2 Corinthians 9

Helaḡa taudia idurulaidia herevadia baina tore henimui na asi badina.

Badina be emui lalo-haraḡa na dibagu bona Makedonia taudia vairadiai na heaḡilaimui. nato “Akaia na laḡani gunana ai e heḡaeḡae”. Bena emui goada ese idia e hagoadadia. A varavarada vada na siaidia vasi, a heaḡilaimui kava na garina, bena umui ba heḡaeḡae, na herevalaimui heḡereḡerena ai. Bena Makedonia taudia haida ese bema bamogu, baiama vasi davarimui, a do asio hegaegae, bena emai heaḡi kava dainai baiama hemarai, umui danu boma hemarai. Taunabunai na laloa varavarada aina noidia hari namo, idia bae vasi guna, o gwauraia hamata ḡauna bae haboua heḡaeḡae; bena ia na herahia ḡauna korikori ai bainela, dia ai ese emui ai baiama dadihaia ḡauna na heto.

Ba laloa: baine hado gadoi tauna ese baine ḡei gadoi; baine hado hoho tauna ese baine ḡei hoho. Ta ta ena lalo-hadai ena lalo-hadai ai bae heni; basie heni maumau, bona dia hahedua dainai basie heni. Badina be mai moalena ida e henimu tauna Dirava ese e lalokau heniamu.

Dirava na mai siahuna herahia ḡaudia iboudiai emui ai baine habada; taunabunai, nega idoidiai ḡau bavabi hoho, bona emui kara namodia iboudiai ba habada. Buka ai e torea heḡereḡerena, eto,

E ḡiḡi rohoroho, ogoḡami taudia e henidia;
Ena kara maoromaoro bae mia hanaihanai.
10 Uhe bona aniani e henimu Dirava ese uhe baine henimui bona baine hatubu; emui kara maoromaoro huahuadia danu baine hahoho. 11 Ia ese baine harihari henimui, bena umui danu ba harihari; bena ai daimai ai Dirava ihanamolaina baine bada.

12 Badina be ina herahia ena heduru ese helaḡa taudia edia dabu ḡaudia e henidia ḡuḡurumu; bona Dirava ihanamona danu e habadaiamu. 13 Umui ese Dirava ba hanamoa, badina be ina heduru karana ese e hamomokanimuimu, umui na Iesu Keriso ena sivarai namo iabi-daena taumui korikori; e hanamoamu danu, emui harihari-bada idia ediai bona taunimanima iboudiai ediai daidiai. 14 Idia ese e lalokau henimuimu, bona Dirava e noiamu daimui ai, badina be Dirava ena harihari-bada na umui emui ai. 15 Dirava aita imodaia, ena harihari-bada herea-daena, igwauraina asi dibadia ḡauna, dainai.

Copyright information for `MEU