2 Timothy 3

Ba gima, kerere garina

Ina danu ba diba, dina gabedia ai nega dikadia do bae vara. Badina be taunimanima na sibodia bae heura heni; moni bae mata ḡaniḡani henia; bae heaḡi; bae hekokoroku; bae ere dika; tamadia sinadia bae gwau edeede henidia; basie hahenamo; basie helaḡa; lalokau basie diba; bae tudaga; bae habade koikoi; bae lebulebu; bae daḡedaḡe; kara namo basie ura heni;

bae tao tore; bae kara kava; bae hereva kava; lebulebu karadia bae ura heni bada, Dirava bae ura henia maraḡi; Dirava ibadinana na koukouna mo bae abia, a anina bae dadaraia. Ini iboudiai edia amo ba raka oho. Idia haida na ruma lalodiai e rau vareaimu, hahine kavakavadia e ḡuidiamu; unu hahine na edia kara dika ese e hametaudiamu, bona edia ura dikadia ese e hakaudia kereremu, nega idoinai e hahediba tohomu, a hereva momokani asie diba kaumu.

Iane bona lambre ese Mose e laoa ahu na heto, idia ese hereva momokani e laoa ahumu; lalodia eme dika bona edia kamonai na koikoi. A basie raka daudau, badina be edia kavakava na taunimanima iboudiai vairadiai baine hedinarai, unu raruosi heḡereḡeredia.

10 A oi ese egu hahediba herevadia vada o diba vaitani; egu kara, egu ura, egu abidadama, egu hebogahisi, egu lalokau, egu haheauka, vada dibamu. 11 Dibamu danu daḡedaḡe bona hisihisi ese e butugu tao, Antioka ai bona Ikonio ai bona Lustra ai. Daḡedaḡe idau-idau na hisihisilaiva; to idoidiai lalodia amo Lohiabada ese e harologu mauri. 12 Oibe, Keriso Iesu lalonai Dirava ibadinana bae ura taudia iboudiai na daḡedaḡe do bae hisihisilai. 13 Bona kara dika taudia bona koikoi taudia ese edia kara dika bona edia koikoi bae habada; idia ese haida bae koidia bona haida ese idia bae koidia. 14 A oi ese vada o diba bona vada o abi dae herevadia na ba kahu tarikatarika; daidia ese e hadibalaimu vada dibamu. 15 Maraḡimu negana ema, revareva helaḡadia vada o manadalai; idia ese bae ha-aonegamu ela bona hahemauri ba davaria, Keriso Iesu ikamonai-henina lalonai. 16 Revareva helaḡadia iboudiai na Dirava ena heuda-roha dainai e tore; idia na mai siahudia taunimanima ihadibadia, bona ihahelalo-kerehaidia, bona isisiba-henidia, bona kara maoromaoro ai ihakaulaidia. 17 Unu amo Dirava ena tau baine ḡoeva dae, bona kara namo iboudiai ikaradia ai baine kwalimu.

Copyright information for `MEU