Ecclesiastes 3

Ḡau iboudiai na mai edia nega korikori, bona ḡaukara iboudiai guba henunai e karamu be mai negadia:

vara mai negana, mase mai negana;
hadohado mai negana, ḡeiḡei mai negana;
ala-ala mai negana, hahemauri mai negana;
ruma irohona mai negana, ruma ihadaina mai negana;
taitai mai negana, kiri mai negana;
lalo-hisihisi mai negana, mavaru mai negana;
nadi inegedia mai negana, nadi ihaboudia mai negana;
haherahu mai negana, basie haherahu na mai negana;
itahuna mai negana, ihaboiona mai negana;
ikahu-taona mai negana, ikahu-negena mai negana;
dabua idarena mai negana, dabua iturina mai negana;
asi reḡereḡeda baita noho na mai negana, baita herevahereva na mai negana;
heura-heheni mai negana, heinai-heheni mai negana;
tuari mai negana, maino mai negana.
Ḡaukara tauna ena hekwarahi
anina be dahaka baine abia?

10 Dirava ese taunimanima natudia vada e henidia bae hekwarahilai ḡaukaradia vada na itadia. 11 Ia ese ḡau iboudiai vada e hahairaidia, ta ta ena nega ena nega ai; a taunimanima lalodia vada e haduhudia, idia ese Dirava ena ḡaukara, matamana ela bona dokona, basie davaria diba. 12 Lau dibagu taunimanima edia dala namona tamona binai: bae moale, edia mauri dinadia iboudiai lalodiai bae hahemoale. 13 Ina danu, iboudiai bae aniani bona bae inuinu, bona edia hekwarahi idoinai bae moalelaia; una na Dirava ena harihari ḡauna taunimanima ediai. 14 Lau dibagu Dirava ena kara Iboudiai na bae mia hanaihanai; ḡau ta ma basie atoa kau eiava basie abia oho; Dirava ese unu vada e karaia toma, taunimanima na ia vairanai bae gari helaoreana. 15 Harihari e miamu ḡaudia na gunaguna e miava, bona do bae vara ḡaudia danu gunaguna e miava; bona Dirava ese vada e heabi oho ḡaudia na e tahudiamu.

16 Dina henunai ma na itaia, hahemaoro ḡoevaḡoeva gabuna ai kara dika e miava, bona kara maoromaoro gabuna ai kara gageva-gagevadia danu e miava. 17 Lalogu ai nato: Dirava ese kara maoromaoro taudia bona kara dika taudia baine hahemaoro henidia; badina be ia ese bae vara ḡaudia iboudiai bona ḡaukara iboudiai edia nega vada e gwaurai. 18 Lalogu ai ma nato: Dirava ese taunimanima natudia e tohodiamu, baine hahedinarai henidia idia na boroma mo. 19 Badina be taunimanima natudia ediai e varamu bona boroma ediai e varamu dalana be tamona; ta e masemu heḡereḡerena, ma ta danu e masemu. Iboudiai laḡadia na heḡereḡere, taunimanima ese boroma asie hereadiamu; badina be iboudiai na asi anidia. 20 Iboudiai na gabu tamona e laomu; iboudiai na ḡahu amo, bona iboudiai na ḡahu ai ma baela. 21 Daika dibana taunimanima laumana na e daemu bona boroma laumana na tano ai e dihomu eiava? 22 Taunabunai vada na diba, taunimanima ena dala namo-hereana binai, ena ḡaukara baine moalelaia, badina be ia ahuna bunai. Ia murinai bae vara ḡaudia na daika ese baine haheitalaia.

Copyright information for `MEU