena heigo-ita

Makedonia ai a kau negana ai, tau-animai asie laḡa ani, hekwarahi ese e ḡeḡemai dae; murimai ai be heatu, Ialomai ai be gari. A dara-doko ihakeruna Diravana ese Tito ena gini-dae amo lalomai e hakerudia; dia ena gini-dae mo dainai, a umui ese o abia dae sivaraina dainai danu. Badina be emui uraheni bona emui taitai bona emui helalo egu ai na e hamaoromai, bena na moale bada. Egu revareva dainai lalomui e hisihisiva, bena na daradarava. To harihari asina daradaramu, badina be dibagu una revareva ese nega sina mo lalomui e hahisiva. Harihari na moalemu, dia lalomui e hisihisiva dainai, to emui lalo-hisihisi ese helalo-kerehai e havaraia dainai. Badina be emui lalo-hisihisi na Dirava ena amo, taunabunai dika ta emai amo asio davaria. 10 Badina be Dirava ena amo lalo-hisihisina ese helalokerehai e havaraiamu, bona helalo-kerehai ese hahemauri e havaraiamu; basita daradaralaia. A tanobada ena amo lalo-hisihisina ese mase e havaraiamu. 11 Mani ba laloa: ina Dirava ena amo lalo-hisihisina dainai nahuamui o toho ani? lalomui o hamaoromaoro ani? lalomui e hekwarahi ani? o gari ani? o helaro ani? o haheauka ani? dika davana o heni ani? Kara iboudiai lalodiai kerere vada o hamaoromaoro.

12 Una dainai na tore henimui, dia kerere e havaraia tauna dainai, eiava e hadikaia tauna dainai, to emui lalokau korikori emai ai Dirava vairanai baine hedinarai totona. 13 Unu amo taumai e lo; bona a moale danu, Tito ena moale dainai, badina be umui ese ia tauna o haloa. 14 Ia vairana na heaḡilaimuiva, bena asio hahemaraigu: a herevalai henimui herevadia vada momokani, bona Tito vairanai a heaḡilaimui herevadia danu vada momokani. 15 Tito ese umui e ura henimui lalo-dikamu, badina be iboumui ai emui kamonai karadia ia ese e lalo unemu; mai garimui bona mai hematauraimui ida o abia dae danu e laloa unemu. 16 Lau na moalemu badina be na abidadama henimui momokanimu.

Copyright information for `MEU