Ecclesiastes 8

Daika na aonega tauna heḡereḡerena;
Daika na ḡau anidia mai dibana?
Tau na aonega ese vairana e hahururu-hururuamu,
bona ena vaira auka e abia ohomu.

Hanua pavapavana ena haheḡani ba badinaia, bona emu gwauhamata helaḡana dainai kudoumu basine hetaha. Ia vairana amo ba raka oho; ena be ḡaukara mamina na dika to basio halahe, badina be ia ese ena ura iboudiai heḡereḡeredia ai e karamu. Badina be hanua pavapavana ena hereva na herea; daika ese baine nanadaia, baineto “Dahaka o karamu?” Haheḡani e badinaiamu tauna na basine dika; bona aonega tauna lalona baine parara, nega bona dala be ededia. Badina be, ena be taunimanima edia hekwarahi na metau, to ḡaukara iboudiai na mai negadia bona mai daladia. Badina be ia na asi dibana dahaka baine vara, bena daika ese baine hamaoroa diba ede baine vara toma? Asi tauna ta mai siahuna ia laumana baine dogoa tao eiava mai siahuna ena mase dinana enai. Tuari ai tau ta basine raka siri diba; bona dika ese kara dika tauna basine hamauria. Ina idoinai na itaia, kara iboudiai dina henunai e karamu na haerodia negana ai. Na itaia danu, taunimanima haida ese bamodia e biagudiamu bona e hahisidiamu.

10 Na itaia danu, kara dika taudia na e guridia; gunaguna-idia na gabu helaḡana ai e raka vareai e raka lasi, bona hanua lalonai e imodaidia edh kara daidiai. Ina danu asi anina. 11 Kara dika davadia na asie heni haraḡamu dainai, taunimanima natudia lalodia ese kara dika e ura heni badamu. 12 Ena be kara dika tauna na nega sinahu-ta e kara dikamu bona ena mauri e hadaudauamu, to lau dibagu Dirava garina e garimu taudia na bae namo, badina be ia vairanai e garimu. 13 A kara dika tauna basine namo; ena mauri basine hadaudaua laulau na heto; badina be ia na Dirava vairanai se garimu.

14 Kara ta tanobada ai na asi anina: kara namo taudia haida na kara dika taudia ahudia heḡereḡeredia ai e abimu, bona kara dika taudia haida na kara namo taudia ahudia heḡereḡeredia ai e abimu. Lau nato una danu asi anina. 15 Moale na hanamoamu, badina be taunimanima na asi ena ḡau namona ta dina henunai; a baine aniani, baine inuinu bona baine moale; badina be unu ese ena hekwarahi ai bae bamoa, ena mauri dinadia Dirava ese dina henunai baine henia lalodiai.

16 Lalogu na hadaia, aonega baina diba, bona tanobada ai e karaiamu ḡaukarana baina itaia; e kara boimu e kara ranimu, matadia asie mahutamu. 17 Bena Dirava ena kara idoinai na itaia, dina henunai e karamu ḡaukaradia anidia na taunimanima ese basine davaridia diba. Ena be itahudia ai baine hekwarahi bada, to basine davaridia; ena be aonega tauna baineto mai dibana, to basine davaridia diba.

Copyright information for `MEU